Rozwiązywanie problemów

Ta sekcja ma na celu pomoc w rozwiązywaniu prostych problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z aplikacji Synappx Cloud Print.

Dostępny jest przewodnik szybkiej konfiguracji, który szybko i sprawnie przeprowadza użytkownika przez pełną konfigurację Synappx Cloud Print. Jeśli masz jakiekolwiek trudności z konfiguracją rozwiązania, zapoznaj się ze Skróconą instrukcją („Quick Guide”) [Wyświetl obraz].

Urządzenie wielofunkcyjne wyświetlają komunikat o błędzie HTTP Status 500

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli urządzenie wielofunkcyjne próbuje połączyć się z usługą Synappx Cloud Print, ale nie jest zarejestrowane w portalu „Devices” (Urządzenia).

Dodaj urządzenie do portalu, aktywuj je i uruchom ponownie [Wyświetl obraz].

Nie można wykryć żadnych urządzeń w portalu

Jeśli nie można wyszukać urządzeń z poziomu portalu administracyjnego, może to być spowodowane brakiem klienta działającego w sieci lokalnej. To klient przeprowadza wyszukiwanie.

Aby pomyślnie wyszukać urządzenia, należy zalogować się do klienta jako ten sam użytkownik, co w portalu administratora [Wyświetl obraz].

Nie można zwolnić zadań drukowania z urządzenia wielofunkcyjnego

Jeśli zadania drukowania są widoczne na liście w urządzeniu wielofunkcyjnym, ale nie można ich pomyślnie zwolnić, może być konieczne sprawdzenie, czy protokół IPP-SSL/TLS jest włączony w urządzeniu.

Sprawdź w menu "System Settings" (Ustawienia systemu) - "Security Settings" (Ustawienia zabezpieczeń) - "SSL/TLS Settings" (Ustawienia SSL/TLS) [Wyświetl obraz].