Konfiguracja zapory Windows Defender

Aplikacja działająca w tle

Jeżeli zadania drukowania nie są odbierane przez komputer z zainstalowanym agentem przypisanym do danego urządzenia wielofunkcyjnego, konieczne może być otwarcie jednego lub obu portów wejściowych 9100 i 515 na serwerze agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego poprzez utworzenie reguł w zaporze systemu Windows.

Uwaga: Od wersji 2.0 agent automatycznie otwiera port wejściowy w ramach instalacji.

Poniższa procedura wykorzystuje Windows 10 jako przykład, jeśli wymagane jest ręczne otwarcie portu.

  1. Uruchom panel sterowania Windows Defender. Następnie uruchom aplet zapory Windows. [Wyświetl obraz]
  2. Poniżej przedstawiono główny interfejs zapory Windows Defender. Wybierz Ustawienia zaawansowane. [Wyświetl obraz]
  3. Pojawi się okno Zaawansowane zabezpieczenia. Wybierz Reguły ruchu przychodzącego. Celem jest umożliwienie przychodzącego ruchu TCP do agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego na jednym lub obu portach 9100 i 515. Umożliwia to bezpieczne przesyłanie zadań drukowania i przechowywanie ich w agencie przypisanym do danego urządzenia wielofunkcyjnego do momentu ich zwolnienia do drukowania przez aplikację mobilną Synappx Go. [Wyświetl obraz]
  4. Wybierz opcję Nowa reguła na panelu Działania po prawej stronie. [Wyświetl obraz]
  5. Pojawi się rozwijane okno Typ reguły. Wybierz Typ reguły portu. Następnie wybierz Dalej. [Wyświetl obraz]
  6. W oknie Protokół i porty, wybierz opcję TCP, a następnie wybierz opcję Określone porty lokalne. W sąsiednim polu wpisz port(y), który(e) chcesz otworzyć dla ruchu. Możesz wybrać 9100 (RAW), 515 (LPR) lub oba. Poniższy przykład wykorzystuje oba porty. Po zakończeniu wybierz Dalej. [Wyświetl obraz]

  7. Wybierz Zezwalaj na połączenie, a następnie wybierz Dalej. [Wyświetl obraz]

  8. W oknie Profil wybierz jedną lub więcej z dostępnych opcji. W większości przypadków wybranie opcji Domena powinno wystarczyć. Następnie kliknij Dalej[Wyświetl obraz]

  9. Nadaj regule dogodną nazwę i opis, a następnie kliknij Zakończ[Wyświetl obraz]

  10. Reguła jest domyślnie włączona, jak pokazano poniżej. Możesz teraz zamknąć aplet zapory Windows Defender. [Wyświetl obraz]