Korzystanie z usługi Synappx Cloud Print na urządzeniu wielofunkcyjnym

Po skonfigurowaniu urządzenia wielofunkcyjnego do pracy z usługą Synappx Cloud Print urządzenie zostanie zablokowane i wyświetlony zostanie następujący ekran z kodem QR [Wyświetl obraz].

Przy pierwszym logowaniu do urządzenia wielofunkcyjnego konieczne będzie zeskanowanie kodu QR w aplikacji na telefon komórkowy lub zalogowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła (jeśli są dostępne).

Kod QR przy pierwszym logowaniu

Po zeskanowaniu zostaniesz przeniesiony na stronę uwierzytelniania Microsoft, gdzie należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do swojego konta.

TProces uwierzytelniania Microsoft poprosi o potwierdzenie urządzenia (obecnie kod nie jest wyświetlany na urządzeniu wielofunkcyjnym, więc wystarczy nacisnąć przycisk „Confirm” (Potwierdź)). [Wyświetl obraz].

Przejdź przez każdy ekran na urządzeniu mobilnym [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Po przejściu przez ekran "Congratulations" (Gratulacje) użytkownik zostanie zalogowany do urządzenia  [Wyświetl obraz].

Po użyciu kodu QR do podania danych uwierzytelniających można będzie zalogować się do urządzenia za pomocą kodu QR za pośrednictwem tego samego telefonu bez konieczności ponownego wprowadzania danych uwierzytelniających.

Nazwa użytkownika i hasło Pierwsze logowanie

Uwaga: Funkcja ta może nie być dostępna na wszystkich urządzeniach.

Naciśnij ikonę „Manual Login” (Ręczne logowanie), aby wyświetlić ekran ręcznego logowania [Wyświetl obraz].

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia wielofunkcyjnego [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Po pomyślnym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran powitalny urządzenia.

Po zalogowaniu wyświetlony zostanie ekran główny Synappx Cloud Print. Zostaniesz wylogowany gdy upłynie limit czasu lub inny użytkownik przedstawi swoją kartę, możesz również wylogować się, wybierając przycisk „Logout” (Wyloguj) w górnej części ekranu  [Wyświetl obraz].

W przypadku wybrania opcji „Fast Print and Delete” (Szybkie drukowanie i usuwanie) wszystkie Twoje zadania oczekujące w kolejce zostaną wydrukowane i usunięte bez konieczności wprowadzania dodatkowych danych.

Po wybraniu opcji Scan (Skanuj) lub Copy (Kopiuj) nastąpi przeniesienie do ekranu macierzystego urządzenia wielofunkcyjnego  [Wyświetl obraz].

Po zakończeniu użytkownik może wylogować się z urządzenia za pomocą przycisku „Logout” (Wyloguj) lub wybrać przycisk „Synappx Cloud Print Home” na ekranie przednim urządzenia wielofunkcyjnego [Wyświetl obraz].

Wybranie przycisku „My Files” (Moje pliki) spowoduje wyświetlenie listy zadań drukowania oczekujących w kolejce na wydruk  [Wyświetl obraz]

Dostępne są następujące przyciski:

Klikając znaczniki wyboru obok zadania drukowania, można wybrać, które zadania będą drukowane lub usuwane po użyciu przycisków „Print” (Drukuj) [Wyświetl obraz].

Po prawej stronie każdego zadania drukowania znajdują się trzy dodatkowe opcje zadania, które umożliwiają zmianę wartości wyjściowych zadania [Wyświetl obraz]. Te trzy wartości to:

  • „Duplex” (Drukowanie dwustronne)
  • „Black & White” (Tryb czarno-biały)
  • „Staple” (Zszywanie)

Możesz wybrać dowolne, niektóre lub wszystkie wartości dla każdego dostępnego zadania drukowania.

  • Wybranie opcji "Duplex" umożliwia drukowanie zadań dwustronnie zamiast jednostronnie [Wyświetl obraz].
  • Wybranie opcji "Black & White" (Czarno-biały) umożliwi drukowanie zadania w czerni i bieli zamiast w kolorze [Wyświetl obraz].
  • Wybranie opcji "Staple" (Zszywka) spowoduje dodanie zszywki do wydruku (zakładając, że jest to więcej niż jeden arkusz) [Wyświetl obraz].

W przypadku dokonywania zrównoważonych wyborów w procesie drukowania, obok zadania drukowania wyświetlany jest symbol zielonego liścia, który jest również widoczny na ekranie głównym [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Przyciski - i + znajdujące się po prawej stronie każdego zadania drukowania umożliwiają zmianę liczby drukowanych kopii danego zadania drukowania [Wyświetl obraz].

Po wybraniu i wysłaniu zadań drukowania zostanie wyświetlone potwierdzenie i konieczne będzie naciśnięcie przycisku „OK” [Wyświetl obraz].

Aby wygenerować kod PIN lub zarejestrować kartę, należy wybrać ikonę "Settings" (Ustawienia) na pasku menu, a następnie dostępna będzie zarejestrowania karty lub wygenerowania nowego kodu PIN [Wyświetl obraz].

Uwaga: Musisz zalogować się za pomocą kodu QR lub nazwy użytkownika/hasła, aby móc zarejestrować kartę lub zmienić kod PIN.

Jeśli wybierze opcję "Register a Card" (Zarejestruj kartę), zostanie wyświetlony monit o przeciągnięcie karty [Wyświetl obraz].

Pojawi się potwierdzenie, że karta została pomyślnie zarejestrowana  [Wyświetl obraz].

W przypadku wybrania opcji "Generate a PIN" (Wygeneruj kod PIN) wyświetlony zostanie nowy kod PIN z opcją jego zaakceptowania (Confirm), anulowania operacji (Cancel) lub wygenerowania innego kodu PIN (Next PIN) [Wyświetl obraz].

Możesz następnie użyć kodu PIN do zalogowania się [Wyświetl obraz].

Lub jeśli czytnik kart został zamontowany, a karta zarejestrowana, za pomocą karty [Wyświetl obraz].

Uwaga: Jeśli używany jest czytnik kart i karta jest zarejestrowana, możesz zalogować się do Synappx Cloud Print bez względu na to, który ekran logowania jest wyświetlany

Po pełnym skonfigurowaniu możesz logować się za pomocą:

[Wyświetl obraz]