Business presentation meeting Synappx services

Co nowego

Odkryj funkcje i zalety poszczególnych wersji Synappx.

Wersja 3.4

Synappx Collaboration Hub

 • Kod QR ułatwiający rozpoczęcie spotkania jest już obsługiwany.
 • Tryb Kiosk pomaga uprościć i kontrolować doświadczenia użytkowników podczas spotkań.
 • Zabezpieczenia komputera w pomieszczeniu pomagają zabezpieczyć komputer w sali konferencyjnej, zapewniając administratorom IT dostęp do ustawień zabezpieczeń systemu Windows.
 • Poprawianie błędów i zwiększona funkcjonalność

Synappx Meeting

 • Rozpoczynanie spotkań z poziomu aplikacji Windows, wykorzystując kod parowania.
 • Sterowanie mikrofonem, kamerą i poziomem głośności w komputerze w pomieszczeniu za pomocą Synappx Meeting Launcher.
 • Poprawianie błędów i zwiększona funkcjonalność

Wersja 3.3

Synappx Collaboration Hub

 • Automatyczne wykrywanie trybu przestrzeni roboczej.
 • Funkcja resetowania pomieszczenia pomaga zwiększyć bezpieczeństwo po każdym spotkaniu, usuwając nowo dodane pliki i foldery.
 • Funkcja sprawdzania poprawności systemu sprawdza elementy pod względem prawidłowej instalacji i konfiguracji.
 • Poprawianie błędów i zwiększona funkcjonalność.

Synappx Go

 • Funkcja Trackpad zapewnia sterowanie za pomocą koniuszków palców użytkowników, podobne do sterowania myszą. Otwieranie i zamykanie dowolnych okien dialogowych/rozwijanych okien/aplikacji/przeglądarek, sterowanie odtwarzaniem materiałów wideo i szybkie przełączanie między otwartymi aplikacjami.
 • Rejestry danych aplikacji mobilnej są dostępne do rozwiązywania problemów w przypadku wystąpienia błędów.
 • Poprawianie błędów i zwiększona funkcjonalność.

Wersja 3.2

Synappx Collaboration Hub

 • Zoptymalizowana rozdzielczość 4K.
 • Ustawienie domyślne kamery przy rozpoczęciu spotkania to WŁ.
 • Ustawienie domyślne udostępniania ekranu przy rozpoczęciu spotkania to WYŁ.
 • Okno spotkania Microsoft Teams  wyświetlane w trybie pełnoekranowym.
 • Ulepszona nawigacja po oknie głównym spotkania, zakładkach Spotkanie, Pliki i Sterowanie.
 • Rozpoczynanie spotkania za pomocą pojedynczego zbliżenia.
  • Spotkania zaplanowane – nie zachodzi konieczność wyboru spotkanie, ponieważ rozpoczyna się automatycznie.
  • Spotkania ad hoc – po zbliżeniu urządzenia logującego/identyfikującego do tagu NFC wyświetli się okno Spotkajmy się teraz.

Synappx Go

 • Poprawianie błędów i zwiększona funkcjonalność.

 

Synappx Meeting

 • Wsparcie dla osobistych sal konferencyjnych GoTo Connect.
  • Możesz teraz rozpoczynać spotkania GoTo Connect z osobistym identyfikatorem pomieszczenia w trybie laptopa i przestrzeni roboczej.
 • Obsługa przełączania wejścia dla monitora PN-L752B/862B.
 • Ulepszona aplikacja ClickShare.
  • Sprawdzanie stanu urządzenia audio w pomieszczeniu przed podłączeniem.
 • Poprawianie błędów i zwiększona funkcjonalność.

Wersja 3.1

Synappx Go

 • Usprawniona konfiguracja dzięki nowej funkcji jednorazowego logowania (SSO) do miejsc przechowywania danych w chmurze Microsoft i Google.
 • Poprawianie błędów i zwiększona funkcjonalność.
 • Ważne: W przypadku aktualizacji z poprzedniej wersji należy odinstalować i ponownie zainstalować aplikację pobraną ze sklepu z aplikacjami.

Synappx Meeting

 • Usprawniona konfiguracja dzięki nowej funkcji jednorazowego logowania (SSO) do miejsc przechowywania danych w chmurze Microsoft i Google.
 • Poprawianie błędów.
 • Ważne: W przypadku aktualizacji z poprzedniej wersji należy ponownie zalogować się do aplikacji i ponownie skonfigurować ustawienia, w tym opcjonalne miejsca przechowywania danych w chmurze (jeśli są używane).

Wersja 3.0

Synappx Collaboration Hub

 • Wprowadzenie trybu Synappx Collaboration Hub* do obsługi hybrydowych spotkań w pomieszczeniu z wykorzystaniem monitora
 • Maksymalnie zwiększona funkcjonalność i poprawianie błędów w aplikacjach Synappx Meeting i Synappx Go
 • Ulepszone zdalne sterowanie aplikacją mobilną Synappx Go

Aplikacja Collaboration Hub nie jest dostępna dla gości.

* Collaboration Hub wymaga licencji Synappx Go i Synappx Meeting

 

Portal administratora Synappx

 • Własna baza danych gości
 • Inne ulepszenia funkcjonalności i poprawiania błędów

Synappx Go

 • Kopiowanie i skanowanie przy pomocy kodu QR, bez konieczności logowania się do urządzenia wielofunkcyjnego 
 • Własna baza danych gości – rejestracja gości* w celu udostępniania zawartości na monitorze i uzyskania dostępu zdalnego do urządzenia wielofunkcyjnego
 • Wdrożenie funkcji aplikacji mobilnej Synappx Meeting
 • Inne ulepszenia funkcjonalności i poprawiania błędów

* Goście mogą korzystać z udostępniania zawartości po uzyskaniu upoważnienia

 

Synappx Meeting

 • Wprowadzenie trybu przestrzeni roboczej do obsługi hybrydowych spotkań w pomieszczeniu z wykorzystaniem monitora
 • Migracja funkcji aplikacji mobilnej Meeting do aplikacji mobilnej Go
 • Zwiększona funkcjonalność i poprawianie błędów

Wersja 2.7

Synappx Go

 • Aktualizacja konserwacyjna
 • Bezpieczna i zdalna obsługa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Sharp za pomocą Synappx Go.
 • Ulepszone udostępnianie zawartości przez użytkownika: Otwieranie plików za pomocą przeglądarki internetowej
 • Logowanie do przeglądarki tylko raz na przestrzeń roboczą
 • Obsługa rejestracji rozszerzona o użytkowników iPhone 7/7+, 8/8+ i X
 • Funkcja rejestracji pomaga kontrolować punkty kontaktu z pracownikami
 • Obsługa Microsoft Teams umożliwia przechowywanie danych w chmurze
 • Rozszerzone ustawienia skanowania i zwiększona liczba odbiorców
  • Ulepszone udostępnianie
  • Zdalne zamykanie plików
  • Pliki OneDrive dla firm edytowalne w przeglądarce

 

portal administratora Synappx

 • Analiza rejestracji: Zapoznaj się z kluczowymi trendami organizacji
 • Rejestry dotyczące rejestracji
 • Tabela rejestrów administratora i rejestrów systemu
 • Instalacja MICAS℠ i Synappx Go na tym samym komputerze
 • Ulepszona aktualizacja agenta

Aplikacje Synappx Meeting i mDesk

 • Aplikacja Meeting Launcher wyświetla teraz listę spotkań przez siedem dni!
 • Organizowanie spotkań ad hoc z konferencjami internetowymi
 • Automatyczne łączenie z urządzeniami audio Bluetooth w sali konferencyjnej
 • Obsługa Microsoft Teams umożliwia przechowywanie danych w chmurze i organizację konferencji internetowych
 • Ulepszony interfejs użytkownika: Czerwony przycisk Zakończ
 • Automatyczny przełącznik wejścia zapewnia szybsze przesyłanie
 • Wiele urządzeń w przestrzeniach roboczych