Konfiguracja komputera-klienta

Konfiguracja komputera-klienta składa się z instalowania

  • Sterownika drukarki Sharp
  • Oprogramowania klienta Synappx Cloud Print
     

Sterownik drukarki musi być odpowiednim sterownikiem Sharp PCL 6. Są one dostępne na stronie internetowej Global Sharp:

https://global.sharp/restricted/products/copier/downloads/select_us_driver.html

[Wyświetl obraz]

Oprogramowanie Synappx Cloud Print Client można pobrać ze sklepu Microsoft Store

Wyszukaj “Synappx Cloud Print”

[Wyświetl obraz]

Rejestrowanie wydruków w systemie Windows
Instalacja sterownika drukowania
Instalowanie i konfigurowanie klienta Synappx Cloud Print