Konfiguracja sterownika drukarki

Aby włączyć możliwość uwalniania zadań druku w aplikacji Synappx Go, administrator sieci lub użytkownik musi skonfigurować sterownik drukarki.

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować uniwersalny sterownik drukarki firmy Sharp (lub odpowiedni sterownik urządzenia wielofunkcyjnego) na komputerze sieciowym. Sharp UD3 to zalecany sterownik do sterowania drukiem

1.  Przejdź do panelu sterowania i wybierz Urządzenia i drukarki [Wyświetl obraz].

2.  Kliknij prawym przyciskiem myszy na sterownik drukarki. Wybierz Właściwości drukarki [Wyświetl obraz].

3.  Wybierz zakładkę Porty. Następnie wybierz Konfiguruj port  [Wyświetl obraz].

4.  Usuń aktualny wpis w polu Nazwa drukarki albo adres IP i wpisz adres agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego. Obsługiwane jest drukowanie zarówno przez RAW (port TCP 9100), jak i Line Printer Remote (LPR) (port TCP 515). Upewnij się, że zapora sieciowa komputera jest skonfigurowana w taki sposób, aby zezwolić na ruch TCP na wybranym porcie. Następnie wybierz OK  [Wyświetl obraz].

Uwaga: Jeśli nazwa użytkownika może być ustalona automatycznie, przejdź do kroku 7. Jeśli nazwa użytkownika nie jest taka sama jak dane uwierzytelniające sieci lub jeśli zadania drukowania nie pojawiają się w kolejce drukowania użytkownika podczas używania Synappx Go, należy wykonać kroki 5 i 6.

5.  Jeśli nazwa użytkownika nie jest taka sama jak dane uwierzytelniające logowania do sieci, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany sterownik urządzenia wielofunkcyjnego i wybierz Preferencje drukowania [Wyświetl obraz].

6.  Wybierz zakładkę Obsługa zadań. Zaznacz pole Nazwa użytkownika i wprowadź prefiks adresu e-mail użytkownika (np. Gsmith). Wybierz OK, aby zapisać ustawienia dla tego sterownika [Wyświetl obraz].

7.  Przy pomocy normalnej procedury dystrybucji sterowników, udostępnij skonfigurowany sterownik drukarki Synappx Go dla użytkowników licencjonowanych. Użytkownicy będą korzystać ze sterownika w normalnym trybie drukowania dla zadań drukowania w programie Synappx Go.

Uwaga: Jeżeli zadania drukowania w systemie Synappx Go nie docierają do komputera z zainstalowanym agentem przypisanym do danego urządzenia wielofunkcyjnego, zapoznaj się z opisem Konfiguracja zapory Windows Defender.