Środowisko Workspace/Meeting Room

Poniżej przedstawiono kluczowe komponenty Synappx Collaboration Hub [Wyświetl obraz]
Uwaga: W tym środowisku użytkownicy laptopów mogą uczestniczyć w konferencji internetowej i udostępniać ekran.

Typowe gniazda podłączeniowe i komponenty

 • Gniazda podłączeniowe na komputerze w pomieszczeniu: Internetowe, zasilania, USB do podłączenia kamery/systemu audio, HDMI do podłączenia monitora w pomieszczeniu. 
 • Monitor dotykowy należy podłączyć do komputera w pomieszczeniu za pomocą gniazda USB, aby włączyć funkcje dotykowe.
 • Kamerę/system audio można podłączyć do komputera w pomieszczeniu lub bezpośrednio do monitora (PN-L652B/L752B/862B) 
 • Tag NFC Synappx (można umieścić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu, gdzie jest to wygodne) 

Opcjonalnie: 
Synappx obsługuje funkcję automatycznego przełączania wejścia. Po rozpoczęciu spotkania automatycznie przełącza na wejście przypisane do komputera w pomieszczeniu, a po zakończeniu spotkania przełącza na wejście domyślne. Aby włączyć funkcję, należy przypisać statyczny adres IP do karty sieciowej monitora i podłączyć monitor do sieci Ethernet. Skonfiguruj funkcję automatycznego przełączania wejścia monitora przy pomocy portalu administratora Synappx.

Komponenty zainstalowane na komputerze w pomieszczeniu:  

 • System operacyjny Windows 10
 • Aplikacja Synappx Meeting (zalogowana przy użyciu konta zasobów sali konferencyjnej, ustawiona w trybie przestrzeni roboczej. Tylko Microsoft 365 Business.)
 • Aplikacja Synappx Go Display Agent (przypisana do docelowej przestrzeni roboczej)
 • Aplikacja Microsoft Office
 • Przeglądarki internetowe (Edge i Chrome)  
 • Oprogramowanie Sharp Pen 3.8.2.2 lub nowsza wersja    
 • Aplikacje klienckie do konferencji internetowych. (Zaloguj się przy użyciu konta pomieszczenia dla Microsoft Teams)  

Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z Synappx Collaboration Hub należy nawiązać połączenie z systemem audio kamery w pomieszczeniu.