Skonfiguruj przestrzenie robocze Synappx

Zaloguj się (po raz pierwszy) do portalu administratora

Uwagi

 • Wiadomość e-mail zawierająca adres URL portalu administratora Synappx zostanie wysłana do przypisanego administratora, gdy Twoja organizacja zarejestruje się w Synappx. Administratorzy Google Workspace muszą ukończyć konfigurację konsoli administracyjnej przed zalogowaniem się do portalu administratora. Więcej informacji można znaleźć na portalu administratora Synappx
 • Pierwszy administrator, który się zaloguje, musi posiadać uprawnienia administratora Azure Active Directory lub Google Workspace do autoryzacji funkcji Synappx Go dla użytkowników. Kolejni administratorzy nie muszą posiadać uprawnień administratora Azure ani Google Workspace. 
 • Istnieją ograniczenia dostępu dla administratorów, którzy nie posiadają uprawnień administratora Google Workspace.

1.    Aby zalogować się do portalu administratora Synappx w najnowszej wersji Google Chrome lub Microsoft Edge, użyj swoich danych logowania do Google Workspace lub Microsoft 365.  [Wyświetl obraz – Google Workspace] [Wyświetl obraz – Microsoft 365].

2.    Microsoft 365: Zaznacz pole Zgoda w imieniu Twojej organizacji i wybierz Akceptuj. [Wyświetl obraz]

       Google Workspace: Przejdź do konsoli administracyjnej Google Workspace i dodaj zakres Synappx API.

Uwaga: Akceptacja warunków użytkowania jest wymagana tylko przy pierwszym logowaniu w Portalu administratora.    

3.    Zapoznaj się z Warunki korzystania z usług Synappx (Polityka prywatności Synappx) dla użytkowników Synappx Meeting (oraz Synappx Go, jeśli jest objęta licencją). Warunki korzystania z usług Synappx są przyznawane użytkownikom wyłącznie na potrzeby korzystania z aplikacji Synappx  [Wyświetl obraz].

4.    Jeśli posiadasz licencję Synappx Meeting i Synappx Go, obie opcje pojawią się w rozwijanym oknie. Wybierz Synappx Go [Wyświetl obraz]

       Pojawi się strona główna portalu administratora Synappx Meeting.

 

Dodaj przestrzenie robocze

Przestrzenie robocze mogą być salami konferencyjnymi, kameralnymi pokojami spotkań, osobnymi biurami lub obszarami wspólnymi, w których znajdują się urządzenia wielofunkcyjne i/lub monitory – wszędzie tam, gdzie odbywa się współpraca. Importuj przestrzenie robocze z Microsoft 365 lub Google Workspace na stronie przestrzeni roboczych w portalu administratora Synappx [Wyświetl obraz]. Aby dodać przestrzeń roboczą z katalogu, wybierz symbol plus.  

Z okna Dodaj przestrzeń roboczą można importować przestrzenie robocze z Microsoft 365 lub Google Workspace.

 • Okno przestrzeni roboczych w portalu administratora umożliwia zarządzanie przestrzeniami roboczymi Synappx:
 • Wyświetl podsumowanie statusu licencji, w tym ogólną liczbę przestrzeni roboczych i licencji, licencji aktywnych i nieaktywnych
 • Przydziel lub usuń licencje
 • Przeglądaj wszystkie, wyszukuj, wybieraj, dodawaj i usuwaj przestrzenie robocze
 • Wyświetl Status licencji, Lokalizację, Funkcje, E-mail i Działania dla każdej przestrzeni roboczej

 

Importuj przestrzenie robocze

 1. W polu Nazwa przestrzeni roboczej wpisz kilka znaków. Pojawi Microsoft 365 lub Google Workspace. Wybierz przestrzeń roboczą (przestrzenie robocze) do zaimportowania. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
 2. Aby dodać grupy przestrzeni roboczych, zaznacz najpierw pole wyboru Grupy. Następnie wykonaj powyższe czynności [Wyświetl obraz].

 

Importuj przestrzenie robocze za pomocą pliku CSV

 1. Wybierz Import wielu przestrzeni roboczych [Wyświetl obraz].
 2. Wykonaj trzy czynności opisane w oknie Import wielu przestrzeni roboczych. Plik CSV może mieć maksymalnie 50 przestrzeni roboczych i 500 KB.
 3. Wybierz opcję Wybierz plik.
 4. Wybierz właściwy plik i kliknij Otwórz. Wybrany plik .csv musi być plikiem Microsoft Excel Comma Separated Values [Wyświetl obraz].
 5. Plik zostanie dołączony w oknie Import wielu przestrzeni roboczych. Wybierz Zapisz.

 

Przydziel licencje  

Przydzielanie licencji do przestrzeni roboczych
    
Po zaimportowaniu obszarów roboczych do portalu administratora Synappx, do każdej przestrzeni roboczej należy przypisać licencję, aby można było korzystać z Synappx Meeting. 

Wybierz docelową przestrzeń roboczą i wybierz Przydziel licencję. 

Licencje można również przydzielać za pomocą menu opcji. Podsumowanie stanu licencji zostanie wyświetlone na górze strony przestrzeni roboczych [Wyświetl obraz].

Licencją przestrzeni roboczej można zarządzać na stronie przestrzeni roboczych:

 1. Status licencji
 2. Dodaj/usuń przestrzeń roboczą, przydziel/usuń licencję
 3. Status przydzielenia licencji na przestrzeń roboczą

Przydziel lub usuń licencję z opcji Działania.