Zakończenie spotkania

Synappx Meeting pomaga sprawnie zakończyć spotkanie. Gdy do końca spotkania pozostało 10% czasu, pojawi się przypomnienie, aby można było zakończyć lub przedłużyć spotkanie. Przycisk zakończenia spotkania zostanie również wyświetlony, gdy Asystent Synappx Meeting zostanie zminimalizowany. [Wyświetl obraz] 

Organizatorzy spotkania mogą podzielić się z uczestnikami opracowanymi materiałami konferencyjnymi po zakończeniu spotkania. Gdy ta funkcja jest włączona, Synappx Meeting automatycznie tworzy folder Synappx na koncie OneDrive organizatora spotkania i umieszcza w nim folder dla każdego spotkania. Folder spotkania zawiera plik Adobe® Portable Document File (PDF) docelowego dokumentu spotkania po każdym spotkaniu, dzięki czemu organizatorzy mogą zdecydować o udostępnieniu zawartości uczestnikom spotkania. Włączyć tę funkcję wybierając przełącznik w Ustawieniach.

Funkcja udostępniania materiałów konferencyjnych

  • Dostępna tylko w systemie operacyjnym Windows
  • Wymaga aplikacji klienckiej firmy Microsoft
  • Niedostępna w aplikacji mobilnej Synappx Meeting
  • Musi być aktywowana w ustawieniach poszczególnych użytkowników (domyślnie wyłączona)

Jak to działa:

  1. Otwórz docelowe pliki z listy plików za pomocą Synappx Meeting Assistant i edytuj je podczas spotkania.
  2. Użyj Synappx Meeting Assistant, aby zakończyć spotkanie.
  3. Na potrzeby spotkania tworzony jest folder w OneDrive organizatora.
  4. Pliki (tj. adresy URL, przekonwertowane pliki PDF lub wersje dyskusyjne) używane podczas spotkania są przechowywane w folderze OneDrive.
  5. Organizator spotkania decyduje o udostępnieniu uczestnikom pliku(ów).

Wygląd w OneDrive

Struktura folderu: Synappx > Spotkanie > YYYYMMDD_[tytuł spotkania]

Struktura nazwy pliku: [oryginalna nazwa pliku]_synappx_[YYYYMMDD]

  Załączniki Pliki Microsoft 365 przechowywane w chmurze Pliki przechowywane w chmurze otwierane w przeglądarce 
  Pliki otwierane bezpośrednio (nie w przeglądarce)

(np. OneDrive, SharePoint)

(Dysk Google, Dropbox, Box)

Pliki konferencyjne

Tak    
Wersja PDF (przekonwertowana)   Tak  
Odnośnik URL do oryginalnych plików   Tak
Odnośnik URL do oryginalnych plików
Tak
Odnośnik URL do oryginalnych plików