Aplikacje mobilne

Użytkownicy mogą rozpoczynać spotkania i uzyskiwać do nich dostęp za pomocą aplikacji mobilnej Synappx Meeting (dostępnej na urządzenia z systemem iOS i Android).

Pobierz aplikację z Apple® App Store® (iOS) lub Google Play™ (Android).

Apple Store logo    Google Play logo

Poniższy wykres przedstawia różnice w funkcjach w zależności od systemu operacyjnego.

Funkcje Windows® OS X® (Beta) System iOS System Android™
Rozpoczynanie spotkania
Automatyczne udostępnianie ekranu
(wePresent/bezprzewodowy monitor Sharp)

(wePresent/bezprzewodowy monitor Sharp)

(Użyj AirPlay do przesyłania z urządzenia)

(Użyj Google Cast™ or Miracast™ do udostępniania treści z urządzeń)
Automatyczne rozpoczynanie konferencji internetowych
(Użyj AirPlay do przesyłania z urządzenia)    

(Użyj Google Cast™ or Miracast™ do udostępniania treści z urządzeń)
Dostęp do plików
Licznik czasu spotkania
Kończenie spotkań B.D.

 

Logowanie

Do zalogowania się w aplikacji Synappx Meeting użyj danych uwierzytelniających z Microsoft 365 lub Google Workspace.

Ekran listy spotkań

Po zalogowaniu się zobaczysz listę swoich spotkań zaplanowanych na osiem najbliższych godzin [Wyświetl obraz].

Rozpoczynanie zaplanowanych spotkań

Na liście spotkań stuknij spotkanie, które chcesz rozpocząć. Nastąpi przekierowanie do okna „Szczegóły spotkania”. Po zatwierdzeniu stuknij przycisk Rozpoczęcie spotkania. Spotkanie rozpocznie się i nastąpi przejście do okna „Postęp spotkania”, jak pokazano tutaj [Wyświetl obraz].

Licznik czasu spotkania

Po rozpoczęciu spotkania licznik zacznie odmierzać czas spotkania. Okrągły zegar pokazuje minuty pozostałe do końca spotkania. Gdy spotkanie zbliża się do końca (pozostało 10% zaplanowanego czasu), kolor paska postępu zmienia się na pomarańczowy. Jeśli spotkanie przedłuża się ponad zaplanowany czas, pasek postępu zmienia kolor na czerwony i zaczyna się mierzenie czasu [Wyświetl obraz].

Kończenie spotkań

Możesz zakończyć mierzenie czasu stukając przycisk Zakończ spotkanie. Stuknij przycisk OK, aby zakończyć, a następnie stuknij przycisk ANULUJ, aby kontynuować spotkanie [Wyświetl obraz].

Ustawienia

W czasie korzystania z Synappx Meeting aplikacja uniemożliwia przejście telefonu w tryb uśpienia, aby zapewnić dostęp do kluczowych funkcji, takich jak pliki i licznik czasu spotkań. Domyślne ustawienia trybu uśpienia można wyłączyć w ustawieniach aplikacji [Wyświetl obraz].

W ustawieniach można również włączyć funkcję Synappx pozwalającą na uaktualnianie kalendarza o spotkania zaplanowane i niezaplanowane. Pozwala to na zwolnienie sali konferencyjnej, jeśli spotkanie zakończy się wcześniej.