Rejestrowanie wydruków w systemie Windows

Aby portal poprawnie rejestrował liczbę wydrukowanych stron, na każdym komputerze, na którym będzie uruchomione oprogramowanie klienckie, musi być włączona funkcja rejestrowania wydruków w systemie Windows (Windows Print Logging)

Włączanie rejestrowania wydruków w systemie Windows (Windows Print Logging)

Na komputerze-kliencie otwórz "Command Prompt” jako Administrator [Wyświetl obraz].

  • W polu wyszukiwania wpisz CMD
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy „Command Prompt” (Wiersz polecenia) i wybierz opcję “Run as administrator” (Uruchom jako administrator).

 

In the command prompt type the following:

wevtutil sl Microsoft-Windows-PrintService/Operational /e:true a następnie naciśnij „Enter” [Wyświetl obraz].

Sterownik drukarki musi być odpowiednim sterownikiem Sharp PCL 6. Są one dostępne na stronie internetowej Global Sharp [Wyświetl obraz]:

https://global.sharp/restricted/products/copier/downloads/select_us_driver.html

Oprogramowanie Synappx Cloud Print Client można pobrać ze sklepu Microsoft Store [Wyświetl obraz].

Wyszukaj “Synappx Cloud Print”.