Konfiguracja sterownika drukarki

Aby włączyć możliwość uwalniania zadań druku w aplikacji Synappx Go, administrator sieci lub użytkownik musi skonfigurować sterownik drukarki.

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować uniwersalny sterownik drukarki firmy Sharp (lub odpowiedni sterownik urządzenia wielofunkcyjnego) na komputerze sieciowym: Sharp UD3 to zalecany sterownik do sterowania drukiem.

1. Przejdź do panelu sterowania i wybierz Urządzenia i drukarki. [Wyświetl obraz]

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na sterownik drukarki. Wybierz Właściwości drukarki. [Wyświetl obraz]

3. Wybierz zakładkę Porty. Następnie wybierz Konfiguruj port[Wyświetl obraz]

4. Usuń aktualny wpis w polu Nazwa drukarki albo adres IP i wpisz adres agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego. Obsługiwane jest drukowanie zarówno przez RAW (port TCP 9100), jak i Line Printer Remote (LPR) (port TCP 515). Upewnij się, że zapora sieciowa komputera jest skonfigurowana w taki sposób, aby zezwolić na ruch TCP na wybranym porcie. Następnie wybierz OK[Wyświetl obraz]

Uwaga: Jeśli nazwa użytkownika może być ustalona automatycznie, przejdź do kroku 7.
Jeśli nazwa użytkownika nie jest taka sama jak dane uwierzytelniające sieci lub jeśli zadania drukowania nie pojawiają się w kolejce drukowania użytkownika podczas używania Synappx Go, należy wykonać kroki 5 i 6.

5. Jeśli nazwa użytkownika nie jest taka sama jak dane uwierzytelniające logowania do sieci, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany sterownik urządzenia wielofunkcyjnego i wybierz Preferencje drukowania. [Wyświetl obraz]

6. Wybierz zakładkę Obsługa zadań. Zaznacz pole Nazwa użytkownika i wprowadź prefiks adresu e-mail użytkownika (np. Gsmith). Wybierz OK, aby zapisać ustawienia dla tego sterownika. [Wyświetl obraz]

7. Przy pomocy normalnej procedury dystrybucji sterowników, udostępnij skonfigurowany sterownik drukarki Synappx Go dla użytkowników licencjonowanych. Użytkownicy będą korzystać ze sterownika w normalnym trybie drukowania dla zadań drukowania w programie Synappx Go.

Uwaga: Jeżeli zadania drukowania w systemie Synappx Go nie docierają do komputera z zainstalowanym agentem przypisanym do danego urządzenia wielofunkcyjnego, zapoznaj się z opisem Konfiguracja zapory Windows Defender.