Pobieranie Synappx Meeting

Pobierz Synappx Meeting. Aplikacja jest dostępna w sklepie Microsoft® Store, Apple App Store® i Google Play™.

Uwagi:

  • Niektóre organizacje nakładają ograniczenia na konta Microsoft 365 lub Google Workspace. Upewnij się, że użytkownicy mają uprawnienia do pobierania aplikacji ze sklepu Microsoft® Store.
  • Komputery-klienci wymagają zainstalowania aplikacji organizacji do przesyłania lub mirroringu, Miracast lub MirrorOp.
  • Organizacje korzystające z Miracast wymagają również zainstalowania aplikacji Synappx Meeting Cast Assist. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe i Rejestracja odbiorników przesyłania/mirroringu.