System

"Admin Log" ("Rejestr administratorów") jest dostępny, aby zapewnić wgląd w działania wszystkich administratorów portalu  [Wyświetl obraz].

Domyślny widok pokazuje wszystkie ostatnie działania. Każdą kolumnę można posortować rosnąco lub malejąco, klikając jej nagłówek.

Możesz wybrać wszystkich administratorów lub odfiltrować tylko jedną akcję administratora [Wyświetl obraz].

Obecnie rejestrowane są działania administratora:

 • „Logout” (Wyloguj)
 • „Login” (Logowanie)
 • „Add Admin User” (Dodaj użytkownika z uprawnieniami administratora)
 • „Remove Admin User” (Usuń użytkownika z uprawnieniami administratora)
 • „Export Admin Log” (Eksportuj rejestr administratora)
 • „Change Tenant Name” (Zmień nazwę administratora)

Zostanie wyświetlona strona rejestru administratora [Wyświetl obraz]:

 • „Log date” (Data zarejestrowanego działania)
 • „User name” (Nazwa użytkownika administrującego)
 • „Service name” (Nazwa usługi w chmurze)
 • „Category” (Kategoria)
 • „Action” (Działanie)

Rejestr administratora można wyeksportować, wybierając „start date” (datę początkową), „end date” (datę końcową) i klikając przycisk „Export” (Eksportuj)  [Wyświetl obraz].

Zostaniesz poinformowany o rozpoczęciu pobierania i jego zakończeniu [Wyświetl obraz].

Wyeksportowany plik to spakowany plik .csv, który można otworzyć w programie Excel

Plik csv zawiera więcej informacji na temat każdej akcji niż jest wyświetlany na ekranie dziennika administratora [Wyświetl obraz].

Plik csv zawiera następujące dane:

 • „Local Date & Time” (Lokalna data i godzina)
 • „Tenant” (Najemca)
 • „Device Type” (Typ urządzenia)
 • „Hostname” (Nazwa hosta)
 • „Role” (Rola)
 • „Detail” (Szczegóły)
 • „Category” (Kategoria)
 • „IP Address” (Adres IP)
 • „Application” (Aplikacja)
 • „Log Date & Time” (Data/godzina rejestru)
 • „Device Name” (Nazwa urządzenia)
 • „Action” (Działanie)
 • „Username” (Nazwa użytkownika)
 • „User ID” (Identyfikator użytkownika)
 • „App Version” (Wersja aplikacji)
 • „Service Name” (Nazwa usługi)

"System log" (Rejestr systemowy) wyświetla zdarzenia związane z systemem i jego komponentami. Ogólnie rzecz biorąc, zdarzenia te będą błędami, takimi jak nieudane logowanie lub niewyświetlona lista [Wyświetl obraz].

Strona "System log" ("Rejestr systemu") wyświetla:

 • „Log Date” (Datę zarejestrowania)
 • „User name / Agent Name” (Nazwa użytkownika / Nazwa agenta)
 • „Application” (Aplikacja)
 • „Category” (Kategoria)
 • „Error” (Błąd)

Każdą kolumnę można posortować rosnąco lub malejąco, klikając jej nagłówek.

Rejestr systemu można wyeksportować, wybierając „start date” (datę początkową), „end date” (datę końcową) i klikając przycisk „Export” (Eksportuj) [Wyświetl obraz].

Zostaniesz poinformowany o rozpoczęciu pobierania i jego zakończeniu.

Wyeksportowany plik to spakowany plik .csv, który można otworzyć w programie Excel.

Plik csv zawiera więcej informacji na temat każdej akcji niż jest wyświetlany na ekranie dziennika administratora.