Wsparcie dla użytkownika

Portal użytkownika
Korzystanie z aplikacji SCP na urządzeniu wielofunkcyjnym
Klient Synappx Cloud Print