Synappx Meeting jest stworzony do pracy z Twoim kalendarzem. Dla najlepszych doświadczeń z Synappx Meeting, przy tworzeniu zaproszenia na spotkanie należy uwzględnić następujące elementy.

 • Wiersz tematu
 • Sale konferencyjne/lokalizacja (Synappx Meeting współpracuje z salami konferencyjnymi)
 • Agenda (Jasne określenie celów spotkania)
 • Obsługiwane usługi konferencji internetowych:
  - Microsoft Teams
  - Skype dla firm
  - WebEx
  - GoToMeeting
  - Zoom
  - Google Meet (kończenie spotkań nie jest obsługiwane)
  - Amazon Chime
 • Załączniki (jeśli dotyczy)
 • Uczestnicy
 • Microsoft 365 [Wyświetl obraz] Google Workspace™ [Wyświetl obraz]