Zresetuj pomieszczenie (dotyczy wyłącznie Microsoft 365)

Ustawienia opcjonalnego resetowania pomieszczenia pomagają zwiększyć bezpieczeństwo po każdym spotkaniu, usuwając nowo dodane pliki i foldery w określonych lokalizacjach [Wyświetl obraz].

Jeśli aplikacja Synappx jest włączona, zresetuje pomieszczenie na następne spotkanie. Po włączeniu wykonywane są następujące czynności: 

Zamykanie aplikacji

  • Wszystkie aplikacje zostaną zamknięte, w tym przeglądarki. Wszelkie niezapisane pliki zostaną usunięte.

Usuwanie folderów i plików

  • Pliki i foldery utworzone podczas spotkania zostaną usunięte tylko z wybranego folderu (folderów).

Wyczyszczenie danych przeglądarki

  • Dane przeglądarki – włączając w to historię, pamięć podręczną, cookies, pliki tymczasowe i hasła – zostaną usunięte.

Uwaga: Włączenie usuwania danych przeglądarki spowoduje usunięcie wszelkich zapisanych danych logowania (np. dane logowania do Google Meet) i może wpłynąć działanie funkcji rozpoczęcia spotkania jednym kliknięciem.