Kopiowanie

Brak zaprogramowanej konfiguracji funkcji kopiowania.

 1. Aktualizacja licencjonowanej aplikacji Synappx Go. Ułóż dokument do kopiowania w podajniku urządzenia wielofunkcyjnego lub ułóż pojedynczą stronę na szybie.
 2. Wybierz Kopiuj. [Wyświetl obraz]                                       
 3. Sprawdź ustawienia kopiowania. Jeśli to konieczne, wskaż domyślne ustawienia kopiowania, aby wybrać inną opcję. Opcjonalnie możesz również wybrać ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku, aby wyświetlić i zmienić dowolne obsługiwane ustawienia kopiowania. [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] Uwaga: Niektóre ustawienia są dostępne wyłącznie w pełnej licencjonowanej wersji. Opcje obejmują:
 • Liczbę kopii
 • Ustawienia 2-stronnego kopiowania
 • Ustawienia trybu kolor
 • Zszywanie
 • Wybór papieru
 • Skalę kopiowania              
 1. Wybierz Kopiuj.
 2. Zostaniesz poproszony o zeskanowanie kodu QR Synappx na panel przedni urządzenia wielofunkcyjnego. Naciśnij OK na tej stronie, a kamera otworzy się automatycznie (uwaga: za pierwszym razem zostanie poproszony o zezwolenie aplikacji Synappx Go na dostęp do kamery). [Wyświetl obraz]                                
 3. Skieruj telefon na kod QR urządzenia wielofunkcyjnego Synappx. W zależności od modelu urządzenia wielofunkcyjnego może zachodzić konieczność wyboru przycisku Synappx Go – bez logowania lub przycisku Zaawansowane, a następnie przycisku Synappx Go – bez logowania na panelu przednim zanim wyświetli się kod QR. Uwaga: Niektóre modele można skonfigurować w ten sposób, aby kody QR Synappx mogły wyświetlać się w oknie głównym urządzenia wielofunkcyjnego (bez konieczności dotykania). [Wyświetl obraz - A3] [Wyświetl obraz - A4]
 4. Jeśli kamera urządzenia mobilnego przechwyci obraz kodu QR Synappx, rozpocznie się skanowanie w urządzeniu wielofunkcyjnym, a na urządzeniu mobilnym zostanie wyświetlone okno pomyślnego zakończenia kopiowania. Aplikacja powróci do strony głównej. Uwaga: Zeskanuj ponownie kod QR, jeśli chcesz wykonać kolejne zadanie kopiowania. [Wyświetl obraz]

Możesz łatwo zaktualizować wersję nielicencjonowaną do bardziej funkcjonalnej, licencjonowanej aplikacji Synappx Go po uzyskaniu licencji i zakończeniu przez administratora pełnej konfiguracji systemu Synappx Go. Po zakończeniu konfiguracji przez administratora po prostu przejdź do Ustawień (w lewym górnym narożniku) i wybierz Zaloguj się. [Wyświetl obraz]

Zostaniesz poproszony o wprowadzenie zwykłych danych logowania użytkownika. Po zatwierdzeniu uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji Synappx Go. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wsparcie dla użytkownika Synappx Go.