Zainstaluj aplikację Synappx Go Display Agent na komputerze w pomieszczeniu

(Należy pominąć, jeśli agent Synappx Go został zainstalowany przy użyciu instalatora Synappx Collaboration Hub.) 

Agent przypisany do danego monitora Synappx Go tworzy bezpieczne połączenie z chmurą Synappx Go i zarządza udostępnianiem dokumentów do monitora. Na komputerze każdego monitora, który będzie używany z Synappx Go, musi być zainstalowany agent przypisany do danego monitora. Oto omówienie instalacji i konfiguracji agenta przypisanego do danego monitora:

 • Instalacja agenta przypisanego do danego monitora rozpoczyna się na komputerze (patrz punkty poniżej). Przed instalacją należy upewnić się, że spełnione zostały wymagania wstępne.  
 • Wymagany jest .NET 4.7.2. Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, podczas instalacji agenta pojawi się monit o jego pobranie. Pozwól na pobranie.
 • Nie można załadować agenta przypisanego do danego monitora na tym samym komputerze lub serwerze co agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego.
 • Urządzenie wyświetlające rejestruje się samoczynnie w chmurze Synappx Go przy użyciu certyfikatów X.509.
 • Agent przypisany do danego monitora automatycznie wyświetla się na portalu administratora Synappx Go.

Uwaga: Przed zainstalowaniem agenta administrator musi pobrać agenta przypisanego do danego monitora z portalu administratora na osobny komputer. Dla wygody można raz pobrać agenta monitora z Portalu administratora i skopiować plik zip na dowolny inny komputer z monitorem, który zostanie skonfigurowany do obsługi Synappx Go. Następnie należy przeprowadzić instalację na każdym z komputerów, a każdy z nich zostanie skonfigurowany i wyświetlony automatycznie w Portalu administratora (Admin Portal).

 1. Skopiuj plik Sharp Synappx Go Display Agent.zip do katalogu na docelowym komputerze do wyświetlania treści lub serwerze i rozpakuj go.
 2. Kliknij dwukrotnie setup.exe. 
 3. Gdy pojawi się rozwijane okno kreatora InstallShield, wybierz Dalej [Wyświetl obraz].
 4. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i wybierz Akceptuję warunki umowy licencyjnej. W razie potrzeby, wydrukuj kopię umowy licencyjnej EULA. Następnie wybierz Dalej  [Wyświetl obraz]
 5. Pojawi się okno folderu docelowego. To okno opisuje domyślny katalog docelowy do instalacji. W większości przypadków lokalizacja domyślna jest lokalizacją preferowaną. Aby nadpisać ustawienia domyślne, wybierz Zmień i wybierz żądany folder. Następnie wybierz Dalej. Aby użyć domyślnej lokalizacji, wybierz Dalej [Wyświetl obraz].
 6. Rozpocznie się proces instalacji; jego zakończenie może potrwać do kilku minut. 
 7. Gdy wyświetli się okno zakończenia pracy kreatora InstallShield, wybierz Zakończ. 

Agent przypisany do danego monitora Synappx Go automatycznie połączy się z chmurą Synappx Go (hostowaną w Microsoft Azure) i zakończy dostarczanie agenta, łącznie z użyciem certyfikatów X.509. Monitor jest teraz gotowy do przypisania do przestrzeni roboczej w Portalu administratora.