Konfiguracja

Konfiguracja aplikacji Synappx Go obejmuje następujące procedury. Możesz pominąć konfigurację funkcji, z których nie zamierzasz korzystać.

Opcje przechowywania danych w chmurze 

 • OneDrive dla firm
 • OneDrive
 • SharePoint®
 • Teams (tylko użytkownicy Microsoft 365)
 • Dropbox™
 • Box™
 • Google Drive™
 • iCloud® i lokalnie (skonfigurowane automatycznie na urządzeniach z systemem iOS)*                                                                           

*Obowiązują ograniczenia

1. Po wstępnym zalogowaniu pojawi się okno konfiguracji przechowywania w chmurze. Wybierz Konfiguruj dla żądanej usługi przechowywania w chmurze. (W poniższych przykładach wykorzystano Dropbox™.) [Wyświetl obraz].

Uwaga:

 • W przypadku użytkowników Microsoft 365 jednorazowe logowanie (SSO) do One Drive dla firm, SharePoint i Teams oznacza, że witryny przechowywania danych w chmurze firmy Microsoft są już dla Ciebie skonfigurowane.
 • W przypadku użytkowników Google Workspace jednorazowe logowanie (SSO) do Google Drive jest już skonfigurowane przy użyciu tych samych danych uwierzytelniających logowania, co podczas pierwszego logowania. Jeśli to konieczne, możesz zmienić konto Google Drive wybierając Edytuj.
 • iPhone'y automatycznie konfigurują iCloud i lokalną pamięć urządzenia w celu udostępniania na monitorach i ekranach oraz drukowania plików w chmurze.
 • Logowanie do Microsoft Teams nie jest dostępne dla użytkowników Google Workspace, ponieważ wymaga użycia tych samych danych uwierzytelniających logowania, które są wykorzystywane przy logowaniu do Synappx Go (dotyczy wyłącznie Microsoft 365).

2.Wybierz metodę logowania. Wprowadź ważne dane logowania i wybierz Zaloguj. [Wyświetl obraz].

3. Pojawi się prośba o umożliwienie aplikacji mobilnej dostępu do plików i folderów w usłudze przechowywania w chmurze. Wybierz Zezwól [Wyświetl obraz].

4. Skonfigurowana usługa przechowywania w chmurze nie jest już wyświetlana w kolorze szarym i zawiera teraz odnośnik Edytuj, który umożliwia dostęp do usługi i zmianę ustawień. Powtórz powyższe czynności, aby dodać kolejną usługę przechowywania w chmurze lub wybierz Dalej, aby przejść do okna Skanowanie i drukowanie i kontynuować konfigurację [Wyświetl obraz].

Uwagi:

 • Każdy dostawca przechowywania w chmurze posiada unikalne uprawnienia, które mogą różnić się od tych, które przedstawiono na powyższym przykładzie. Zaakceptuj uprawnienia do korzystania z funkcji udostępniania plików Meet, Share to Display, Scan to Cloud Storage i Print Cloud.
 • Użytkownicy nie mogą usuwać witryn przechowywania w chmurze z jednorazowym logowaniem (SSO) ani iCloud lub pamięci lokalnej, ponieważ są one automatycznie konfigurowane na urządzeniach z systemem iOS.

Uwaga: Użytkownicy nie mogą zrezygnować z usługi iCloud i pamięci lokalnej, ponieważ są one automatycznie konfigurowane na urządzeniach z systemem iOS.

Aby zrezygnować ze skonfigurowanego miejsca przechowywania w chmurze, należy przez kilka sekund naciskać nazwę miejsca przechowywania w chmurze. Pojawi się pytanie, czy chcesz usunąć dane uwierzytelniające dla wybranej lokalizacji w chmurze. Wybierz opcję Usuń, aby usunąć konfigurację danej witryny w chmurze. [Wyświetl obraz]

 1. Po skonfigurowaniu przechowywania w chmurze zostanie wyświetlone okno Konfiguracja – Skanowanie i drukowanie. Wybierz Konfiguruj, aby skonfigurować listę dystrybucyjną poczty e-mail (domyślnie jest jedna lista), lub wybierz Dalej, jeśli nie chcesz konfigurować listy dystrybucyjnej poczty e-mail. Listy dystrybucyjne poczty e-mail mogą być tworzone w dowolnym momencie z poziomu menu ustawień [Wyświetl obraz].
 2. Pojawi się prośba o dostęp do listy kontaktów urządzenia przenośnego, aby łatwiej było utworzyć listę dystrybucyjną. W przypadku telefonów z systemem iOS wybierz OK, jeśli chcesz, aby aplikacja Synappx Go miała dostęp do Twoich kontaktów; wybierz Nie pozwalaj, jeśli nie chcesz, aby Synappx Go miała dostęp do Twoich kontaktów. W przypadku telefonów z systemem Android wybierz Zezwól, jeśli chcesz, aby aplikacja Synappx Go miała dostęp do Twoich kontaktów; wybierz Odmów, jeśli nie chcesz, aby Synappx Go miała dostęp do Twoich kontaktów. To uprawnienie można zmienić w dowolnym momencie w menu ustawień [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].
 3. Na stronie Lista skanowania do poczty e-mail wpisz tytuł listy dystrybucyjnej w polu Nazwa listy e-mail [Wyświetl obraz].
 4. Wpisz adres e-mail lub zacznij wpisywać kilka znaków z nazwy kontaktu; pojawią się kontakty komórkowe, które pasują do tego, co zostało wpisane. Wybierz (+), aby dodać kontakt.
 5. Wybierz (+), aby dodać więcej adresów e-mail. (Do listy może zostać dodanych maksymalnie dziesięć kontaktów).
 6. Dodane kontakty pojawią się w obszarze Wyślij do: poniżej. Wybierz (-), aby usunąć kontakt. Po zakończeniu tworzenia listy wybierz Zapisz, aby kontynuować [Wyświetl obraz].
 7. Aplikacja powróci do okna Konfiguracja – Skanowanie i drukowanie. Nazwa Twojej nowej listy dystrybucyjnej zostanie wyświetlona jako miejsce docelowe skanowania. Wybierz Edytuj, aby wprowadzić dodatkowe zmiany na liście dystrybucyjnej lub wybierz Konfiguruj, aby przejść do konfiguracji Skanuj do folderu w chmurze [Wyświetl obraz].

 1. Wybierz ikonę wielokrotnego wyboru. [Wyświetl obraz]
 2. Aktywuj funkcję wielokrotnego wyboru dla listy e-mail przełączając przełącznik, aby pojawił się turkusowy kolor. Wybierz strzałkę wstecz (<), aby powrócić do strony Konfiguracja – Skanuj i drukuj. [Wyświetl obraz]
 3. Wybierz Konfiguruj, aby skonfigurować listy e-mail. [Wyświetl obraz]
 4. Wybierz (+), aby dodać więcej list e-mail. [Wyświetl obraz]       
 5. Wprowadź nazwę listy e-mail i dodaj adres e-mail wybierając (+). Po zakończeniu wybierz Zapisz[Wyświetl obraz]
 6. Powtórz procedurę, aby utworzyć maks. do trzech odbiorców poczty e-mail.
 7. Zaznacz domyślne miejsce docelowe i wybierz Zapisz. Będziesz mógł wybrać domyślne lub inne miejsca docelowe podczas skanowania. [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz]

Możesz utworzyć maksymalnie trzech miejsc docelowych skanowania w chmurze. Domyślnym ustawieniem jest jeden wstępnie ustawiony folder w chmurze. Aby skonfigurować jeden domyślny folder przechowywania w chmurze, przeprowadź poniższe czynności. Aby skonfigurować wiele folderów przechowywania danych w chmurze, przejdź do Skonfiguruj skanowanie do wielu folderów w chmurze.

 1. Wybierz Skonfiguruj do przechowywanie danych w chmurze. Okno Skanuj do folderu w chmurze załaduje wszystkie dostępne usługi przechowywania danych w chmurze  [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].
 2. Wybierz usługę przechowywania danych w chmurze [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz folder, która ma być używany jako miejsce docelowe skanowania. Następnie wybierz Zapisz. Pojawi się folder jako miejsce docelowe skanowania do folderu w chmurze [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

 1. Wybierz ikonę wielokrotnego wyboru. [Wyświetl obraz]
 2. Aktywuj funkcję wielokrotnego wyboru dla przechowywania danych w chmurze przełączając przełącznik, aby pojawił się turkusowy kolor. Wybierz strzałkę wstecz (<), aby powrócić do strony Konfiguracja – Skanuj i drukuj[Wyświetl obraz]
 3. Wybierz Konfiguruj, aby skonfigurować odbiorców w chmurze. [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz]
 4. Wybierz (+), aby dodać poszczególnych odbiorców w chmurze.
 5. Pojawi się każda skonfigurowana usługa przechowywanie danych w chmurze. Wybierz witrynę w chmurze i wybierz folder docelowy. [Wyświetl obraz]
 6. Wybierz (+), aby dodać odbiorców w chmurze (maks. trzech). Zaznacz domyślne miejsce docelowe i wybierz Zapisz. Będziesz mógł wybrać domyślne lub inne miejsca docelowe podczas skanowania. [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz]

 1. Wybierz Wydrukuj wszystkie pliki albo opcję Wybierz pliki w czasie drukowania. Wydrukuj wszystkie pliki pozwala Synappx Go na wydrukowanie wszystkich plików w kolejce drukowania za jednym razem. Opcja wybierz pliki w czasie drukowania pozwala na wybranie konkretnych plików do wydruku zamiast drukowania wszystkich plików w kolejce drukowania [Wyświetl obraz].
 2. Wybierz Dalej, aby przejść do następujących opcjonalnych punktów.

Korzystając z Synappx Go razem z Synappx Meeting w przestrzeniach spotkań (wykorzystanie Collaboration Hub), możesz ustawić preferencje i opcjonalnie skonfigurować swoje konto Zoom, aby umożliwić automatyczne rozpoczynanie konferencji Zoom konferencji dla spotkań zaplanowanych lub ad hoc.

Preferencje

Wybierz sposób, w jaki aplikacja ma reagować po zbliżeniu urządzenia logującego/identyfikującego do tagu NFC w przestrzeni spotkania skonfigurowanym za pomocą Synappx Meeting (tryb przestrzeni roboczej) i agenta Synappx Go. Po pierwszym zbliżeniu urządzenia logującego/identyfikującego do tagu NFC

 • Zawsze rozpoczynaj spotkanie (ustawienie domyślne): Aplikacja bezpośrednio rozpocznie zaplanowane spotkanie lub przejdzie do strony to the Spotkajmy się teraz, aby umożliwić utworzenie spotkania ad hoc
 • Zawsze udostępniaj na monitorze: Aplikacja bezpośrednio wyświetli stronę Udostępnij z ostatnio zmodyfikowanymi plikami przechowywanymi w chmurze, które można wybrać do udostępnienie na monitorze
 • Podpowiedz: Aplikacja umożliwi wybór, czy chcesz plik(i) z kategorii Meet, czy Share.

Opcje

Przełącz przełącznik, aby zmienić następujące opcje. Ustawienie domyślne to WŁ.

 • Zapisz zmiany w załącznikach do spotkania i wyślij odnośniki do organizatora: W przypadku wprowadzenia zmian w pobranych załącznikach do spotkania zaktualizowany plik zostanie przesłany do chmury Azure, a do organizatora zostanie wysłany tymczasowy odnośnik umożliwiający pobieranie plików
 • Nie przełączaj do trybu uśpienia podczas korzystania z aplikacji: Pozwala aplikacji pozostać aktywną (np. podczas spotkani) i nie przełączać się do trybu uśpienia w oparciu o ustawienie urządzenia mobilnego

Konferencja internetowa

Aby umożliwić automatyczne uruchomienie aplikacji Zoom na monitorze Sharp za pośrednictwem Synappx Meeting lub współpracować ad hoc z Zoom, wprowadź dane logowania do Zoom.

 1. Wybierz Konfiguruj.

W przypadku urządzeń z systemem Android: Aplikacja przechodzi do strony internetowej Zoom. Wybierz przycisk POWRÓT w telefonie u dołu strony, aby przejść do strony i wprowadzić dane logowania do Zoom.

W przypadku urządzeń z systemem iOS: Aplikacja na krótko wyświetli stronę Zoom i automatycznie przejdzie do strony wprowadzania danych logowania do Zoom. Nie naciskaj Konfiguruj po raz drugi podczas trwania tej procedury.

 1. Wprowadź adres e-mail Zoom i hasło, a następnie wybierz opcję Zaloguj się.

Aby zmienić lub usunąć dane logowania do Zoom po zakończeniu konfiguracji, wybierz Edytuj [Wyświetl obraz][Wyświetl obraz].

Użytkownicy Google Workspace posiadają trzy opcje udostępniania plików Google na monitorze. Wybierz a preferencję (ustawienie domyślne to Tylko podgląd).

 • Tylko podgląd: Pobierz pliki do przeglądania w formacie PDF ( najszybsza opcja).
 • Podgląd i edycja: Otwieraj natywne pliki Google w przeglądarce Chrome Incognito, aby przeglądać i edytować pliki. Synappx Go wyświetli prośbę, aby pierwsza osoba udostępniająca pliki zalogowała się na komputerze do wyświetlania treści. Kolejni użytkownicy nie muszą się logować, jeśli pierwszy użytkownik ma jeszcze otwarte pliki w przeglądarce.
 • Podpowiedz: Za każdym razem, gdy udostępniasz plik Google, Synappx Go daje Ci możliwość wyboru między tylko podglądem lub podglądem i edycją.

Jeśli wybierzesz opcję Podgląd i edycja lub opcję Podpowiedz, musisz również skonfigurować uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas edytowania plików on-line. Spowoduje to wysłanie kodu dostępu za każdym razem, gdy skorzystasz z funkcji podglądu i edycji opartej na przeglądarce internetowej.

 • Wybierz Konfiguruj.
 • Ponownie wprowadź swoje dane logowania, które zostaną zweryfikowane przez Google.

Jeśli chcesz później zaktualizować informacje, wybierz Aktualizuj. [Wyświetl obraz].

Wybierz Dalej po potwierdzeniu preferencji.

Użytkownicy Microsoft 365 z OneDrive dla firm posiadają trzy opcje udostępniania na monitorze. Ustawienie domyślne to pobieranie i otwieranie wybranych plików usługi OneDrive dla firm. Wybierz preferowaną opcję.

 • Pobierz i otwórz: Pobieranie plików do przeglądania lub edycji wymaga zainstalowania powiązanych aplikacji na komputerze do wyświetlania treści (najszybsza opcja).
 • Otwórz w przeglądarce: Otwórz obsługiwane pliki OneDrive dla firm (pptx, docx, xlsx, pdf, txt) w przeglądarce Chrome Incognito w celu przejrzenia lub edycji. Synappx Go wyświetli prośbę, aby pierwsza osoba udostępniająca pliki zalogowała się. Kolejni użytkownicy nie muszą się logować, jeśli pierwotny użytkownik nadal ma otwarty plik w przeglądarce.
 • Podpowiedz: Za każdym razem, gdy udostępniasz plik OneDrive dla firm na monitorze, Synappx Go umożliwia pobieranie lub otwieranie pliku(ów) w przeglądarce. [Wyświetl obraz]                                                           

Jeśli wybierzesz opcję Otwórz w przeglądarce lub opcję Podpowiedz, musisz również skonfigurować uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas edytowania plików on-line. Spowoduje to wysłanie kodu dostępu za każdym razem, gdy skorzystasz z funkcji podglądu i edycji opartej na przeglądarce internetowej. Aby skonfigurować MFA:

 1. Wybierz Konfiguruj.
 2. Ponownie wprowadź swoje dane logowania, które zostaną zweryfikowane przez Microsoft.

Jeśli chcesz później zaktualizować dane logowania, wybierz Aktualizuj.

Wybierz Dalej po potwierdzeniu preferencji.

Ta sekcja dotyczy wyłącznie firm posiadających „zablokowane” urządzenia wielofunkcyjne przez PaperCut MF lub Native Authentication, które można odblokować za pomocą numeru karty identyfikacyjnej użytkownika (dotyczy kart HID lub iClass) zapisanej w aplikacji mobilnej Synappx Go.  Po skonfigurowaniu aplikację mobilną Synappx Go można wykorzystać do odblokowania urządzeń wielofunkcyjnych (zamiast użycia karty identyfikacyjnej) i uzyskania dostępu do funkcji skanowania, kopiowania i drukowania Go. Na tej stronie można również kontrolować moc sygnału BLE do łączenia się z czytnikami kart.

Aby korzystać z funkcji aplikacji mobilnej Synappx Go w przypadku zablokowanych urządzeń wielofunkcyjnych firmy Sharp, należy zapisać numery kart identyfikacyjnych w aplikacji mobilnej Synappx Go. Istnieją trzy sposoby wprowadzania numerów kart:

 • Możesz wprowadzić numer karty identyfikacyjnej (jako ostatnią opcjonalną czynność) podczas początkowej konfiguracji przy pomocy kreatora Synappx Go
 • Możesz wprowadzić numer karty identyfikacyjnej w Ustawieniach na stronie Karta identyfikacyjna po zakończeniu początkowej konfiguracji
 • Twój administrator może wprowadzić numery kart identyfikacyjnych za Ciebie korzystając z portalu administratora Synappx

Jeśli Twoja firma zablokowała urządzenia wielofunkcyjne Sharp, po zainstalowaniu aplikacji mobilnej Synappx Go wprowadź numer swojej karty identyfikacyjnej w ostatnim kroku konfiguracji przy pomocy kreatora. Możesz również pominąć tę stronę, jeśli użytkownicy nie potrzebują lub nie chcą uzyskać dostępu do zablokowanych urządzeń wielofunkcyjnych Sharp.

Uwaga: Wyłącznie w przypadku urządzeń z systemem Android zostaniesz zapytany, czy zgadzasz się na dostęp Synappx Go do swojej lokalizacji mobilnej. Jeśli nie korzystasz z funkcji Odblokuj, wybierz Odmów. Synappx Go nie wykorzystuje lokalizacji do żadnych innych celów niż rozpoznawanie odległości Twojego urządzenia mobilnego od czytnika rf IDEAS lub Elatec BLE podłączonego do urządzenia wielofunkcyjnego. Aby obsługiwać odblokowanie urządzeń wielofunkcyjnych, wybierz opcję Podczas korzystania z tej aplikacji.

1.  Po zakończeniu (lub pominięciu) pozostałych punktów konfiguracji przy pomocy kreatora wprowadź numer karty identyfikacyjnej ręcznie za pomocą klawiatury lub za pomocą aparatu [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

2. Ręczne wprowadzanie:
Naciśnij pole wprowadzania i wpisz numer karty identyfikacyjnej użytkownika z karty identyfikacyjnej HID Prox lub iClass za pomocą klawiatury. Można wprowadzić maksymalnie do 38 znaków (tylko 0–9, A–F). W przypadku natywnego uwierzytelniania lokalnego logowania do urządzenia wielofunkcyjnego można wprowadzić tylko od pięciu do ośmiu znaków. Podaj tylko część numeru karty użytkownika. Naciśnij Dalej, aby zaakceptować numer i zakończyć konfigurację przy pomocy kreatora. Naciśnij Pomiń, jeśli numer karty nie jest wymagany.

Na tej stronie możesz również ustawić moc sygnału połączenia BLE. Wiąże się to z odległością urządzenia mobilnego od czytnika kart. Ustaw wyższą wartość, jeśli wiele urządzeń wielofunkcyjnych znajduje się blisko siebie. Ustaw niższą wartość, aby wykrywać karty z większej odległości [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

3. Wprowadzanie za pomocą aparatu: Wybierz Przechwytywanie za pomocą aparatu i zaakceptuj umożliwienie Synappx Go dostępu do aparatu w urządzeniu z systemem Android (nie jest wymagane w przypadku urządzeń z systemem iOS).  Wykonaj zdjęcie numer karty identyfikacyjnej użytkownika z możliwie najbliższej odległości od numeru użytkownika, zaznacz zdjęcie (przytnij obraz do numeru użytkownika, jeśli to konieczne), a następnie wybierz Zapisz. Numer należy wprowadzić w polu Karta identyfikacyjna.  Uwaga: Użytkownik powinien przejrzeć wyniki i potwierdzić prawidłowość numeru na podstawie optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Należy użyć ręcznego wprowadzania, jeśli optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) nie jest dokładne  [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

4. Naciśnij Dalej, aby zakończyć. Wyświetli się strona potwierdzenia [Wyświetl obraz].

Ustawienie, edycję lub usunięcie numeru karty identyfikacyjnej albo zmianę odległości karty od czytnika kart można również przeprowadzić za pomocą opcji Karta identyfikacyjna w menu Ustawienia.  Numery kart można edytować i zapisywać wybierając strzałkę wstecz w lewym górnym narożniku [Wyświetl obraz]

Uwagi: Administratorzy mogą również wprowadzać numery kart identyfikacyjnych użytkowników na portalu administratora Synappx, które następnie zostaną przesłane do Twojego urządzenia mobilnego w celu odblokowania urządzenia wielofunkcyjnego.

Dostosuj ustawienia zadań skanowania w menu ustawień lub wybierając ikonę koła zębatego na stronie kreatora konfiguracji skanowania.

 1. Wybierz ikonę menu w oknie głównym [Wyświetl obraz].
 2. Wybierz Ustawienia w oknie głównym menu [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz opcję Skanuj i drukuj [Wyświetl obraz].
 4. Wybierz ikonę ustawień skanowania (koło zębate) [Wyświetl obraz].

Na stronie Ustawienia można dostosować domyślny tryb kolorów, rozdzielczość (dpi), rozmiar strony, format pliku, tryby skanowania dwustronnego, pomijanie pustych stron, ustawienia kompresji i stopnia kompresji wybierając spośród opcji dostępnych dla wybranego urządzenia wielofunkcyjnego.

Ustawienia skanowania można również zmienić w momencie skanowania, wybierając ikonę koła zębatego  [Wyświetl obraz].

Ustawienia Domyślne Inne opcje
Tryb kolorowy Auto Kolor, tryb mono, odcienie szarości
Rozdzielczość (punkty na cal lub dpi) 200 dpi 100 dpi / 300 dpi / 400 dpi / 600 dpi
Format strony Auto

Letter (8.5" x 11")

Legal (8.5" x 14")

Formaty plików PDF Przeszukiwalne pliki PDF / szyfrowane pliki PDF / TIFF
Skanowanie dwustronne 1-stronne 1-stronne / 2-stronne (książka) / 2-stronne (tablet)
Pomijanie pustej strony Wył. Wł.
Kompresja

Kolor:
JPEG

Tryb mono: MMR (G4)

Kolor: Brak innych opcji

Tryb mono: Brak // MH (G3)

Stopień kompresji (tryby Auto, kolor, odcienie szarości) Średni Wysoki/niski

Dostosuj ustawienia drukowania w menu ustawień lub wybierając ikonę koła zębatego na stronie preferencji kreatora konfiguracji drukowania plików przechowywanych w chmurze.

 1. Wybierz ikonę menu w oknie głównym [Wyświetl obraz].
 2. Wybierz Ustawienia w oknie głównym menu [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz opcję Skanuj i drukuj [Wyświetl obraz].
 4. Wybierz ikonę koła zębatego ustawień drukowania plików przechowywanych w chmurze [Wyświetl obraz].

Na stronie ustawień drukowania plików przechowywanych w chmurze można zmienić domyślne ustawienia koloru, wybrać druk jedno- lub dwustronny i opcje zszywania, wybierając jedną z opcji dostępnych dla wybranego urządzenia wielofunkcyjnego w przestrzeni roboczej.

Ustawienia drukowania można również zmienić podczas drukowania, wybierając ikonę koła zębatego.

Dostosuj ustawienia kopiowania w menu ustawień lub wybierając ikonę koła zębatego na stronie preferencji kreatora konfiguracji drukowania kopiowania.

 1. Wybierz ikonę menu w oknie głównym [Wyświetl obraz].
 2. Wybierz Ustawienia w oknie głównym menu [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz Kopiuj [Wyświetl obraz].
 4. Wybierz ikonę ustawień kopiowania (koło zębate)  [Wyświetl obraz].
 5. Na stronie ustawień kopiowania wybierz typowe ustawienia kopiowania dla urządzenia wielofunkcyjnego w przestrzeni roboczej [Wyświetl obraz].

Nazwa ustawienia

Opcje (domyślne pogrubione)

Kopie

1-999

Kopia dwustronna

 • od 1 do 1
 • od 1 do 2
 • od 2 do 2
 • od 2 do 1

Grzbiet dwustronnych wydruków

 • Taki sam jak oryginał
 • Zmiana położenia grzbietu (książkę na tablet/ tablet na książkę)

Tryb kolorowy

Auto, kolor, mono

Zszywanie

 • Wył.
 • 1 miejsce zszycia
 • 2 miejsca zszycia
 • Bezzszywkowe zszywanie

Wybór papieru

Auto, Taca 1, Taca 2, Taca 3, Taca 4, Taca 5, podajnik boczny, LCC, LCC2, LCC3, LCC4

Skala kopiowania

 • 100%
 • Od 25% (minimum) do 400% (maksimum)

Uwaga: Funkcja ustawienia grzbietu dwustronnych wydruków dostępna wyłącznie w przypadku wyboru jednej z opcji kopiowania dwustronnego