Krok 5: Logowanie do Synappx Cloud Print Portal - Dodawanie urządzenia wielofunkcyjnego do dzierżawcy

Uwaga: Przed zalogowaniem się do Portalu Administratora należy otrzymać powitalną wiadomość e-mail, w której należy wybrać dostawcę (Google Workspace lub Microsoft 365). Po dokonaniu wyboru otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem i linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Portalu Administratora.

Zaloguj się do Portalu Synappx Cloud Print jako administrator [Wyświetl obraz].

Uwaga: Przed wyszukaniem urządzeń należy upewnić się, że aplikacja kliencka Windows jest uruchomiona na komputerze w tej samej sieci co urządzenia wielofunkcyjne i że użytkownik jest zalogowany jako ten sam administrator, który jest zalogowany do portalu administracyjnego.

Aby wykryć urządzenia wielofunkcyjne w sieci, kliknij

"Devices" (Urządzenia), a następnie "Start MFP Search" (Rozpocznij wyszukiwanie urządzenia wielofunkcyjnego) [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Wprowadź lokalny adres IP urządzenia wielofunkcyjnego [Wyświetl obraz].

Kliknij „Save” (Zapisz).

Aby wyszukać podsieć, ostatni oktet pozostaw jako zero np. 192.168.5.0.

Wyszukiwanie urządzenia wielofunkcyjnego rozpoczęło się i wkrótce zostanie wyświetlona lista urządzeń wielofunkcyjnych wykrytych w sieci. Zaznacz pole po lewej stronie wybranego urządzenia wielofunkcyjnego, kliknij „Activate Device” (Aktywuj urządzenie), a urządzenie zostanie wyświetlone jako "Licensed" (Licencjonowane) [Wyświetl obraz].