Po zalogowaniu wyświetli się lista spotkań w danym dniu [Wyświetl obraz].

 • Wybierz ikonę informacji, aby wyświetlić informacje o spotkaniu (np. miejsce, data i godzina, uczestnicy, załączniki, informacje o konferencji internetowej).
 • Wybierz określoną przestrzeń roboczą z menu rozwijanego, aby wyświetlić zaplanowane spotkania w tej przestrzeni roboczej*.

* Spotkania ustawione jako prywatne w kalendarzu programu Outlook lub Google Workspace nie pojawią się w programie Synappx Meeting Launcher.* Aby po rozpoczęciu spotkania korzystać z funkcji automatycznego łączenia urządzeń audio, zasilanie urządzenia audio musi być włączone i komputer-klient Bluetooth musi być aktywny. Niektóre głośniki wymagają ręcznego wybrania trybu parowania Bluetooth w urządzeniu.
 

Spotkanie można rozpocząć poprzez dwukrotne wskazanie danego spotkania, wybranie spotkania i wybranie opcji Rozpocznij lub wybranie opcji rozpoczęcia z poziomu pięciominutowego odliczania. [Wyświetl obraz]. Należy pamiętać, że spełnione muszą być następujące warunki wstępne:

 • Zaplanowane spotkanie jest w Twoim kalendarzu (Outlook lub Google Workspace).
 • MirrorOp (Barco) do odbiorników wePresent do pobrania
 • Synappx Meeting Cast Assist jest zainstalowany na komputerze, umożliwiając przesyłanie treści za pomocą technologii Miracast 
 • Komputer jest podłączony do sieci firmowej

Po rozpoczęciu zaplanowanego spotkania poniższe zdarzenia następują automatycznie:

 1. Synappx Meeting Assistant otwiera się z załącznikami do spotkania.
 2. Uruchamia się MirrorOp lub Miracast oraz Synappx Meeting Cast Assist (w zależności od ustawień administratora, do połączenia może być wymagany kod PIN).
 3. Rozpoczyna się zaplanowana konferencja internetowa (jeśli informacja o konferencji internetowej jest zawarta w zaproszeniu na spotkanie)
 4. Rozpoczyna się odliczanie czasu do rozpoczęcia spotkania.

Uwaga: Z uwagi na ochronę prywatności, funkcja udostępniania ekranu nie uruchomi się automatycznie. Wybierz ikonę odtwarzania aby rozpocząć klonowanie ekranu komputera na monitorze.

Jeśli przestrzeń robocza nie jest objęta licencją, przycisk Start pozostanie szary i nieaktywny.

 

Udostępnianie ekranu z wykorzystaniem Miracast (wersja Beta)

Automatyczne przesyłanie ekranu za pomocą Miracast jest dostępne jako wersja beta, gdy zainstalowany jest Synappx Meeting Cast Assist, a administrator konfiguruje odbiornik w celu korzystania z Miracast.

 1. Rozpocznij spotkanie za pomocą Synappx Meeting Launcher.
  Aplikacja Synappx Meeting Assistant i Synappx Meeting Cast Assist uruchomią się automatycznie.
 2. Wprowadź kod PIN, gdy pojawi się prośba o rozpoczęcie przesyłania.
 3. Zakończ spotkanie i wyłącz udostępnianie ekranu, wybierając przycisk Zakończ. [Wyświetl obraz]

Uwaga: Przy manualnym kończeniu udostępniania ekranu za pomocą Synappx Meeting Cast lub natywnego interfejsu użytkownika aplikacji Miracast nadal należy wybrać Zakończ, aby zakończyć spotkanie.

 

Synappx mDesk Experience: Spotkania zdalne

Jeśli posiadasz aplikację Synappx mDesk Experience (dostępna z licencją Synappx Go) i aktywną aplikację Synappx Meeting w przestrzeni roboczej, pojawi się opcja zdalnego dołączenia do spotkania lub w przestrzeni roboczej.

Wybierz opcję Pomiń, jeśli dołączasz do spotkania zdalnie i nie potrzebujesz połączenia z urządzeniami znajdującymi się w pomieszczeniu. [Wyświetl obraz]

 

Wiele monitorów w przestrzeni roboczej

W przypadku skonfigurowania wielu urządzeń wyświetlających w przestrzeni roboczej wyświetli się opcja wyboru monitora do automatycznego mirroringu komputera. [Wyświetl obraz]

 

Rozpocznij konferencję internetową i połącz się z systemem audio w pomieszczeniu

Jeśli zaplanowane spotkanie obejmuje konferencję internetową, uruchomi się aplikacja konferencji internetowej i rozpocznie się sesja spotkania. (Listę obsługiwanych usług konferencji internetowych można znaleźć w sekcji Wymagania systemowe.)

Uwaga: Opcja Automatyczne połączenie urządzenia audio pojawi się, jeśli połączenia urządzenia audio Bluetooth zostało skonfigurowane przez administratora.

Aby automatycznie połączyć się urządzeniem audio w pomieszczeniu poprzez Bluetooth, po rozpoczęciu spotkania wyświetli się okno dialogowe. Wybierz opcje Urządzenie audio i Połącz. Odznacz opcję Urządzenie audio, jeśli nie chcesz połączyć urządzenia lub wybierz opcję Pomiń, aby zrezygnować. [Wyświetl obraz]

Automatyczne łączenie w celu przesyłania i odtwarzania dźwięku jest ustawieniem domyślnym. Przejdź do ustawień, aby zarządzać ustawieniami automatycznego łączenia. [Wyświetl obraz]

Aplikacja Synappx Meeting może pomóc w koordynacji spotkań ad hoc.

Następujące czynności mogą być przeprowadzone bez konieczności planowania spotkania:

 • Zaproszenie uczestników
 • Konfiguracja sesji konferencji internetowej
  • Microsoft Teams (domyślnie dla użytkowników Microsoft 365)
  • Google Meet (domyślnie dla \użytkowników Google Workspace)
  • Zoom Meeting (wymagane są dodatkowe ustawienia dla użytkowników spotkań ad hoc)
 • Zarezerwowanie sali konferencyjnej
 • Korzystanie z automatycznego przesyłania treści
 • Korzystanie z automatycznego łączenia urządzeń audio Bluetooth
 • Uzyskanie dostępu do skrótów i najnowszych dokumentów w chmurze
 • Monitorowanie czasu spotkania

Rozpoczęcie spotkanie w przestrzeni roboczej

 1. Wybierz Spotkajmy się teraz.
 2. Otworzy się okno Opis spotkania ad hoc [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz przestrzeń roboczą w obszarze Lokalizacja.
 4. Jeśli konferencja internetowa nie jest wymagana, wybierz Rozpocznij. Jeśli nie, zapoznaj się z sekcją Utwórz konferencję internetową. Jeśli przestrzeń robocza nie jest dostępna, zostanie wyświetlone powiadomienie w rozwijanym oknie. W takim wypadku należy wybrać inną przestrzeń roboczą.

  Otworzy się program uruchamiający aplikację Synappx Meeting, a komputer połączy się z monitorem w pomieszczeniu i urządzeniem audio (jeśli administrator przeprowadził konfigurację).

 

Spotkania ad hoc za pomocą Zoom

Jeśli chcesz wykorzystać Zoom do spotkań ad hoc:

 1. Przejdź do Ustawienia > Konferencja internetowa.
 2. Przełącz Zoom. Przełącznik w kolorze turkusowym wskazuje, że usługa Zoom jest włączona [Wyświetl obraz].

 

Utwórz konferencję internetową 

Konferencje internetowe są ustawione na korzystanie z Microsoft Teams dla użytkowników Microsoft 365 oraz z Google Meet dla użytkowników Google Workspace.

 1. Wybierz Spotkajmy się teraz.
 2. Otworzy się okno Opis spotkania ad hoc [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz konferencję internetową w rozwijanym menu (Microsoft Teams dla użytkowników Microsoft 365, Google Meet dla użytkowników Google Workspace lub Zoom).

  Uwaga: Aby uzyskać dostęp do katalogu użytkowników i dodać uczestników, należy ponownie zalogować się w Synappx Meeting. Wyświetli się nowe okno praw dostępu dla użytkowników Microsoft 365, aby umożliwić dostęp do katalogu użytkowników. W przypadku Google Workspace poproś administratora o pomoc.

 4. Wpisz kilka znaków, a użytkownicy z katalogu zostaną uzupełnieni.
  Wybierz uczestników. Następnie wybierz Dodaj.
 5. Wybierz Rozpocznij.

Rozpocznie się spotkanie online, a zaproszenia zostaną wysłane do uczestników, gdy komputer automatycznie połączy się z monitorem i urządzeniem audio sali konferencyjnej.

Uwagi:

 • Spotkania ad hoc są ustawione na 60 minut [Wyświetl obraz].
 • Spotkanie można przedłużyć o 30 minut wybierając ikonę [Wyświetl obraz]. Jeśli przestrzeń robocza jest dostępna, spotkanie zostanie przedłużone. Jeśli przestrzeń robocza nie jest dostępna, zostanie wyświetlone powiadomienie w rozwijanym oknie.
 • Jeśli spotkanie ad hoc zakończy się wcześniej, kalendarz zostanie zaktualizowany automatycznie. Można to zmienić w Ustawieniach.

 

Przesyłanie i automatyczny przełącznik wejścia

Niektóre urządzenia wyświetlające obsługują wiele wejść. Ponieważ wejście urządzenia może nie być ustawione na udostępnianie zawartości ekranu, aplikacja Synappx Meeting v2.3 (i nowsze wersje) obsługuje automatyczne przełączanie wejścia. Po skonfigurowaniu wejść przez administratora Synappx urządzenie przełączy się na odpowiednie wejście po rozpoczęciu spotkania lub po wyborze przycisku udostępniania obrazu [Wyświetl obraz].

W przypadku skonfigurowania wielu urządzeń do przesyłania w przestrzeni roboczej, aplikacja Synappx Meeting poprosi o wybór urządzenia wyświetlającego po rozpoczęciu spotkania lub przesyłania z komputera. Po wyborze monitora komputer rozpocznie wyświetlanie obrazu na wskazanym urządzeniu [Wyświetl obraz].