Instalacja i konfiguracja klienta Synappx Cloud Print

Oprogramowanie klienckie komunikuje się ze sterownikiem druku (Print Driver), urządzeniem drukującym (Print Device) i usługą Synappx Cloud Print w celu uwierzytelniania i wykrywania.

Oprogramowanie klienckie musi być zainstalowane na komputerze z systemem operacyjnym Windows, który znajduje się w tej samej sieci lokalnej co urządzenia wielofunkcyjne. Służy do wykrywania urządzenia (jeśli jest administratorem), a także do celów drukowania

Uwaga: Instalacja klienta ustawi regułę „Firewall” (zapory sieciowej), aby otworzyć port 59080

Oprogramowanie Synappx Cloud Print Client jest dostępne w sklepie Microsoft Store [Wyświetl obraz].

Kliknij "Install" (Zainstaluj) [Wyświetl obraz].

Klient automatycznie zainstaluje się [Wyświetl obraz].

Po zainstalowaniu klienta wyświetlony zostanie ekran klienta

Zaloguj się przy użyciu dostarczonego konta najemcy [Wyświetl obraz].

Przy pierwszym logowaniu otrzymasz komunikat „Firewall” (zapory sieciowej), zezwól na dostęp, aby reguły zapory mogły zostać zaimplementowane dla klienta [Wyświetl obraz].

Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Po zalogowaniu zobaczysz stronę główną klienta „My Files” (Moje pliki), która będzie pusta 
[Wyświetl obraz].

Po zalogowaniu kliknij zakładkę „Settings” (Ustawienia).

Wybierz drukarkę używaną do drukowania w usłudze Synappx Cloud Print

Kliknij „Restart”, aby ponownie uruchomić klienta [Wyświetl obraz]

Po ponownym uruchomieniu będziesz musiał zalogować się ponownie, klikając „Sign In” (Zaloguj się; zostaniesz automatycznie zalogowany). Możesz sprawdzić, czy jesteś pomyślnie zalogowany, sprawdzając wyświetlaną nazwę użytkownika.

Sprawdź, czy aplikacja MonitorApp jest uruchomiona, sprawdzając jej ikonę w menu ukrytych elementów zasobnika systemowego na pasku zadań [Wyświetl obraz]

W tym momencie można wysłać wydruk testowy ze sterownika druku ("Print Driver"), a zadanie drukowania powinno zostać wyświetlone w oprogramowaniu klienckim po kliknięciu zakładki “My Files” ("Moje pliki") [Wyświetl obraz]