Korzystanie z aplikacji SCP na urządzeniu wielofunkcyjnym

Dostępne opcje logowania PIN, karta lub logowanie dwuskładnikowe można włączyć/wyłączyć w portalu administratora w ustawieniach.

Po skonfigurowaniu urządzenia wielofunkcyjnego do pracy z usługą Synappx Cloud Print urządzenie zostanie zablokowane i wyświetlony zostanie następujący ekran z kodem QR  [Wyświetl obraz].

Jako wymóg jednorazowy, użytkownik będzie musiał zeskanować kod QR w aplikacji na telefon komórkowy lub zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła (tylko urządzenia OSA 6.0 i nowsze).

 

Kod QR przy pierwszym logowaniu

Po zeskanowaniu użytkownik zostanie przeniesiony na stronę uwierzytelniania Microsoft, gdzie wprowadzi nazwę użytkownika i hasło do swojego konta [Wyświetl obraz].

Proces uwierzytelniania Microsoft poprosi o potwierdzenie urządzenia (obecnie kod nie jest wyświetlany na urządzeniu wielofunkcyjnym, więc wystarczy nacisnąć przycisk Potwierdź).

Przejdź przez każdy ekran na urządzeniu mobilnym [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Po przejściu przez ekran "Congratulations" (Gratulacje) użytkownik zostanie zalogowany do urządzenia  [Wyświetl obraz].

Po użyciu kodu QR do podania danych uwierzytelniających użytkownik będzie mógł następnie zalogować się do urządzenia za pomocą kodu QR za pośrednictwem tego samego telefonu bez konieczności ponownego wprowadzania danych uwierzytelniających.

Nazwa użytkownika i hasło Pierwsze logowanie

Uwaga: Należy pamiętać, że jest to dostępne tylko na urządzeniach z systemem OSA 6.0 lub nowszym.

Naciśnij ikonę „Manual Login” (Ręczne logowanie), aby wyświetlić ekran ręcznego logowania [Wyświetl obraz].

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia wielofunkcyjnego  [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Po pomyślnym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran powitalny urządzenia

Po zalogowaniu wyświetlony zostanie ekran główny Synappx Cloud Print. Użytkownicy zostaną wylogowani, gdy upłynie limit czasu lub inny użytkownik przedstawi swoją kartę, użytkownik może również wylogować się, wybierając przycisk „Logout” (Wyloguj) w górnej części ekranu  [Wyświetl obraz].

W przypadku wybrania opcji „Fast Print and Delete” (Szybkie drukowanie i usuwanie) wszystkie zadania użytkownika oczekujące w kolejce zostaną wydrukowane i usunięte bez konieczności wprowadzania dodatkowych danych przez użytkownika.

Po wybraniu opcji „Scan” (Skanuj) lub „Copy” (Kopiuj) użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu macierzystego urządzenia wielofunkcyjnego [Wyświetl obraz].

Uwaga: Skanowanie jest obsługiwane przez urządzenie wielofunkcyjne, więc odpowiednie ustawienia SMTP będą musiały być skonfigurowane w urządzeniu wielofunkcyjnym, aby skanowanie działało poprawnie.

WPo zakończeniu użytkownik może wylogować się z urządzenia za pomocą przycisku „Logout” (Wyloguj) lub wybrać przycisk „Synappx Cloud Print Home” na ekranie przednim urządzenia wielofunkcyjnego (jeśli urządzenie wielofunkcyjne jest skonfigurowane zgodnie z obszarem konfiguracji "Configure MFP Settings" (Konfiguruj ustawienia urządzenia wielofunkcyjnego)  [Wyświetl obraz].

Wybranie przycisku „My Files” (Moje pliki) spowoduje wyświetlenie listy zadań drukowania oczekujących w kolejce na wydruk [Wyświetl obraz].

Dostępne są następujące przyciski:

Klikając znaczniki wyboru obok zadania drukowania, można wybrać, które zadania będą drukowane lub usuwane po użyciu przycisków „Print” (Drukuj) [Wyświetl obraz].

Po prawej stronie każdego zadania drukowania znajdują się trzy dodatkowe opcje zadania, które umożliwiają zmianę wartości wyjściowych zadania. Te trzy wartości to [Wyświetl obraz]:

  • „Duplex” (Drukowanie dwustronne)
  • „Black & White” (Tryb czarno-biały)
  • „Staple” (Zszywanie)

Możesz wybrać dowolne, niektóre lub wszystkie wartości dla każdego dostępnego zadania drukowania.

Wybranie opcji "Duplex" umożliwia drukowanie zadań dwustronnie zamiast jednostronnie  [Wyświetl obraz]

Wybranie opcji "Black & White" (Czarno-biały) umożliwi drukowanie zadania w czerni i bieli zamiast w kolorze  [Wyświetl obraz]

Wybranie opcji "Staple" (Zszywka) spowoduje dodanie zszywki do wydruku (zakładając, że jest to więcej niż jeden arkusz)  [Wyświetl obraz]

W przypadku dokonywania zrównoważonych wyborów w procesie drukowania, obok zadania drukowania wyświetlany jest symbol zielonego liścia, który jest również widoczny na ekranie głównym [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz]

Przyciski - i + znajdujące się po prawej stronie każdego zadania drukowania umożliwiają zmianę liczby drukowanych kopii danego zadania drukowania [Wyświetl obraz].

Po wybraniu i wysłaniu zadań drukowania zostanie wyświetlone potwierdzenie i konieczne będzie naciśnięcie przycisku „OK” [Wyświetl obraz].

Aby wygenerować kod PIN lub zarejestrować kartę, użytkownik będzie musiał wybrać ikonę "Settings" (Ustawienia) na pasku menu, a następnie będzie miał możliwość zarejestrowania karty lub wygenerowania nowego kodu PIN.

Uwaga: Użytkownik musi zalogować się za pomocą kodu QR lub nazwy użytkownika/hasła, aby móc zarejestrować kartę lub zmienić kod PIN [Wyświetl obraz].

Jeśli wybierze opcję "Register a Card" (Zarejestruj kartę), zostanie wyświetlony monit o przeciągnięcie karty  [Wyświetl obraz].

Pojawi się potwierdzenie, że karta została pomyślnie zarejestrowana  [Wyświetl obraz].

W przypadku wybrania opcji "Generate a PIN" (Wygeneruj kod PIN) wyświetlony zostanie nowy kod PIN z opcją jego zaakceptowania (Confirm), anulowania operacji (Cancel) lub wygenerowania innego kodu PIN (Next PIN)  [Wyświetl obraz].

Użytkownicy mogą następnie użyć kodu PIN do zalogowania się [Wyświetl obraz].

Lub jeśli czytnik kart został zamontowany, a karta zarejestrowana, za pomocą karty  [Wyświetl obraz].

Uwaga: Jeśli używany jest czytnik kart i karta jest zarejestrowana, użytkownik może zalogować się do Synappx Cloud Print bez względu na to, który ekran logowania jest wyświetlany

Po pełnym skonfigurowaniu użytkownicy mogą logować się za pomocą:

[Wyświetl obraz]