Krok 6: Konfiguracja ustawień urządzenia wielofunkcyjnego

Uwaga: Jeśli konfigurowane urządzenie wielofunkcyjne nie pojawia się na liście „Synappx Cloud Print Portal” – „Devices” (Portal Synappx Cloud Print – Urządzenia), podczas próby połączenia urządzenia wielofunkcyjnego z usługą zostanie wyświetlony komunikat o błędzie 500.

W przeglądarce internetowej urządzenia wielofunkcyjnego przejdź do „System Settings” – „Security Settings” – „SSL/TLS Settings” (Ustawienia systemowe – Ustawienia zabezpieczeń – Ustawienia SSL/TLS).

Upewnij się, że opcja IPP-SSL/TLS jest ustawiona na "Enable" ("Włącz"). Kliknij "Submit” (Prześlij) [Wyświetl obraz].

Upewnij się, że nazwa domeny jest pusta
„System Settings” – „Network Settings” – „Active Directory Settings” (Ustawienia systemu – Ustawienia sieci – Ustawienia Active Directory)  [Wyświetl obraz].

Przejdź do „System Settings” (Ustawienia systemowe), a następnie do „Authentication Settings” (Ustawienia uwierzytelniania) [Wyświetl obraz].

Zmień „User Authentication” (Uwierzytelnianie użytkownika) na "Enable” (Włącz).

Zmień „Authentication Server Settings” (Ustawienia serwera uwierzytelniania) na „Sharp OSA”.

Nie restartuj komputera, jeśli zostaniesz o to poproszony, ponieważ nadal musisz dodać kilka ustawień OSA.

Przejdź do [System Settings] – [Sharp OSA Settings] – [Standard Application Settings] – [Add] (Ustawienia systemowe – Ustawienia Sharp OSA – Standardowe ustawienia aplikacji – Dodaj).

„Application name” (Nazwa aplikacji): Aplikacja Synappx Cloud Print
„Address for Application UI” (Adres dla aplikacji UI):  https://cloudprint.synappx.sharp.eu/mfp/home.jsp

Zaznacz pole „Extended Platform” (Rozszerzona platforma) [Wyświetl obraz].

Przejdź do [System Settings] – [Sharp OSA Settings] – [External Accounting Application Settings] (Ustawienia systemowe – Ustawienia Sharp OSA – Ustawienia zewnętrznej aplikacji rozliczeniowej).

Sprawdź ustawienia:

„External Account Control: (Kontrola konta zewnętrznego): „Enable” (Włącz)
„Server 1” (Serwer 1): „Enable” (Włącz)
„Application name” (Nazwa aplikacji): Aplikacja Synappx Cloud Print
„Address for Application UI” (Adres dla aplikacji UI):  https://cloudprint.synappx.sharp.eu/mfp/login_credentials.jsp
Adres usługi sieci Web: https://cloudprint.synappx.sharp.eu/mfp/SharpService

Zaznacz pole „Extended Platform” (Rozszerzona platforma) [Wyświetl obraz].

Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie urządzenie wielofunkcyjne.

Jeśli powyższe ustawienia zostały wprowadzone poprawnie, po ponownym uruchomieniu urządzenia wielofunkcyjnego na ekranie urządzenia powinien zostać wyświetlony kod QR Synappx Cloud Print, jak pokazano poniżej [Wyświetl obraz].