Sprawdź poprawność instalacji Synappx Collaboration Hub

Aby upewnić się, że Synappx Collaboration Hub została prawidłowo skonfigurowana, można sprawdzić poprawność instalacji i konfiguracji za pomocą opcji Sprawdź system w ustawieniach Synappx Meeting. (Opcja dostępna wyłącznie w przypadku Microsoft 365.) [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Po wybraniu aplikacja Synappx sprawdzi wszystkie komponenty niezbędne do dostarczenia Synappx Collaboration Hub. W przypadku wystąpienia błędów kliknij, aby przejrzeć szczegółowe wyniki w celu dalszego rozwiązania problemu.