Podczas spotkania

Asystent Synappx Meeting

Synappx Meeting Assistant ułatwia zarządzanie produktywnymi spotkaniami [Wyświetl obraz].

Kluczowe funkcje:

 • Licznik czasu spotkania
 • Przedłużanie spotkania jednym kliknięciem
 • Dostęp do załączników z zaproszeniami na spotkania i plików w chmurze
 • Skróty do często używanych aplikacji i stron internetowych
 • Przełączanie prezenterów jednym kliknięciem
 • Zakończenie spotkania jednym kliknięciem

 

Licznik czasu spotkania

Licznik czasu spotkania pomaga monitorować wyznaczony czas spotkania, kontrolować dyskusje i kończyć spotkania zgodnie z planem. Po rozpoczęciu spotkania zaczyna się odliczanie czasu [Wyświetl obraz].

Gdy zbliża się zaplanowany koniec spotkania (kiedy pozostało 10% czasu), licznik czasu spotkania zmienia kolor na pomarańczowy i pojawia się przycisk Zakończ jako przypomnienie [Wyświetl obraz].

Jeśli spotkanie przedłuża się ponad zaplanowany czas, licznik czasu zmienia kolor na czerwony i zaczyna mierzyć czas [Wyświetl obraz].

 

Przedłużanie spotkania

Możesz przedłużyć czas spotkania wybierając opcję dodania czasu. Asystent Synappx Meeting przedłuży czas spotkania o 30 minut. Jeśli przestrzeń robocza nie jest dostępna, otrzymasz powiadomienie [Wyświetl obraz].

Dostęp do przechowywania w chmurze

Dostęp do zawartości podczas spotkania jest łatwiejszy dzięki Synappx Meeting. Usługi przechowywania w chmurze: [Wyświetl obraz]

 • OneDrive® dla firm
 • OneDrive
 • SharePoint®
 • Google Drive
 • Box
 • Dropbox

 

Aby skonfigurować skróty:

1. Otwórz ustawienia z launchera lub asystenta spotkań i przejdź do zakładki Przechowywanie danych w chmurze. Wybierz przełącznik, aby włączyć konta w chmurze w asystencie spotkań.
2. Musisz zalogować się do każdej usługi przy pierwszym dostępie z poziomu asystenta spotkań [Wyświetl obraz].

Przełączanie prezentujących

Uczestnicy spotkania mogą zacząć prezentować, wybierając ikonę udostępniania w asystencie spotkań. (Uczestnicy muszą najpierw uruchomić spotkanie w swoich indywidualnych launcherach spotkań, aby uzyskać dostęp do asystenta spotkań). [Wyświetl obraz].