Instalacja sprzętu

Konfiguracja urządzenia przesyłającego

Uwaga: MirrorOp dla aplikacji Sharp Client Sender

Synappx Meeting nie obsługuje już MirrorOp dla aplikacji Sharp Client Sender. Przełącz środowisko przesyłania/mirroringu z MirrorOp dla Sharp na MirrorOp firmy Barco. Użytkownicy Synappx mogą bezpłatnie pobrać MirrorOp firmy Barco. Pobierz MirrorOp firmy Barco.

Skonfigutuj urządzenia przesyłające (wePresent lub wbudowany interfejs bezprzewodowy monitora).

  1. Podłącz urządzenie przesyłające do monitora.
  2. Podłącz urządzenie przesyłające do sieci LAN.
  3. Otwórz stronę internetową urządzenia przesyłającego i skonfiguruj adres IP oraz kod PIN (statyczny adres IP jest wymagany dla karty sieciowej wePresent/bezprzewodowej). Dostęp do strony internetowej urządzenia można uzyskać podłączając przewód z komputera do urządzenia przesyłającego lub interfejsu sieciowego.
  4. Ustawienia filtrowania powinny być ustawione na Wszystkie przejścia lub Tylko internet[Wyświetl obraz]

 

Oprogramowanie MirrorOp Client Sender

MirrorOp to aplikacja nadawcza do urządzenia przesyłającego (wePresent i bezprzewodowe monitory Sharp).

  • Zainstaluj aplikację MirrorOp na komputerach klienta/użytkownika.
  • W środowisku mieszanym zainstaluj obie aplikacje MirrorOp na komputerze klienckim.

Aplikacja kliencka Synappx Meeting automatycznie łączy się z urządzeniem przesyłającym poprzez MirrorOp po rozpoczęciu spotkania.

 

Oprogramowanie MirrorOp

  • MirrorOp firmy Barco (dla zewnętrznego urządzenia wePresent) (zalecane)
    Kod PIN jest zawsze wymagany w przypadku tego typu oprogramowania MirrorOp.

Aby zapewnić pełną funkcjonalność oprogramowania i monitora, należy zainstalować właściwą wersję.