Otwórz Synappx Meeting i wpisz w oknie logowania swój adres e-mail Microsoft 365 lub Google Workspace™. [Wyświetl obraz]

Microsoft 365: Jeśli jest taka opcja, wybierz konto swojej organizacji. [Wyświetl obraz]

Po pomyślnym zalogowaniu otworzy się program Synappx Meeting Launcher z listą spotkań zaplanowanych na dany dzień. [Wyświetl obraz]

Uruchom spotkanie Synappx w Login for Mac®

Synappx Meeting nie otwiera się podczas uruchamiania komputerach Mac. Aby włączyć otwieranie Synappx Meeting przy logowaniu, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Synappx Meeting i wybierz Otwórz podczas logowania. [Wyświetl obraz]