Rejestry (opcjonalnie)

Portal administratora Synappx zapewnia dane o zdarzeniach, które pomagają w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów.

Ponieważ system może być konfigurowany i zarządzany przez wielu administratorów, w rejestrze administratorów znajduje się zapis działań administracyjnych w portalu administratora.

Jeśli licencja obejmuje Synappx Meeting i Synappx Go, rejestry systemu obu usług są dostępne na tej stronie.

  1. Aby filtrować zdarzenia rejestru, wybierz przycisk do zaznaczania i odznaczania usług. (Zielone przyciski są zaznaczone, a białe odznaczone.)
  2. Aby wyeksportować wszystkie rejestry, wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia, a następnie wybierz Eksportuj. Automatycznie zostanie pobrany plik .csv. [Wyświetl obraz]
  3. Wybierz OK[Wyświetl obraz]

Jeśli podczas korzystania z Synappx Meeting wystąpią błędy, informacje o tych zdarzeniach można znaleźć w rejestrze systemu.

Jeśli licencja obejmuje Synappx Meeting i Synappx Go, rejestry systemu obu usług są dostępne na tej stronie.

  1. Aby filtrować zdarzenia rejestru systemu, wybierz przyciski do zaznaczania i odznaczania usług. (Zielone przyciski są zaznaczone, a białe odznaczone.)
  2. Aby wyświetlić wszystkie rejestry systemu, wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia, a następnie wybierz Eksportuj. Automatycznie zostanie pobrany plik .csv. [Wyświetl obraz]
  3. Wybierz OK[Wyświetl obraz]