Przypisz monitor w pomieszczeniu i agenta do przestrzeni roboczej

Po pomyślnym zakończeniu instalacji agenta przypisanego do danego monitora Synappx Go na komputerze w pomieszczeniu można przypisać agenta do monitora w docelowej przestrzeni roboczej. Przejdź do strony przestrzeni roboczych Synappx Go w portalu administratora Synappx.

1.    Wybierz docelową przestrzeń roboczą, a pojawi się okno konfiguracji przestrzeni roboczej. W sekcji Monitor wybierz symbol dodawania agenta przypisanego do danego monitora, aby dodać agenta przypisanego do danego monitora [Wyświetl obraz]

Uwaga: Monitor może być jednocześnie przypisany tylko do jednej przestrzeni roboczej (tzn. po przypisaniu nie pojawi się na dostępnej liście urządzeń wielofunkcyjnych, dopóki nie zostanie usunięty z pierwszej przestrzeni roboczej).

Okno konfiguracji przestrzeni roboczej zawiera:

  • Nazwę przestrzeni roboczej, Lokalizację, E-mail, Uwagi i przycisk Edytuj
  • Sekcje Urządzenie wielofunkcyjne, Monitor, Audio Bluetooth i Zarejestruj

Sekcja Monitor zawiera:

  • Numer monitora, nazwę, symbole plus (dodaj) i minus (usuń)
  • Symbole plus (dodaj) i minus (usuń) agenta przypisanego do danego monitora
  • Symbole plus (dodaj) i minus (usuń) przesyłanie/mirroring

2.    Wybierz zainstalowanego agenta (wyświetli się nazwa komputera) w celu przypisania, a następnie wybierz OK [Wyświetl obraz].  

3.    Przestrzeń robocza wyświetli powiązanego agenta przypisanego do danego monitora w sekcji Monitor okna konfiguracji przestrzeni roboczej [Wyświetl obraz]

Jeśli chcesz uzyskać automatyczne przełączanie wejścia, wprowadź wejście każdego monitora wykorzystywanego przez komputer w pomieszczeniu oraz adres IP karty sieciowej monitora.  Wybierz Konfiguruj, wprowadź nazwę monitora oraz adres IP karty interfejsu sieciowego (NIC) (statyczny adres IP) i port używany do komunikacji z monitorem (domyślnie 10008).

Po zakończeniu konfiguracji przestrzeni roboczej, w tym mapowania tagów NFC, konfiguracji monitora (adres IP karty interfejsu sieciowego (NIC)) i instalacji aplikacji Synappx Meeting, wyświetli się symbol C w obszarze Funkcje w oknie przestrzeni roboczych  [Wyświetl obraz].