Wybór dostawcy

Informacje wstępne

Dziękujemy za zapisanie się do Synappx™. Już teraz możesz zwiększyć swoją wydajność, gdziekolwiek jesteś!

Oto kolejne kroki:

  1. Wyznaczony administrator otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wybranie Google Workspace lub Microsoft 365 jako dostawcy usług w chmurze.
  2. Po wyborze dostawcy usługi w skrzynce pocztowej administratora pojawi się druga, powitalna wiadomość e-mail z instrukcjami logowania do portalu administratora Synappx.
  3. Zaloguj się do portalu administratora Synappx i rozpocznij dodawanie użytkowników oraz przestrzeni roboczych.

 

Wybierz dostawcę

Uwaga: Wyznaczony administrator Microsoft 365 lub Google Workspace musi posiadać uprawnienia administratora dla tej usługi.

Po utworzeniu konta Synappx dla danej organizacji wyznaczony administrator otrzyma wiadomość e-mail z odnośnikiem pozwalającym wybrać Microsoft 365 lub Google Workspace™ jako dostawcę usług w chmurze. Wybrany dostawca zdefiniuje sposób, w jaki Synappx będzie zarządzać użytkownikami i kalendarzem na potrzeby organizacji. [Wyświetl obraz - Microsoft 365] [Wyświetl obraz - Google Workspace]

Jak to zrobić:

Wybierz odpowiedni odnośnik, aby wybrać swojego dostawcę. Usługa Synappx weryfikuje domenę u dostawcy.

  1. Jeśli weryfikacja zakończy się powodzeniem, pojawi się komunikat o błędzie. Upewnij się, że został wybrany odpowiedni dostawca. [Wyświetl obraz]
  2. Po zatwierdzeniu domeny, otrzymasz kolejną wiadomość powitalną z instrukcją logowania się do portalu administratora Synappx. Wybierz odnośnik. [Wyświetl obraz]

Portal administratora Synappx

Po wyborze dostawcy (Microsoft 365 lub Google Workspace) administrator otrzyma drugą wiadomość e-mail z odnośnikiem do strony portalu administratora Synappx.

Portal administratora Synappx to oparta na przeglądarce platforma przeznaczona dla administratorów do zarządzania kluczowymi komponentami (np. licencjami, przestrzeniami roboczymi, użytkownikami) Synappx Meeting i Synappx Go. Administratorzy logują się za pomocą konta Microsoft 365 lub Google Workspace organizacji. Zaleca się korzystanie z najnowszej wersji Google Chrome™ lub Microsoft Edge.

Po wyborze przez administrator dostawcy usług w chmurze w pierwszej wiadomości e-mail Synappx, w drugiej wiadomości powitalnej Synappx pojawi się odnośnik do portalu administratora.

Wybierz odnośnik i zaloguj się za pomocą danych uwierzytelniających Microsoft 365. Przy pierwszym logowaniu zaakceptuj prośbę o przyznanie aplikacji Synappx uprawnień umożliwiających dostęp do wybranych usług firmy Microsoft w imieniu organizacji. [Wyświetl obraz]

Przed zalogowaniem się do portalu administratora, wykonaj czynności opisane w drugiej wiadomości powitalnej, aby pozwolić Synappx na komunikację z instancją Google Workspace. Obejmuje to rejestrację zakresów numerów identyfikacyjnych klienta i interfejsu programowania aplikacji (API) w konsoli administracyjnej Google Workspace.
Kroki z wiadomości e-mail są ujęte w procedurze przedstawionej poniżej.

1. W pierwszej wiadomości powitalnej wybierz Google Workspace jako dostawcę usług w chmurze.

2. Po otrzymaniu drugiej wiadomości powitalnej, postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby skonfigurować konsolę administracyjną Google Workspace do komunikacji z Synappx.

     a. Używając dowolnej przeglądarki internetowej, przejdź do https://admin.google.com.

     b. Wybierz Zabezpieczenia. [Wyświetl obraz]

     c. Na stronie Zabezpieczenia wybierz Kontrola nad dostępem do aplikacji. [Wyświetl obraz]

     d. Wybierz opcję Przekazywanie dostępu w całej domenie. [Wyświetl obraz]

     e. Wybierz Dodaj nową[Wyświetl obraz]

     f. W polu Nazwa klienta wpisz numer identyfikacyjny Sharp: 115315787895184648103.

     g. Wklej Zakresy Synappx API w polu Jeden lub więcej zakresów API.
Następnie wybierz Upoważnij[Wyświetl obraz]

Uwaga: Pamiętaj, aby skopiować i wkleić poniższe adresy URL. Powinny być oddzielone przecinkami, jak widać poniżej. Wprowadzenie zmian na koncie Google Workspace może potrwać do 30 minut.

     https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain.readonly,

     https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.readonly,

     https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar.readonly,

     https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly,

     https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly,

     https://www.googleapis.com/auth/calendar.events,

     https://www.googleapis.com/auth/drive,

     https://www.googleapis.com/auth/drive.file,

     https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile

     h. Otwórz drugą wiadomość powitalną Synappx i wybierz opcję Zaloguj się na swoje konto lub przejdź do https://adminportal.synappx.sharp.eu/, aby zalogować się do portalu administratora.