Historia zadań

Na karcie „Job History” (Historia zadań) wyświetlane są wszystkie Twoje zadania, które przeszły przez system, w tym zadania ukończone, anulowane lub usunięte. Wszystkie zadania drukowania, skanowania i kopiowania są uwzględniane w historii [Wyświetl obraz].

Podobnie jak w przypadku kolejki zadań, zadania można porządkować, klikając odpowiednią kolumnę, która obejmuje:

  • „Date/Time” (Data/godzina)
  • „User” (Użytkownik)
  • „Job Name” (Nazwa zadania)
  • „Job Location” (Lokalizacja zadania)
  • Status

Filtrowanie zadań

Na stronach „Job Queue” (Kolejki zadań) i „Job History” (Historii zadań) dostępna jest opcja filtrowania zadań

Po rozpoczęciu wprowadzania tekstu Twoje zadania są filtrowane w celu wyświetlenia tylko tych zadań, które pasują do dowolnej części wprowadzonego ciągu znaków [Wyświetl obraz].

Na stronach Kolejka zadań i Historia zadań można ustawić liczbę zadań na stronę. Ustawienie zostanie zapamiętane przy następnej wizycie na stronie. Możesz przełączać się między wieloma stronami za pomocą ikon w lewo, w prawo, na początku i na końcu obok ustawienia „Items Per Page” (Pozycje na stronę) [Wyświetl obraz].

Na stronach kolejki zadań i historii zadań wyświetlane są bieżące dane dotyczące ochrony środowiska [Wyświetl obraz].