Instalacja agentów

Agent przypisany do danego urządzenia wielofunkcyjnego Synappx Go tworzy bezpieczne połączenie z chmurą Synappx Go, wyszukuje i prowadzi listę urządzeń wielofunkcyjnych oraz zarządza skanowaniem, drukowaniem i kopiowaniem w Synappx Go. Pojedynczy agent przypisany do danego urządzenia wielofunkcyjnego może zarządzać w organizacji od 50 do 100 urządzeniami wielofunkcyjnymi, w zależności od środowiska. Oto omówienie instalacji i konfiguracji agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego:

 • Instalacja agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego rozpoczyna się na komputerze/serwerze. Upewnij się, że spełnione są warunki wstępne.
  • Wymagany jest program .NET 4.7.2 (lub nowsza wersja). Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, podczas instalacji agenta pojawi się monit o jego pobranie. Pozwól na pobranie.
 • Urządzenie wielofunkcyjne rejestruje się w chmurze Synappx Go przy użyciu certyfikatów X.509.
 • Wykrywanie urządzeń wielofunkcyjnych zostanie automatycznie zakończone dla przydzielonych zakresów adresów IP.
 • Agent przypisany do danego urządzenia wielofunkcyjnego i wykryte urządzenia wielofunkcyjne automatycznie wyświetlają się w portalu administratora Synappx Go.
 • Chociaż aplikacja agenta Synappx Go jest zabezpieczona podpisywaniem kodu w celu zapewnienia nienaruszalności i autentyczności oprogramowania, niektóre systemy antywirusowe mogą wymagać rejestracji lub konfiguracji.

Uwaga:

 • Przed instalacją agenta administrator musi ustawić zakres wykrywania protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol) i pobrać agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego z portalu administratora.
 • Znaki specjalne w nazwie komputera mogą uniemożliwić zakończenie rejestracji agenta. Należy unikać znaków specjalnych w nazwie komputera, na którym agent zostanie zainstalowany.
 • Jeżeli zadania drukowania nie są odbierane przez komputer z zainstalowanym agentem przypisanym do danego urządzenia wielofunkcyjnego, konieczne może być otwarcie jednego lub obu portów wejściowych TCP (Transmission Control Protocol) 9100 i 515 na serwerze agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego poprzez utworzenie reguł w zaporze systemu Windows. Patrz Konfiguracja zapory Windows Defender, aby zapoznać się z opisem procedury, która jako przykład wykorzystuje system Windows 10.
  • Zaczynając od agentów w wersji 2.0, zapora ruchu przychodzącego będzie otwierana automatycznie na komputerze/serwerze Synappx.
 • Agent przypisany do danego urządzenia wielofunkcyjnego Synappx Go uruchamia obsługę z ekranu urządzenia wielofunkcyjnego, aby umożliwić operacje skanowania, drukowania i kopiowania. Z tego powodu komputer lub serwer z zainstalowanym agentem nie może być przełączony do trybu uśpienia, ponieważ agenty nie mogą pracować na komputerze w stanie uśpienia.
 • Agenty urządzeń wielofunkcyjnych Synappx Go używają portu 8080 do komunikacji lokalnej. Upewnij się, że żadna inna aplikacja na komputerze/serwerze z zainstalowanym agentem nie korzysta z portu 8080.

Instalacja agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego

 1. Skopiuj plik Sharp Synappx Go MFP Agent.zip (pobrany w poprzednim punkcie) i wklej do katalogu na docelowym komputerze lub serwerze.
 2. Rozpakuj plik w lokalizacji komputera/serwera. Pakiet będzie zawierał pliki przedstawione poniżej. [Wyświetl obraz]
 3. Kliknij dwukrotnie setup (setup.exe), aby przeprowadzić instalację.
 4. Gdy pojawi się rozwijane okno kreatora InstallShield, wybierz Dalej. [Wyświetl obraz]
 5. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i wybierz Akceptuję warunki umowy licencyjnej. W razie potrzeby, wydrukuj kopię umowy licencyjnej EULA. Następnie wybierz Dalej. [View Image]
 6. Pojawi się okno folderu docelowego. Ten ekran opisuje domyślny katalog docelowy do instalacji. W większości przypadków lokalizacja domyślna jest lokalizacją preferowaną. Aby nadpisać ustawienia domyślne, wybierz Zmień i wybierz żądany folder. Następnie wybierz Dalej. Aby użyć domyślnej lokalizacji, wybierz Dalej. [Wyświetl obraz]
 7. Rozpocznie się proces instalacji; jego zakończenie może potrwać do kilku minut. [Wyświetl obraz] Gdy wyświetli się okno zakończenia pracy kreatora InstallShield, wybierz Zakończ, aby zakończyć instalację. [Wyświetl obraz]

Agent przypisany do danego urządzenia wielofunkcyjnego Synappx Go automatycznie połączy się z chmurą Synappx Go (hostowaną w Microsoft Azure) i zakończy dostarczanie agenta, łącznie z użyciem certyfikatów X.509. Następnie automatycznie wykryje wszystkie urządzenia wielofunkcyjne firmy Sharp znajdujące się w określonym wcześniej zakresie adresów IP. Synappx Go jest teraz gotowy do przydzielania przestrzeni roboczych.

Agent przypisany do danego monitora Synappx Go tworzy bezpieczne połączenie z chmurą Synappx Go i zarządza udostępnianiem dokumentów do monitora. Na komputerze każdego monitora, który będzie używany z Synappx Go, musi być zainstalowany agent przypisany do danego monitora. Oto omówienie instalacji i konfiguracji agenta przypisanego do danego monitora:

 • Instalacja agenta przypisanego do danego monitora rozpoczyna się na komputerze (patrz punkty poniżej). Przed instalacją należy upewnić się, że spełnione zostały warunki wstępne.
  • Wymagany jest program .NET 4.7.2 (lub nowsza wersja). Jeśli nie został jeszcze zainstalowany, podczas instalacji agenta pojawi się monit o jego pobranie. Pozwól na pobranie.
 • Nie można załadować agenta przypisanego do danego monitora na tym samym komputerze lub serwerze co agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego.
 • Urządzenie wyświetlające rejestruje się samoczynnie w chmurze Synappx Go przy użyciu certyfikatów X.509.
 • Agent przypisany do danego monitora automatycznie wyświetla się na portalu administratora Synappx Go.

Uwaga:

 • W przypadku instalacji agenta na komputerze w pomieszczeniu z aplikacją Synappx Meeting (konfiguracja Collaboration Hub) należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi wymagań systemowych komputera do wyświetlania treści.
 • Przed zainstalowaniem agenta administrator musi pobrać agenta przypisanego do danego monitora z portalu administratora na osobny komputer. Dla wygody można raz pobrać agenta przypisanego do danego monitora z portalu administratora i skopiować plik zip na dowolny inny komputer do wyświetlania treści, który zostanie skonfigurowany do obsługi Synappx Go. Następnie należy przeprowadzić instalację na każdym z komputerów, a każdy z nich zostanie skonfigurowany i wyświetlony automatycznie w portalu administratora.
 • Znaki specjalne w nazwie komputera mogą uniemożliwić zakończenie rejestracji agenta. Należy unikać znaków specjalnych w nazwie komputera, na którym agent zostanie zainstalowany.

Instalacja agenta przypisanego do danego monitora

 1. Skopiuj plik Sharp Synappx Go Display Agent.zip do katalogu na docelowym komputerze do wyświetlania treści lub serwerze i rozpakuj go. Pakiet będzie zawierał pliki przedstawione poniżej. [Wyświetl obraz]
 2. Kliknij dwukrotnie setup.exe.
 3. Gdy pojawi się rozwijane okno kreatora InstallShield, wybierz Dalej. [Wyświetl obraz]
 4. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i wybierz Akceptuję warunki umowy licencyjnej. W razie potrzeby, wydrukuj kopię umowy licencyjnej EULA. Następnie wybierz Dalej. [Wyświetl obraz]
 5. Pojawi się okno folderu docelowego. Ten ekran opisuje domyślny katalog docelowy do instalacji. W większości przypadków lokalizacja domyślna jest lokalizacją preferowaną. Aby nadpisać ustawienia domyślne, wybierz Zmień i wybierz żądany folder. Następnie wybierz Dalej. Aby użyć domyślnej lokalizacji, wybierz Dalej[Wyświetl obraz]
 6. Rozpocznie się proces instalacji; jego zakończenie może potrwać do kilku minut. [Wyświetl obraz]
 7.  Gdy wyświetli się okno zakończenia pracy kreatora InstallShield, wybierz Zakończ. [Wyświetl obraz]

Agent przypisany do danego monitora Synappx Go automatycznie połączy się z chmurą Synappx Go (hostowaną w Microsoft Azure) i zakończy dostarczanie agenta, łącznie z użyciem certyfikatów X.509. Monitor jest teraz gotowy do przypisania do przestrzeni roboczej w portalu administratora.