Zainstaluj aplikacje przy pomocy instalatora Synappx Collaboration Hub

Instalator Synappx Collaboration Hub ułatwia instalacje kluczowych aplikacji na komputerze w pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że komputer w pomieszczeniu spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby zainstalować oprogramowanie na komputerze musisz posiadać uprawnienia administratora.

Uwagi:

 • Przed wykonaniem poniższych czynności należy upewnić się, że spełnione są wymagania wstępne.
 • Aby zainstalować oprogramowanie na komputerze musisz posiadać uprawnienia administratora.
 • Przed pobraniem agenta upewnij się, że Twoja przeglądarka internetowa (Google Chrome lub Microsoft Edge) pozwala na wyświetlanie rozwijanych okien.

1.    Zaloguj się do portalu administratora i przejdź do strony Agenci/pobieranie. Wybierz instalatora Synappx Collaboration Hub i naciśnij zakładkę Pobierz. Wybierz instalatora Synappx Collaboration Hub, aby pobrać instalatora.  [Wyświetl obraz].

2.    Plik instalacyjny zip został pobrany do komputera. Wyodrębnij zawartość przed kontynuacją. Pakiet będzie zawierał pliki przedstawione poniżej. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Setup.exe, a następnie wybierz Run (uruchom) jako administrator [Wyświetl obraz].

 • Rejestry
 • PenSoftware
 • SynappxGoDisplayAgent
 • SynappxMeeting
 • Setup.exe
 • Setup.exe.config

3.    System Windows wyświetli stronę kontroli dostępu użytkownika (UAC), aby potwierdzić zgodę na zainstalowanie aplikacji Synappx. Wybierz Tak, a kreator instalacji uruchomi się w ciągu kilku sekund.

4.    Po krótkim sprawdzeniu, czy oprogramowanie instalatora nie zostało zmodyfikowane, pierwsza strona kreatora umożliwia wybór aplikacji Synappx do zainstalowania. Domyślnie instalowane są wszystkie trzy aplikacje w celu zapewnienia maksymalnej wygody. Po potwierdzeniu aplikacji do zainstalowania wybierz Dalej  [Wyświetl obraz].

Uwaga: Domyślnie wybierane są wszystkie trzy aplikacje:

 • Aplikacja Synappx Go Display Agent
 • Aplikacja Synappx Meeting (ze sklepu Microsoft App Store)
 • Oprogramowanie pióra dotykowego

5.    Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i wybierz Akceptuję warunki umowy licencyjnej. Następnie wybierz Dalej  [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

6.    Potwierdź aplikacje, które zostaną zainstalowane, i wybierz Dalej.
    
7.    Jeśli wybierzesz, aplikacje Synappx Go Agent oraz Pen Software zostaną automatycznie zainstalowane. Instalowanie może zając kilka minut  [Wyświetl obraz]

Jeśli w prawym dolnym narożniku ekranu pojawi się okno Aktywuj przy pomocy danych identyfikacyjnych administratora Synappx, aby zakończyć konfigurację, wybierz opcję Aktywuj Synappx Go [Wyświetl obraz].

8.    Wprowadź dane logowania administratora, aby przypisać agenta Synappx do swojej firmy. 

Uwaga: Jeśli Twoja firma posiada inne procedury identyfikacji (np. Ping), może zachodzić konieczność ponownego wprowadzenia danych logowania. Okno dialogowe potwierdzi pomyślne zakończenie aktywacji i przypisanie agenta [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

9.    Po zainstalowaniu agenta Synappx Go i oprogramowania pióra dotykowego, aplikacja Microsoft Store uruchomi się automatycznie w celu pobrania aplikacji Synappx Meeting. Kliknij Pobierz  Po zakończeniu pobierania wybierz Otwórz.
    
10.   Zaloguj się do Synappx Meeting za pomocą adresu e-mail zasobów (sali konferencyjnej) i hasła, które zostaną użyte do ciągłego korzystania z Synappx Collaboration Hub w tym pomieszczeniu. (Dotyczy wyłącznie Microsoft 365.  W przypadku Google Workspace logowanie nie jest wymagane.)  [Wyświetl obraz].

11.    Kreator instalacji wyświetla stan końcowy. Naciśnij Zakończ, a zostanie wyświetlona strona logowania do portalu administratora Synappx, umożliwiająca przypisanie nowo zainstalowanego agenta Synappx do licencjonowanej przestrzeni roboczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Przypisz monitor w pomieszczeniu i agenta do przestrzeni roboczej  [Wyświetl obraz].