Konfiguracja portalu administratora

Uwaga:

 • Konfiguracja informacji o monitorze wymagana jest tylko w przypadku użytkowników Go, aby wykorzystać automatyczne przełączanie wejścia lub wejście domyślne.
 • Agenty przypisane do danych monitorów powinny zostać zainstalowane i skonfigurowane z przestrzeniami roboczymi Synappx Go przed konfiguracją monitorów do automatycznego przełączania wejść w portalu administratora.
 1. Zaloguj się do portalu administratora Synappx za pomocą danych logowania do Microsoft® 365 lub Google Workspace™.
 2. W przypadku posiadania licencji Synappx Go i Meeting wybierz Synappx Go.
 3. Przejdź do Przestrzeni roboczych i wybierz opcję przestrzeń roboczą z monitorem do skonfigurowania. Upewnij się, że agent przypisany do danego monitora jest już powiązany z tą przestrzenią roboczą.
 4. Aby skonfigurować informacje o automatycznym przełączaniu wejścia dla poszczególnych monitorów, wybierz odnośnik Konfiguruj znajdujący się obok monitora. Otworzy się okno dialogowe.
  [Wyświetl obraz]
 5. Należy pamiętać o wyborze typu połączenia: Telnet LAN lub RS-232C. Wprowadź odpowiednie informacje dotyczące monitora, w tym wejście komputera z zainstalowanym agentem Go (do automatycznego przełączania w przypadku korzystania z Synappx Go) i wejście domyślne (aby powrócić do wejścia domyślnego monitora po zakończeniu współpracy).
 6. Wybierz OK, aby zapisać ustawienia. Automatyczne przełączania wejścia i wejście domyślne są teraz dostępne dla użytkowników Go. [Wyświetl obraz]

 1. Nazwa monitora (opcjonalnie): Wprowadź alias dla monitora w przestrzeni roboczej lub wykorzystaj funkcję wyszukiwania monitora.
 2. Adres IP (pole wymagane): Wprowadź adres IP monitora lub wykorzystaj funkcję wyszukiwania monitora.
 3. Port (pole wymagane): Ustawienie domyślne to 10008.
 4. Nazwa użytkownika (opcjonalnie): Pole wymagane tylko wtedy, gdy monitor został skonfigurowany przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
 5. Hasło (opcjonalnie): Pole wymagane tylko wtedy, gdy monitor został skonfigurowany przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
 6. Wejście domyślne (opcjonalnie): Pole wymagane tylko wtedy, gdy wymagane jest wejście monitora. Ustawienie domyślne to Ręcznie (bez powrotu do wejścia domyślnego). Wybierz strzałkę, aby wybrać żądane domyślne wejście monitora (np. HDMI 2). Po zakończeniu współpracy użytkownik może automatycznie przywrócić domyślne wejście monitora przy pomocy aplikacji mobilnej Go.
 7. Wejście komputera z zainstalowanym agentem Go (pole wymagane): Ustawienie domyślne to Ręcznie (automatyczne przełączania wejścia nie jest skonfigurowane). Wybierz strzałkę, aby wybrać wejście komputera do wyświetlania treści (np. HDMI 1), na którym został zainstalowany agent Synappx Go.
  Jeśli użytkownik zbliży urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC monitora, monitor automatycznie przełączy się na wybrane wejście.
 8. Uwagi (opcjonalnie): Dodaj odpowiednie uwagi. [Wyświetl obraz]

Ikona wyszukiwania nazwy monitora lub adresu IP może służyć do wyszukiwania informacji o istniejącym monitorze i wykorzystania tych ustawień monitora (unika ponownego wprowadzani, jeśli monitor jest już skonfigurowany).

 1. Wprowadź nazwę monitora lub adres IP co najmniej do drugiego miejsca po kropce (np. 172.29.) i wybierz ikonę wyszukiwania, aby wyświelić listę urządzeń pasujących do pola Nazwa monitora lub pola Adres IP.
 2. Wybierz monitor z listy. Wybierz OK, aby automatycznie uzupełniać informacje w polu Informacje o monitorze. Informacje można edytować po uzupełnieniu.
 3. Wybierz OK, aby zapisać ustawienia monitora. [Wyświetl obraz]

 1. Nazwa monitora (opcjonalnie): Wprowadź alias dla monitora w przestrzeni roboczej.
 2. Nazwa portu COM (pole wymagane): Wprowadź nazwę portu COM monitora. Ustawienie domyślne to COM1.
 3. Szybkość bitowa (opcjonalnie): Ustawienie domyślne to 9600. Wybierz strzałkę, aby wybrać wartość odpowiadającą szybkości bitowej monitora
 4. Wejście domyślne (opcjonalnie): Pole wymagane tylko wtedy, gdy wymagane jest wejście monitora. Ustawienie domyślne to Ręcznie (bez powrotu do wejścia domyślnego). Wybierz strzałkę, aby wybrać żądane domyślne wejście monitora (np. HDMI 2).
  Po zakończeniu współpracy użytkownik może automatycznie przywrócić domyślne wejście monitora przy pomocy aplikacji mobilnej Go.
 5. Wejście komputera z zainstalowanym agentem Go (pole wymagane): Ustawienie domyślne to Ręcznie (automatyczne przełączania wejścia nie jest skonfigurowane). Wybierz strzałkę, aby wybrać wejście komputera do wyświetlania treści (np. HDMI 1), na którym został zainstalowany agent Synappx Go. Jeśli użytkownik zbliży urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC monitora, monitor automatycznie przełączy się na wybrane wejście.
 6. Uwagi (opcjonalnie): Dodaj odpowiednie uwagi. [Wyświetl obraz]

Po skonfigurowaniu informacji o monitorze można edytować szczegółowe ustawienia wybierając odnośnik do monitora. [Wyświetl obraz] Edytuj szczegóły w oknie dialogowym ustawień i naciśnij Zapisz.

Wybierz opcję Usuń „–”, aby usunąć ustawienia informacji o monitorze powiązane z agentem przypisanym do danego monitora. Pojawi się okno dialogowe, aby potwierdzić usunięcie informacji. Wybierz OK, aby usunąć wszystkie informacje o monitorze. [Wyświetl obraz]

Po usunięciu informacji o monitorze opcja kolumny Wejście monitora wyświetli wyniki, jeśli wejście zostanie zmienione.