Często zadawane pytania

Podstawowe informacje

Synappx Go to aplikacja mobilna, która łączy się z urządzeniami wielofunkcyjnymi Sharp w celu szybkiego skanowania, uwalniania zadań druku, drukowania plików w chmurze, kopiowania, udostępniania plików na monitorach Sharp i rejestrowania w przestrzeniach roboczych. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do opisu Synappx Go.

Po otrzymaniu i przetworzeniu Twojego zamówienia Synappx Go początkowy administrator wymieniony w zamówieniu otrzyma wiadomość e-mail ze wskazówkami dotyczącymi logowania się do portalu administratora Synappx.

Uzyskanie dostępu do portalu administratora przy użyciu najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome™ lub Microsoft Edge.

 • od iOS 14 do iOS 15
 • od Android 11 do 12

 • Apple® iPhones® z obsługą NFC i iOS 12 (lub nowsza wersja): 7/7+, 8/8+, X, XR, XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max oraz iPhone SE (drugiej generacji – 2020)
 • Wersje systemu Android™: od 8.0 do 11.0, obsługa NFC

Obsługiwany jest system operacyjny Microsoft® Windows® 10 lub nowszy, albo Windows Server 2016 lub nowszy, wersje 32- lub 64-bitowe. Więcej informacji można znaleźć w opisie Wymagania systemowe.

Aby zalogować się do portalu administratora, wykorzystaj nazwę użytkownika i hasło logowania do Microsoft 365 lub Google Workspace. Twoje dane uwierzytelniające zostaną zweryfikowane w systemie Azure AD lub Google Workspace, a token zostanie zwrócony wraz z informacjami dotyczącymi Twojej roli (administrator).

Administrator, który zaloguje się jako pierwszy do systemu Synappx, musi posiadać uprawnienia administratora Azure AD lub Google Workspace, aby przyznać administratorom dodatkowym uprawnienia konieczne do uzyskania dostępu do aplikacji Synappx Go (oraz aplikacji Synappx Meeting, jeśli również jest zainstalowana). Jeśli nie posiadasz uprawnień administratora Azure lub Google Workspace, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem podając nazwisko osoby, która posiada uprawnienia do logowania, aby dodać ją do Twojego konta.

Uwaga: Dodatkowi administratorzy NIE potrzebują uprawnień administratora, aby uzyskać dostęp do Azure lub Google Workspace. Administratorzy mogą posiadać licencje użytkowników oprócz uprawnień administratora.

Administrator początkowy Azure lub Google Workspace musi wyrazić zgodę na jednorazowe uprawnienia dostępu do Microsoft 365 lub Google Workspace, aby korzystać z aplikacji Synappx. Uprawnienia dotyczą wyłącznie korzystania z dozwolonych funkcji aplikacji Synappx. Więcej informacji można znaleźć w Security dokumentacji Synappx.

Obie aplikacje wykorzystają niektóre wspólne elementy platformy chmurowej. Jeśli posiadasz jednocześnie licencje Synappx Meeting i Synappx Go, uzyskujesz następujące korzyści:

 • Zgoda na przyznanie uprawnień wstępnych Azure lub Google Workspace jest wykonywana tylko raz dla obu aplikacji
 • Dodanie lub usunięcie administratorów w jednej aplikacji znajduje odzwierciedlenie w drugiej aplikacji
 • Dodanie lub usunięcie przestrzeni roboczych w jednej aplikacji znajduje odzwierciedlenie w drugiej aplikacji
 • Stan subskrypcji dla obu aplikacji jest wyświetlany w zakładce Subskrypcje
 • Rejestry systemu i administratora obejmują obie usługi

Początkowy administrator Synappx Go musi znajdować się w tej samej domenie poczty e-mail, która została skonfigurowana podczas zamawiania Synappx Go. Po wyrażeniu zgody przez administratora początkowego na przyznanie wymaganych uprawnień, możesz przejść do strony Obsługiwane domeny na portalu administratora, aby sprawdzić, czy zostały uwzględnione aliasy innych domen. Jeśli tak, można dodać użytkowników i przestrzenie robocze dla tych aliasów domen.

Portal administratora Synappx Go

Przejdź do strony użytkowników na portalu administratora, aby importować użytkowników Microsoft 365 Azure AD lub Google. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Dodaj użytkowników i przydziel licencje

Nie, użytkowników można wyłącznie importować z systemu Microsoft 365 (Azure AD) lub Google Workspace. Możesz importować, wybierając poszczególnych użytkowników i grupy użytkowników, albo poprzez import pliku CSV (maks. 50 użytkowników jednocześnie).

Tak, nowo licencjonowani użytkownicy automatycznie otrzymają powiadomienia pocztą e-mai​l ze wskazówkami dotyczącymi pobrania i skonfigurowania aplikacji.

Przestrzenie robocze mogą być salami konferencyjnymi, kameralnymi pokojami spotkań, osobnymi biurami lub obszarami wspólnymi, w których znajdują się urządzenia wielofunkcyjne – wszędzie tam, gdzie odbywa się współpraca. Przestrzenie robocze to wygodny sposób dla administratorów i użytkowników, aby potwierdzić lokalizację urządzenia na swoich urządzeniach mobilnych podczas skanowania, drukowania, kopiowania, rejestrowania się i/lub udostępniania plików.

Istnieją cztery sposoby tworzenia przestrzeni roboczych:

 • Importowanie poszczególnych zasobów Microsoft 365 lub Google Workspace (np. sale konferencyjne)
 • Importowanie grup Microsoft 365 lub Google Workspace
 • Importowanie grup Microsoft 365 lub Google Workspace poprzez plik CSV (maks. 50 przestrzeni roboczych w jednym pliku)
 • Ręczne utworzenie przestrzeni roboczej, w której znajdują się urządzenia wielofunkcyjne lub monitory (np. East Hallway)

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Dodawanie przestrzeni roboczych.

Wybierz nazwę przestrzeni roboczej i kliknij Dodaj urządzenia wielofunkcyjne. Wyświetli się lista nieprzydzielonych urządzeń wielofunkcyjnych.

Uwaga: Jednocześnie tylko jedno urządzenie wielofunkcyjne można dodać do jednej przestrzeni roboczej (tj. urządzenie wielofunkcyjne zostanie usunięte z dostępnej puli po powiązaniu).

Wybierz przestrzeń roboczą. Następnie wybierz ikonę wyboru monitora, znajdującą się u góry strony, i wybierz Dodaj monitory. Wyświetli się lista nieprzypisanych agentów do danych monitorów (zainstalowanych na komputerze do wyświetlania treści).

Uwaga: Jednocześnie tylko jednego agenta przypisanego do danego monitora można dodać do jednej przestrzeni roboczej (tj. agent przypisany do danego monitora zostanie usunięty z dostępnej puli po powiązaniu).

Ta strona pokazuje tagi NFC rejestracji, które zostały powiązane z daną przestrzenią roboczą. Powiązanie odbywa się w aplikacji mobilnej Synappx Go (więcej informacji można znaleźć w punkcie Przypisywanie tagów NFC). Możesz również usunąć powiązanie tagu z tej strony.

Wybierz opcję Urządzenia i agenci na stronie przestrzeni roboczych, aby wyświetlić pełne informacje o skonfigurowanych przestrzeniach roboczych, agentach przypisanych do danych urządzeń wielofunkcyjnych i powiązanych urządzeniach wielofunkcyjnych. Wybierz ikonę wyboru monitora, aby wyświetlić pełną listę agentów przypisanych do danych monitorów. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Informacje na temat urządzeń i agentów – Zarządzanie.

Wybierz przestrzeń roboczą na stronie przestrzeni roboczych. Wybierz nazwę komputera/serwera z zainstalowanym agentem przypisanym do danego urządzenia wielofunkcyjnego, otworzy się okno, w którym możesz usunąć określone urządzenia wielofunkcyjne z puli dostępnych lub usunąć agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego z bazy danych wraz ze wszystkimi przypisanymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. Jeśli usuniesz agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego, zalecane jest odinstalowanie agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego z komputera/serwera (procedura zakłada, że nie będziesz dłużej korzystać z tego agenta i powiązanych urządzeń).

Jeśli nie planujesz dłużej korzystać z agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego i powiązanych z nim urządzeń, odinstaluj agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego wykorzystując normalną procedurę dezinstalacji w systemie Windows. Agent i urządzenia nie będą już dostępne do konfiguracji na portalu administratora i zostaną usunięte z bazy danych Synappx w chmurze.

Możesz również usunąć agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego i powiązane urządzenia wielofunkcyjne z bazy danych Synappx za pomocą strony Urządzenia i agenci na portalu administratora; jednak jest zalecane przeprowadzenie procedury dezinstalacji agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego, jeśli nie planujesz dłużej korzystać z agenta.

Jeśli nie planujesz dłużej korzystać z określonego agenta przypisanego do danego monitora, zastosuj normalną procedurę dezinstalacji w systemie Windows. Możesz również usunąć agenta przypisanego do danego monitora na stronie Urządzenia i agenci. Wybierz nazwę monitora i komputera/serwera z zainstalowanym agentem. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie usunięcia.

Funkcja umożliwia skonfigurowanie monitorów obsługujących aplikację Synappx Go w ten sposób, aby automatycznie przełączały się na prawidłowe wejście komputera po zbliżeniu urządzenia logującego/identyfikującego do tagu NFC. Wymaga to ustawienie interaktywnego monitora i konfiguracji informacji o monitorze na portalu administratora. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Automatyczne przełączanie wejścia.

Jeśli wystąpią problemy z systemem Synappx Go, istnieje rejestr agenta, który może pomóc Tobie lub dystrybutorowi w rozwiązaniu problemu i zastosowaniu środków zaradczych. Wybierz ikonę koperty, aby otrzymać rejestr. Wprowadź dodatkowe adresy e-mail i treść wiadomości (opcjonalnie), a następnie wybierz Wyślij. System automatycznie pobierze pliki rejestru agenta z komputera/serwera, prześle je do chmury Synappx i załączy odnośnik do wiadomości e-mail.

Nie, możesz dodać tylu administratorów, ilu sobie życzysz.

Nie. Jeśli licencjonujesz obie usługi, dodanie administratora w jednej spowoduje automatyczne dodanie tego samego administratora w drugiej usłudze.

Tak, domyślnie podczas dodawania administratora jest pełny dostęp do funkcji portalu administratora. Istnieje również opcja przypisania roli administratora pomocniczego z ograniczonym dostępem (np. Helpdesk). Więcej informacji można znaleźć w punkcie Ustawienia administratora.

Klienci, którzy zakupili Synappx przed wydaniem wersji 1.3, muszą zaakceptować jednorazowe uprawnienie Synappx na uzyskanie dostępu do dodatkowych domen. Administrator Azure AD musi przejść do strony Obsługiwane domeny na portalu administratora, aby uaktywnić aliase domen Azure AD.

Tak, przejdź do strony Obsługiwane domeny na portalu administratora i potwierdź, że domeny, które chcesz obsługiwać, znajdują się na liście.

Administratorzy ustawiają własne powiadamianie pocztą e-mai​l. Poszczególne wybory nie mają wpływu na innych administratorów. The default is no notifications.

Każdy administrator może włączyć powiadamianie. Poszczególne wybory nie mają wpływu na innych administratorów. The default is no notifications.

Administratorzy mogą również włączyć powiadomienia aplikacji mobilnej. Otwórz aplikację Synappx Go i przejdź do Ustawienia > Powiadomienia mobilne. Ustawienia zostaną odzwierciedlone na stronie Powiadomienia na portalu administratora.

E-ID to unikalny identyfikator licencjonowanych subskrypcji Synappx. Informacje na tej stronie podają również datę odnowienia licencji.

Raporty Synappx Go dostarczają wizualnych danych na temat wykorzystania systemu Synappx Go. Aby znaleźć więcej informacji, przejdź do Analiz.

Nie, wymagane jest tylko wprowadzenia zakresu adresów IP wyszukiwania SNMP przed pobraniem agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego.

Nie, należy wprowadzić co najmniej jeden zakres adresów IP w celu pobrania agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego. Te informacje są wymagane, aby wyszukać urządzenia wielofunkcyjne, które następnie można skonfigurować za pomocą tagów NFC do pracy z Synappx Go.

Przed pierwszym pobraniem agenta można wprowadzić do piętnastu zakresów wyszukiwania adresów IP. Jeśli chcesz ponownie przeszukać zakres lub przeszukać inny zakres po pierwszym pobraniu, przejdź do strony Przestrzenie robocze. Wybierz Urządzenia i agenci. Następnie wybierz Wyszukaj urządzenia wielofunkcyjne i edytuj lub utwórz nowe zakresy wyszukiwania przed naciśnięciem przycisku Znajdź teraz.

Nie. Aby zminimalizować konfigurację i zapobiec błędom, wykorzystujemy wykrywanie SNMP do automatycznego zbierania wszystkich istotnych informacji o potencjalnych urządzeniach wielofunkcyjnych Sharp, które mają być skonfigurowane z Synappx Go. Możesz ponownie wykryć urządzenia wielofunkcyjne wykorzystując te same lub inne zakresy adresów IP ze strony Urządzenia i agenci.

Nie. Musisz pobrać agenta z tej strony internetowej, ponieważ zawiera ona informacje o Twoim koncie, konieczne do skonfigurowania agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego.

Rejestry systemu dotyczące agentów przypisanych do danych urządzeń wielofunkcyjnych i agentów przypisanych do danych monitorów Synappx Go są wyświetlane w dwóch miejscach. Wszystkie rejestry systemu Synappx Go i Synappx Meeting (jeśli są licencjonowane) są wyświetlane na stronie Rejestr systemu. Rejestry można filtrować według usługi i eksportować.

Rejestry systemu dotyczące poszczególnych agentów można znaleźć przechodząc do strony Przestrzenie robocze i wybierając opcję Urządzenia i agenci. Ważne błędy dotyczące agenta zostaną oznaczone pomarańczowym symbolem „!” lub czerwonym trójkątem (agent jest offline) obok nr identyfikacyjnego agenta. Można również kliknąć odnośnik Rejestr obok nr identyfikacyjnego agenta, aby otworzyć okno z rejestrem systemu konkretnego agenta.

Strona Rejestr systemu zawiera wszystkie obsługiwane rejestry systemu dotyczące agentów Synappx Go i wykorzystania aplikacji mobilnej, a także umożliwia filtrowanie i eksportowanie rejestrów. Zawiera również rejestry Synappx Meeting, jeśli aplikacja jest licencjonowana. Poszczególne rejestry systemu agenta Synappx Go obejmują zdarzenia określone dla wybranego agenta.

Komunikaty rejestru systemu zawierają krótkie informacje o przyczynie lub zalecanych środkach zaradczych związanych ze zdarzeniami systemowymi Synappx Go. Kod podany w nawiasach zawiera więcej informacji o zarejestrowanych zdarzeniach. Skontaktuj się z dostawcą usług firmy Sharp, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Strona Rejestr administratora zawiera informacje o typowych działaniach administratora w portalu administratora oraz o tym, który administrator przeprowadził te działania. Strona Rejestr systemu pokazuje przede wszystkim błędy lub problemy.

Na stronie Rejestr dotyczący rejestracji wprowadź zakres dat raportu i wybierz Eksportuj. Plik CSV rejestru dotyczącego rejestracji zostanie pobrany.

Agenty przypisane do danych urządzeń wielofunkcyjnych i agenty przypisane do danych monitorów Synappx Go

 • Microsoft® Windows 10 lub nowsza wersja, albo Windows Server 2016 lub nowsza wersja, wersje 32- lub 64-bitowe
 • Microsoft® .NET Framework 4.7.2 lub nowsza wersja
 • Minimum 4 GB pamięci RAM
 • Co najmniej 75 MB miejsca na dysku (wymagania mogą się różnić w zależności od liczby użytkowników i zadań drukowania obsługiwanych przez komputer z zainstalowanym agentem).
 • Łączność z internetem.

Funkcja udostępniania na monitorze wymaga jednego agenta przypisanego do danego monitora dla każdego komputera do wyświetlania treści.

 • Microsoft® Windows 10 lub nowsza wersja, albo Windows Server 2016 lub nowsza wersja, wersje 32- lub 64-bitowe
 • Microsoft® .NET Framework 4.7.2 lub nowsza wersja
 • Minimum 4 GB pamięci RAM
 • Minimum 10 MB przestrzeni na dysku
 • Aplikacje klienckie Microsoft 365 (np. PowerPoint®, Word) oraz inne aplikacje (np. przeglądarka wideo) do plików, które zostaną pobrane
 • Czytnik Adobe® Portable Document Format (PDF) do plików natywnych Google (tylko przeglądanie)
 • Przeglądarka Chrome™ do natywnych plików Google, które będą edytowane i dla użytkowników Office 365, którzy chcą edytować pliki w przeglądarce (zamiast pobierania)
 • Łączność z internetem.

Adres IP komputera z zainstalowanym agentem można zmienić i zachować normalne korzystanie z funkcji aplikacji mobilnej Synappx Go. Aby odzwierciedlić prawidłowy adres IP agenta w portalu administratora Synappx, po zmianie adresu IP należy ponownie uruchomić system Synappx, co spowoduje przesłanie nowego adresu IP do chmury.

Agent Synappx Go może obsługiwać od 50 do 100 urządzeń wielofunkcyjnych (w zależności od liczby użytkowników i liczby wydruków).

Można pojedynczo pobrać dwa pliki zip agenta na ten sam komputer; jednak agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego i agenta przypisanego do danego monitora nie można jednocześnie zainstalować na tym samym komputerze.

Tak, można zainstalować wiele agentów przypisanych do danych urządzeń wielofunkcyjnych na najemcę, ale zakresu adresów IP wyszukiwania SNMP dla agentów przypisanych do danych urządzeń wielofunkcyjnych nie może się pokrywać. Mogłoby to spowodować niespodziewane problemy, np. niewyświetlanie urządzeń wielofunkcyjnych jako wykrytych, jeśli zostały wcześniej wykryte przez poprzednio zainstalowanego agenta.

Nie istnieje określony limit liczby użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do funkcji drukowania agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego Synappx Go. Pamięć komputera powinna być wystarczająca do obsługi zadań drukowania, które są tymczasowo przechowywane dla użytkowników.

Jeśli posiadasz zarejestrowanego agenta MICAS℠ (wersja 4.8.1.121 lub nowsza) na komputerze lub serwerze, możesz zainstalować agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego Synappx Go na tym samym komputerze/serwerze, o ile zainstalujesz agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego Synappx Go po zainstalowaniu i zarejestrowaniu MICAS.

Automatyczne aktualizacje są zalecane jako najskuteczniejszy sposób uzyskiwania aktualizacji agentów. Można ustawić preferencje dotyczące tej funkcji na stronie Aktualizacja agenta na portalu administratora. W przypadku ręcznej aktualizacji można pobrać nowy plik zip agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego lub agenta przypisanego do danego monitora z portalu administratora. Po rozpoczęciu procesu instalacji zostaniesz zapytany, czy chcesz zaktualizować agenta.

Uwaga: Dane związane z poprzednio skonfigurowanymi agentami (np. wykryte urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia przydzielone do przestrzeni roboczych, konfiguracja tagów NFC) zostaną zachowane podczas procesu aktualizacji.

Agenty przypisane do danych urządzeń wielofunkcyjnych i agenty przypisane do danych monitorów są domyślne ustawione na automatyczne aktualizacje. Automatyczne aktualizacje są zdecydowanie zalecane. Możesz przeglądać i modyfikować ustawienia aktualizacji agenta (np. harmonogram aktualizacji) na stronie Aktualizacji agenta na portalu administratora.

Wszystkie połączenia między agentami Synappx Go są zabezpieczone przez SSL TLS 1,2 (port 443) i/lub MQTT z wykorzystaniem certyfikatów X509. Dane do obsługi skanowania, drukowania lub udostępniania są udostępniane między chmurą a agentami. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Synappx Security.

Tak. Dla wygody, począwszy od wersji Go 2.0: jeśli docelowy komputer lub serwer, na którym chcesz zainstalować agenta Synappx Go, nie posiada programu .NET 4.7.2, instalator Synappx wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie oprogramowania przed rozpoczęciem instalacji agenta.

Obsługiwane urządzenia Synappx Go (urządzenia wielofunkcyjne i monitory)

Synappx Go może współpracować z dowolnym monitorem interaktywnym AQUOS firmy Sharp lub monitorem firmy Sharp sterowanym przez komputer z systemem operacyjnym Windows, z zainstalowanymi aplikacjami Microsoft Office. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Instalacja agentów

Patrz Wsparcie w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów, aby zapoznać się z listą monitorów. które można skonfigurować dla tej funkcji oszczędzającej czas użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć we Wsparciu w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów.Zasadniczo urządzenia wielofunkcyjne Sharp powinny obsługiwać platformę OSA® 4.0 (lub nowsza wersja) oraz TLS 1.2. Niektóre modele Sharp obsługują również wbudowane tagi NFC. Można także skonfigurować obsługiwane urządzenia wielofunkcyjne za pomocą oddzielnych tagów NFC Synappx Go.

Niektóre modele obsługują wbudowane tagi NFC (oprócz wymaganej platformy OSA® 4.0 lub nowszej wersji oraz TLS 1.2). Jeśli zdecydujesz się używać tagów NFC wbudowanych w urządzeniu wielofunkcyjnym z Synappx Go, upewnij się, że:

 • Obsługa NFC jest ustawiona na aktywna na stronie internetowej Połączenie sieciowe urządzenia wielofunkcyjnego/łatwe ustawianie połączeń
 • Typ połączenia można ustawić na Bezprzewodowe (tryb infrastruktury) lub Przewodowe + bezprzewodowe (tryb punktu dostępowego) na karcie Ustawienia sieciowe/szybkie ustawienia/ustawienia bezprzewodowe.

Więcej informacji można znaleźć we Wsparciu w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów.

 • Niektóre urządzenia obsługujące format druku letter wymagają aplikacji do obsługi skanowania i drukowania Synappx Go. Przejdź do Wsparcia w zakresie wielofunkcyjnych i monitorów, aby zobaczyć, które modele wymagają tej aplikacji.
 • Aby używać tagów NFC wbudowanych w urządzeniu wielofunkcyjnym, zapoznaj się z uwagami podanymi we Wsparciu w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych.
 • Aby korzystać z funkcji kopiowania Synappx Go:
  1. Przejdź do Ustawienia systemu > Ustawienia Sharp OSA > Ustawienia warunków na stronie internetowej urządzenia wielofunkcyjnego.
  2. Należy zaznaczyć następujące elementy:
   1. Akceptuj żądanie zdalnego dostępu z aplikacji.
   2. Akceptuj żądanie operacji interfejsu użytkownika z aplikacji.
  3. Wszystkie pozostałe elementy na stronie Ustawienia warunków należy odznaczyć.
   1. Zatwierdź żądanie zdalnego dostępu na panelu sterowania.
   2. Wyświetl okno dialogowe połączenia w trybie Sharp OSA.
   3. Akceptuj dodatkowe żądanie wysyłania z aplikacji Sharp OSA.

Synappx Go obsługuje tylko operacje z ekranu urządzenia mobilnego (najpierw wybierz aplikację i funkcję, a następnie zbliż urządzenie mobilne) za pomocą wbudowanych tagów urządzenia wielofunkcyjnego. Jeśli skonfigurujesz oddzielny tag NFC Synappx do użytku z urządzeniem wielofunkcyjnym, obsługa z ekranu urządzenia wielofunkcyjnego jest możliwa za pomocą obsługiwanego urządzenia mobilnego. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Obsługa tagów NFC.

Zasadniczo Synappx Go można używać, jeśli urządzenie wielofunkcyjne znajduje się w trybie oszczędnego zużycia energii bez żadnych działań ze strony użytkownika. Jednak w urządzeniach wielofunkcyjnych istnieje wiele różnych trybów oszczędnego zużycia energii; w pewnych warunkach może zachodzić konieczność wybudzenia urządzenia przed użyciem Synappx Go do skanowania lub drukowania. Panel przedni urządzenia wielofunkcyjnego musi wyświetlać okno główne, aby użyć funkcji Synappx Go.

Panel przedni urządzenia wielofunkcyjnego musi wyświetlać okno główne, aby użyć skanowania, drukowania lub kopiowania Synappx Go. Normalnie ekran automatycznie powraca do okna głównego (poprzez automatyczne usuwanie) w ciągu 60 sekund po zakończeniu zadania przez użytkownika. Aby powrócić do okna głównego naciśnij przycisk HOME, a urządzenie wielofunkcyjne powinno być gotowe do użycia aplikacji mobilnej Synappx Go.

Aby umożliwić drukowanie na różnych urządzeniach wielofunkcyjnych w całym biurze, użyj uniwersalnego sterownika drukarki Sharp i skonfiguruj go do obsługi druku Synappx Go. Możesz również zmodyfikować określony sterownik drukarki Sharp, jeśli chcesz. Do konfiguracji sterownika wymagany jest adres IP serwera lub komputera, na którym został zainstalowany agent Synappx Go. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Konfiguracja sterownika drukarki. Roześlij do użytkowników wykorzystując normalny proces dystrybucji sterowników.

Aby uzyskać prawidłowe oprogramowanie firmware, administratorzy i użytkownicy muszą skontaktować się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą Sharp.

Urządzenia wielofunkcyjne A4 wymagają zainstalowania twardego dysku w celu wygenerowania przeszukiwalnego pliku PDF z Synappx Go. Niektóre modele A4 są standardowo wyposażone w twardy dysk, ale w pozostałych modelach twardy dysk jest wyposażeniem dodatkowym. Więcej informacji można znaleźć we Wsparciu w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów.

Wiele modeli A3 firmy Sharp są już wyposażone w moduł komunikacji aplikacji MX-AMX2L (ACM) wymagany do korzystania z funkcji kopiowania Synappx Go. Inne modele wymagają oddzielnej instalacji modułu MX-AMX2L ACL w celu wykonywania kopii przy pomocy Synappx Go. Niektóre urządzenia A4 firmy Sharp wymagają instalacji aplikacji do obsługi kopiowania mobilnego Synappx Go. Więcej informacji można znaleźć we Wsparciu w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów.

Tagi NFC Synappx Go

Tagi NFC służą do identyfikacji lokalizacji użytkownika oraz określonego urządzenia do skanowania, drukowania, udostępniania, kopiowania lub rejestrowania się w lokalizacji (np. sali konferencyjnej). Jeśli użytkownik zbliży urządzenie logujące/identyfikujące do tagu, aplikacja Synappx Go rozpoznaje, który użytkownik chce wykonać wybraną czynność w określonym urządzeniu lub lokalizacji.

Skontaktuj się z dystrybutorem urządzeń marki Sharp, aby uzyskać określone tagi NFC Synappx Go.

Nie. Należy wykorzystać tagi NFC dostarczone przez firmę Sharp, ponieważ zostały skonfigurowane z określonymi informacjami dla Synappx Go.

Nie, tagi NFC Synappx Go są tylko do odczytu.

Tak, możesz wymienić istniejący tag NFC na nowy tag NFC za pomocą aplikacji mobilnej. W aplikacji wybierz przestrzeń roboczą. Następnie urządzenie wielofunkcyjne powiązane z tagiem i ponownie zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC. Zostaniesz zapytany, czy chcesz wymienić tag. Jeśli tak, możesz przydzielić nowy tag, aby zastąpić stary tag NFC.

Tak, zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi konfiguracji wbudowanego tagu NFC urządzenia wielofunkcyjnego we Wsparciu w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów.

Funkcje administratora mobilnego

Na portalu administratora najpierw skonfiguruj przestrzenie robocze i przydziel wykrytych agentów przypisanych do danych urządzeń wielofunkcyjnych i agentów przypisanych do danych monitorów. Następnie pobierz aplikację mobilną Synappx Go i zaloguj się za pomocą danych uwierzytelniających logowania Microsoft 365 lub Google Workspace. Jako administrator posiadasz dodatkową funkcję w aplikacji mobilnej do przypisywania tagów NFC do urządzeń lub rejestracji w lokalizacjach. Wybierz przestrzeń roboczą, wybierz urządzenie do skonfigurowania i zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do nowego tagu NFC, aby przypisać tag do urządzenia. Powyższe czynności należy powtórzyć dla wszystkich pozostałych urządzeń. Aby skonfigurować tagi rejestracji, wybierz przestrzeń roboczą, wybierz opcję Zarejestruj i zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do nowego tagu, aby przypisać tag do przestrzeni roboczej. Powyższe czynności należy powtórzyć dla wszystkich pozostałych przestrzeni roboczych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Przypisywanie tagów NFC.

Pomarańczowy wykrzyknik wskazuje, że w danej przestrzeni roboczej znajduje się jedno lub więcej urządzeń wielofunkcyjnych lub agentów przypisanych do danych monitorów, które nie zostały jeszcze skonfigurowane z tagiem NFC (wymagane do wykorzystania Synappx Go z tym urządzeniem). Po przypisaniu tagu NFC do urządzenia wielofunkcyjnego lub monitora symbol zniknie.

Obecnie można przypisać tylko jeden tag do agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego lub agenta przypisanego do danego monitora.

Tak, oprócz powiadomień pocztą e-mail (wybieranych na portalu administratora) możesz włączyć powiadomienia aplikacji mobilnej. Otwórz aplikację Synappx Go i przejdź do Ustawienia > Powiadomienia mobilne, aby ustawić powiadomienia agenta Synappx Go. Ustawienia zostaną odzwierciedlone na stronie Powiadomienia na portalu administratora.