Dodawanie przestrzeni roboczych

Przestrzenie robocze mogą być salami konferencyjnymi, kameralnymi pokojami spotkań, osobnymi biurami lub obszarami wspólnymi, w których znajdują się urządzenia wielofunkcyjne lub monitory – wszędzie tam, gdzie odbywa się współpraca. Możesz tworzyć lub importować przestrzenie robocze z Microsoft 365 lub Google Workspace na stronie przestrzeni roboczych w portalu administratora Synappx Go.

Aby dodać przestrzeń roboczą z katalogu, wybierz (+). [Wyświetl obraz]

Z okna Dodaj przestrzeń roboczą można importować przestrzenie robocze z Microsoft 365 lub Google Workspace.

Okno przestrzeni roboczych w portalu administratora umożliwia zarządzanie przestrzeniami roboczymi Synappx:

 • Wyświetl podsumowanie statusu licencji, w tym ogólną liczbę przestrzeni roboczych i licencji, licencji aktywnych i nieaktywnych
 • Przydziel lub usuń licencje
 • Przeglądaj wszystkie, wyszukuj, wybieraj, dodawaj i usuwaj przestrzenie robocze
 • Wyświetl Status licencji, Lokalizację, Funkcje, E-mail i Działania dla każdej przestrzeni roboczej

Importuj przestrzenie robocze za pomocą pliku CSV

Uwaga: W znakach może być rozróżniania wielkość liter.

 1. W polu Nazwa przestrzeni roboczej wpisz kilka znaków. Pojawi się Microsoft 365 lub Google Workspace. Wybierz przestrzeń roboczą( przestrzenie robocze) do zaimportowania. Po zakończeniu wybierz Zapisz. [Wyświetl obraz]
 2. Aby dodać grupy przestrzeni roboczych, zaznacz najpierw pole wyboru Grupy.
  Następnie postępuj zgodnie z krokiem 1.

 1. Kliknij ikonę Importuj wiele przestrzeni roboczych. [Wyświetl obraz]
 2. Wykonaj trzy czynności opisane w oknie Importuj wiele przestrzeni roboczych. Plik CSV może mieć maksymalnie 50 obszarów roboczych i 500 kB. [Wyświetl obraz]
 3. Wybierz opcję Wybierz plik.
 4. Wybierz właściwy plik i kliknij Otwórz. [Wyświetl obraz] Wybrany plik .csv musi być plikiem Microsoft Excel Comma Separated Values. [Wyświetl obraz]
 5. Plik zostanie dołączony w oknie Import wielu przestrzeni roboczych. Wybierz Zapisz.

Po zaimportowaniu obszarów roboczych do portalu administratora Synappx, do każdej przestrzeni roboczej należy przypisać licencję, aby można było korzystać z Synappx Meeting.

Wybierz docelową przestrzeń roboczą i wybierz Przydziel licencję.

Licencje można również przydzielać za pomocą menu opcji. Podsumowanie stanu licencji zostanie wyświetlone na górze strony przestrzeni roboczych. [Wyświetl obraz]

Licencją przestrzeni roboczej można zarządzać na stronie przestrzeni roboczych:

 1. Status licencji
 2. Dodaj/usuń przestrzeń roboczą, przydziel/usuń licencję
 3. Status przydzielenia licencji na przestrzeń roboczą
 4. Przydziel lub usuń licencję z opcji Działania.

Na obrazku przedstawiono Microsoft 365 jako przykład.

 1. Wybierz Wprowadzanie ręczne[Wyświetl obraz]
 2. Wpisz nazwę przestrzeni roboczej w odpowiednim polu. W razie potrzeby wpisz lokalizację.
 3. Wybierz Zapisz.
 4. Powtórz powyższe czynności, aby dodać więcej przestrzeni roboczych.

Uwaga: Ręcznie wprowadzone przestrzenie robocze nie posiadają powiązanych kalendarzy i mają bardziej ograniczone funkcje spotkań.

 1. Wybierz przestrzeń roboczą.
 2. Wybierz Edytuj. [Wyświetl obraz]
 3. Wyświetli się rozwijane okno z informacjami dotyczącymi przestrzeni roboczej, które będzie można edytować. [Wyświetl obraz]
 4. Po zakończeniu wybierz OK.