Drukowanie

Korzystając ze skonfigurowanego sterownika drukarki, można wysyłać zadania drukowania do serwera sterującego drukiem Synappx Go. Gdy wszystko jest gotowe, uwolnij wszystkie zadania drukowania lub wybierz konkretne zadania z kolejki druku w aplikacji mobilnej Synappx Go.

Obsługa z ekranu urządzenia wielofunkcyjnego

 1. Upewnij się, że na przednim panelu urządzenia wielofunkcyjnego wyświetlane jest okno główne. Zbliż swój telefon do tagu NFC Synappx Go na urządzeniu wielofunkcyjnym lub w jego pobliżu.
 2. Wybierz opcję Sterowanie drukiem [Wyświetl obraz]Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję Uwolnij wszystkie zadania druku jako domyślne ustawienia drukowania, nie wyświetli się okno Pliki dostępne do wydruku podczass drukowania, a wszystkie pliki w kolejce drukowania zostaną wydrukowane automatycznie.
 3. Jeśli domyślnym ustawieniem drukowania jest Wybierz pliki podczas drukowania, można wybrać konkretne zadania drukowania. W oknie Pliki dostępne do wydruku) wybierz jeden lub więcej plików do wydrukowania lub wybierz opcję Wszystkie. Następnie wybierz Drukuj [Wyświetl obraz].
 4. Aplikacja potwierdzi, że drukowanie zostało rozpoczęte i dokument zostanie wydrukowany. Po zakończeniu aplikacja powróci do okna Skanowanie, drukowanie i kopiowanie [Wyświetl obraz].

 

Aplikacja działająca na pierwszym planie

 1. Na ekranie urządzenia mobilnego otwórz aplikację Synappx Go [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].
 2. Wybierz Dokument [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz opcję Sterowanie drukiem [Wyświetl obraz].
 4. Zbliż urządzenie mobilne do tagu NFC Synappx Go lub wbudowanego tagu NFC (jeśli jest obsługiwany) [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].
 5. Jeśli domyślnym ustawieniem drukowania jest Wybierz pliki podczas drukowania, można wybrać konkretne zadania drukowania. W oknie Pliki dostępne do wydruku wybierz jeden lub więcej plików do wydrukowania lub wybierz opcję Wszystkie. Następnie wybierz Drukuj [Wyświetl obraz].
 6. Aplikacja potwierdzi, że drukowanie zostało rozpoczęte i dokument zostanie wydrukowany. Po zakończeniu aplikacja powróci do okna Skanowanie, drukowanie i kopiowanie [Wyświetl obraz].

Istnieją trzy sposoby wyboru plików z chmury do drukowania na urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Sharp.

 • Wybierz spośród ostatnio zmodyfikowanych plików
 • Wyszukaj pliki
 • Przeglądaj foldery w chmurze

Uwaga: Niektóre modele mogą wymagać dodatkowych pakietów rozszerzeń.

 • Zestaw uzupełniający do druku bezpośredniego
 • Zestaw uzupełniający Adobe PostScript 3

Synappx Go może drukować do dziesięciu plików ze skonfigurowanych usług przechowywania w chmurze (ograniczenie rozmiaru pliku do 100 MB). Pliki z chmury iCloud, lokalnej pamięci iOS i dysku Google mają limit rozmiaru 30 MB. Obsługiwane pliki Google przechowywane na dysku Google Drive mogą być wybrane tylko do drukowania plików z chmury.

Rozszerzenia plików

File Extensions Aplikacje Google
 • .txt
 • .tiff
 • .jpeg
 • .png
 • .pdf*
 • .ps*
 • .docx**
 • .pptx**
 • .xlsx**
 • Google Docs***
 • Google Slides***
 • Google Sheets***
 • Google Drive***
 • Google Jamboard**

* Dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie wielofunkcyjne obsługuje lub jest wyposażone w moduł Adobe PostScript 3. ** Dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie wielofunkcyjne obsługuje lub jest wyposażone w moduł druku bezpośredniego. *** Pliki Google są konwertowane do formatu Adobe Portable Document Format (PDF) przed drukowaniem i wymagają zainstalowania w urządzeniu modułu Adobe PostScript 3. Wydrukowany dokument może różnić się od dokumentu w widoku online.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietów rozszerzeń, skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Sharp.

1.  W oknie głównym wybierz Dokument [Wyświetl obraz].

2.  Wybierz Drukowanie plików z chmury  [Wyświetl obraz].

Uwagi:

 • Lista ostatnio zmodyfikowanych plików wyświetla pliki zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni ze wszystkich skonfigurowanych stron, umieszczając najnowsze pliki na górze.
  • Teams wyświetla pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni. Tylko pliki utworzone lub zmodyfikowane w folderach Teams zostaną wyświetlone na liście ostatnio zmodyfikowanych plików do wydrukowania.
  • Nowe przesłane pliki mogą nie zostać natychmiast odzwierciedlone na liście ostatnio zmodyfikowanych plików.
  • Pliki z niektórych skonfigurowanych stron przechowywania w chmurze będą wyświetlane od daty pierwszego dostępu.
  • Pliki SharePoint oraz Dropbox nie są uwzględnione na liście Ostatnio zmodyfikowane, ale można je wybrać do drukowania przeglądając folder z docelowymi plikami.
  • Pliki iCloud oraz pliki lokalne na urządzeniach z systemem iOS nie pojawią się na liście Ostatnio zmodyfikowane. Pliki te są dostępne tylko za pośrednictwem funkcji przeglądania.

3. Urządzenie załaduje ostatnio zmodyfikowane pliki ze skonfigurowanych folderów przechowywania w chmurze. Wybierz maksymalnie dziesięć plików z folderów w chmurze, przeglądanych przy pomocy funkcji wyszukiwania lub z listy Ostatnio zmodyfikowane. Następnie wybierz Drukuj [Wyświetl obraz].

4.  Zbliż urządzenie mobilne do tagu NFC Synappx Go lub wbudowanego tagu NFC (jeśli jest obsługiwany). Aplikacja potwierdzi, że drukowanie zostało rozpoczęte i dokumenty zostaną wydrukowane [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Po zakończeniu aplikacja powróci do okna Skanowanie i drukowanie.

Użytkownicy mogą również drukować pliki w chmurze, przeszukując lub przeglądając foldery przechowywania w chmurze za pomocą funkcji Udostępnij. Zbliżenie urządzenia logującego/identyfikującego do tagu NFC na urządzeniu wielofunkcyjnym z funkcją Udostępnij umożliwi drukowanie.

Aplikacja Synappx Go umożliwia drukowanie plików z poczty e-mail, wiadomości tekstowych i innych aplikacji mobilnych na urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Sharp.

Obsługiwane aplikacje mobilne

 • Załączniki wiadomości e-mail z programu Microsoft Outlook i serwisu Gmail
  • Drukowanie treści wiadomości e-mail nie jest obsługiwane.
 • Microsoft Office i Teams
 • Pliki dołączone do Apple iMessage i Google Messages
 • Typy plików:File types:
  • Microsoft: Word, PowerPoint, Excel
  • PDF
  • Pliki graficzne: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF (nieobsługiwane w przypadku załączników tekstowych)
  • Niektóre możliwości są ograniczone. Więcej informacji na temat obsługiwanych typów plików można znaleźć w opisie Drukowanie plików przechowywanych w chmurze.
 • Nazwa pliku pokazana w aplikacji Synappx Go może różnić się od oryginalnej nazwy pliku.
 • Telefony komórkowe używają różnych przeglądarek do otwierania plików. Domyślne przeglądarki plików programu Outlook i serwisu Gmail są zweryfikowane dla urządzeń z systemem iOS i Android. Do przeglądania plików pakietu Microsoft Office zaleca się pobranie aplikacji mobilnej Microsoft Office.
 • W przypadku załączników tekstowych limity rozmiarów plików różnią się w zależności od operatora. Sprawdź limity swojej aplikacji do obsługi wiadomości tekstowych.

Uwaga: Inne mobilne systemy poczty e-mail, przeglądarki i aplikacje mogą działać.

Przykłady odnoszą się do urządzeń z systemem iOS, o ile nie podano inaczej. Pliki są drukowane pojedynczo.

1.  Otwórz aplikację i wybierz plik. Plik zostanie otwarty w przeglądarce urządzenia mobilnego.

2.  Urządzenia z systemem iOS: Wybierz ikonę Udostępnij. Następnie wybierz Udostępnij plik poprzez…

Urządzenia z systemem Android: Wybierz ikonę Udostępnij [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

3.  Wybierz Synappx Go [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

4.  Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC urządzenia wielofunkcyjnego [Wyświetl obraz].

5.  Na stronie Ustawienia drukowania pojawi się prośba o kontynuowanie drukowania z bieżącymi ustawieniami domyślnymi drukowania lub zmianę ustawień poprzez wybór ikony ustawień. Wybierz Kontynuuj drukowanie. Wyświetli się strona potwierdzenia rozpoczęcia drukowania pliku [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Poniższy przykład przedstawia ekran urządzenia z systemem iOS. Jednorazowo można wybrać tylko jeden plik do wydrukowania.

1.  Otwórz wiadomość tekstową i wybierz plik. Plik zostanie otwarty w przeglądarce urządzenia mobilnego.

2.  Urządzenia z systemem iOS: Wybierz ikonę Udostępnij. Następnie wybierz Udostępnij plik poprzez…

Urządzenia z systemem Android: Wybierz ikonę Udostępnij.

3. Pozostałe czynności i okna są takie same, jak w przypadku drukowania załączników wiadomości e-mail (zapoznaj się z sekcją powyżej) [Wyświetl obraz]