Instalacja aplikacji klienta na komputerze w pomieszczeniu

Aby w pełni korzystać z Synappx Collaboration Hub, zaleca się zainstalowanie następujących aplikacji klienckich: 

•    Aplikacji Microsoft Office
 Podczas otwierania dokumentów w przeglądarce internetowej miałyby zastosowanie ograniczenia, np. brak możliwości obsługi zdalnej. Zawsze zaleca się otwieranie dokumentów za pomocą aplikacji klienckich (może obowiązywać dodatkowa licencja Microsoft).  
•    Przeglądarek Chrome i Edge
Zainstaluj najnowsze wersje przeglądarek Chrome i Edge.  
•    Aplikacji klienckiej konferencji internetowej
Aby objąć jak największą liczbę użytkowników, najlepiej jest zainstalować aplikacje klienckie dla każdej aplikacji konferencji internetowej obsługiwanej przez Synappx Collaboration Hub. Są one wymienione poniżej:  

Obsługiwane usługi konferencji internetowych       
Następujące usługi konferencji internetowych są obsługiwane w przypadku automatycznego rozpoczynania *Jeśli konferencja internetowa jest rozpoczynana za pomocą aplikacji klienckiej. Automatyczne kończenie spotkań z poziomu przeglądarki internetowej nie jest obsługiwane.

Microsoft® Teams

  • Aplikacja kliencka – pełna obsługa
  • Przeglądarka internetowa (dołącz jako gość), udostępnianie ekranu nie jest automatyczne
  • Spotkania ad hoc obsługiwana w środowisku MS 365
Zoom
  • Aplikacja kliencka – pełna obsługa
  • Obsługiwane spotkania ad hoc
Google Meet™ (kończenie spotkań nie jest obsługiwane ze względu na charakter oparty na przeglądarce)    
  • Tylko przeglądarka internetowa (dołącz jako gość)
  • Spotkania ad hoc obsługiwane w środowisku Google Workspace

GoToConnect

  • Aplikacja kliencka (dołącz jako gość)
  • Przeglądarka internetowa (dołącz jako gość)
  • Spotkania ad hoc nie są obsługiwane

 

Najlepsze doświadczenia uzyskuje się za pomocą aplikacji klienckiej zainstalowanej na komputerze w pomieszczeniu.  Jeśli do konferencji internetowej dołącza uczestnik jako gość, inni uczestnicy muszą zezwolić urządzeniu wyświetlającemu dołączyć do spotkania. 

•    Oprogramowanie pióra dotykowego Oprogramowanie pióra dotykowego ułatwia współpracę i zaangażowanie uczestników. Korzystając z aplikacji Synappx Go, po zainstalowaniu na komputerze w pomieszczeniu, aplikacja Pen Software może być otwierana i sterowana zdalnie.  Wszystkie działania są również udostępniane uczestnikom zdalnym.