Klient Synappx Cloud Print

Na komputerze znajduje się aplikacja o nazwie Synappx Cloud Print.

Aby sprawdzić, czy aplikacja kliencka jest uruchomiona, znajdź jej ikonę w menu ukrytych elementów zasobnika systemowego na pasku zadań [Wyświetl obraz].

Jeśli widzisz ikonę, kliknij ją dwukrotnie, aby otworzyć główny ekran klienta

Jeśli klient nie jest uruchomiony, wpisz "Synappx" w pasku wyszukiwania i kliknij „Open App” (Otwórz aplikację) [Wyświetl obraz].

Przy pierwszym logowaniu możesz otrzymać komunikat „Firewall” (zapory sieciowej), zezwól na dostęp, aby reguły zapory mogły zostać zaimplementowane dla klienta [Wyświetl obraz].

Zaloguj się, klikając przycisk „Sign In” (Zaloguj się) i używając danych swojego konta  [Wyświetl obraz].

Zaloguj się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz]. 

Po zalogowaniu zobaczysz stronę główną klienta „My Files” (Moje pliki), która będzie pusta przy pierwszym użyciu [Wyświetl obraz].

Po zalogowaniu kliknij zakładkę „Settings” (Ustawienia) [Wyświetl obraz].

Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze skonfigurowane, wybierz drukarkę używaną do drukowania w usłudze Synappx Cloud Print

Kliknij „Restart”, aby ponownie uruchomić klienta.

Po ponownym uruchomieniu będziesz musiał zalogować się ponownie, klikając „Sign In” (Zaloguj się; zostaniesz automatycznie zalogowany). Możesz sprawdzić, czy jesteś pomyślnie zalogowany, sprawdzając wyświetlaną nazwę użytkownika.

Sprawdź, czy aplikacja kliencka jest uruchomiona, sprawdzając jej ikonę w menu ukrytych elementów zasobnika systemowego na pasku zadań [Wyświetl obraz].

W tym momencie możesz wysłać wydruk testowy ze sterownika druku ("Print Driver") lub dowolnej zwykłej aplikacji, a zadanie drukowania powinno zostać wyświetlone w oprogramowaniu klienckim po kliknięciu zakładki “My Files” ("Moje pliki") [Wyświetl obraz].