Konfiguracja przestrzeni roboczych

Skonfiguruj urządzenia wyświetlające w poszczególnych przestrzeniach roboczych do przesyłania. Jeśli przestrzeń robocza posiada wiele monitorów lub urządzeń wyświetlających, automatyczne przełączenie wejścia jest dodatkową opcją konfiguracji

Uwaga: MirrorOp dla aplikacji Sharp Client Sender

Synappx Meeting nie obsługuje już MirrorOp dla aplikacji Sharp Client Sender. Przełącz środowisko przesyłania/mirroringu z MirrorOp dla Sharp na MirrorOp firmy Barco. Użytkownicy Synappx mogą bezpłatnie pobrać MirrorOp firmy Barco. Pobierz MirrorOp firmy Barco tutaj.

Po przyznaniu licencji na przestrzeń roboczą należy zarejestrować urządzenia do automatycznego przesyłania. W każdej przestrzeni roboczej można skonfigurować do czterech urządzeń przesyłających i wyświetlających.

Wybierz przestrzeń roboczą na stronie Przestrzenie robocze. Pojawi się strona konfiguracji przestrzeni roboczej. [Wyświetl obraz]

Przesyłanie/mirroring: Wybierz opcję Konfiguruj, aby skonfigurować informacje o odbiornikach obrazu/mirroringu (np. adres IP, nazwa komputera odbiorczego). Umożliwia to automatyczne przesyłanie, gdy użytkownik rozpoczyna spotkanie w przestrzeni roboczej. Można dodać do czterech odbiorników. W tym miejscu jest również określone wejście odbiornika wykorzystywane przez funkcję automatycznego przełączania wejścia. Wybierz +, aby dodać więcej urządzeń.

Audio: Wybierz opcję Konfiguruj, aby skonfigurować informacje o urządzeniu audio Bluetooth (np. unikalny adres urządzenia, nazwa urządzenia). Umożliwia to automatyczne połączenie z urządzeniem audio Bluetooth, gdy użytkownik rozpoczyna spotkanie w przestrzeni roboczej.

Rejestracja jest konieczna, aby włączyć automatyczne udostępnianie treści w momencie rozpoczęcia spotkania.

1. Wybierz przestrzeń roboczą.

2. W sekcji Przesyłanie/mirroring okna przestrzeni roboczej wybierz opcję Konfiguruj.
Pojawi się okno z informacjami o urządzeniu przesyłającym [Wyświetl obraz].

3. Wybierz aplikację odbiornika. Dla urządzeń wePresent aplikacją nadawcy musi być MirrorOp [Wyświetl obraz].

4. MirrorOp

 • Wprowadź statyczny adres IP odbiornika i dodaj kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny), jeśli statyczny kod PIN jest wykorzystywany dla odbiornika.
 • Ustaw wejście monitora na automatyczne przełączanie wejścia (opcjonalnie). Aplikacja Synappx Meeting przełączy wejście monitora na wybrane ustawienie. Gdy użytkownicy rozpoczną przesyłanie ze swoich komputerów za pomocą aplikacji Synappx Meeting, wejście zostanie automatycznie zmienione, eliminując konieczność przeprowadzania przez użytkownika zmiany wejścia w urządzeniu wyświetlającym. [Wyświetl obraz].

   Miracast

 • Wprowadź nazwę komputera odbiorczego i kod PIN (jeśli statyczny kod PIN jest wykorzystywany). Nazwę komputera* można uzyskać lub zmienić w urządzeniu odbiorczym [Wyświetl obraz].
 • Ustaw wejście monitora na automatyczne przełączanie wejścia (opcjonalnie). Aplikacja Synappx Meeting przełączy wejście monitora na wybrane ustawienie.
  Gdy użytkownicy rozpoczną przesyłanie ze swoich komputerów za pomocą aplikacji Synappx Meeting, wejście zostanie automatycznie zmienione, eliminując konieczność przeprowadzania przez użytkownika zmiany wejścia w urządzeniu wyświetlającym.
 • Wybierz OK, aby zapisać ustawienia.

* W przypadku komputerów Shuttle PC z systemem Windows 10 przejdź do Ustawienia > Projekcja do tego komputera, aby uzyskać nazwę komputera.

5. Wybierz OK, aby zapisać ustawienia.

W przestrzeni roboczej można zarejestrować maks. cztery urządzenia.

Skonfiguruj informacje o monitorze w polu Monitor. Umożliwia to automatyczne przełączanie wejścia i wybór żądanych urządzeń wyświetlających w przypadku zarejestrowania wielu urządzeń w przestrzeni roboczej. Wprowadź odpowiednie informacje [Wyświetl obraz].

Istnieje możliwość zmapowania głośnika/mikrofonu Bluetooth do automatycznego łączenia urządzeń audio.

 1. Wybierz przestrzeń roboczą na stronie Przestrzenie robocze.
 2. W sekcji Audio wybierz opcję Konfiguruj [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz (+), aby dodać urządzenie. Otworzy się okno dialogowe Dodaj urządzenie audio.
 4. Wprowadź żądane informacje i wybierz OK. Jeśli nie znasz adresu urządzenia, przejdź do następnej sekcji Adres urządzenia Bluetooth [Wyświetl obraz].

Uwaga: Zalecane jest użycie tej samej nazwy urządzenia, która znajduje się we właściwościach urządzenia.

Adres urządzenia Bluetooth

Adres urządzenia służy jako unikalny identyfikator uniemożliwiający użytkownikom podłączenie innego urządzenia audio o tej samej nazwie.

Aby zidentyfikować adres urządzenia audio:

 1. Połącz urządzenie audio z komputerem obsługującym system Windows.
 2. Przejdź do Ustawienia > Urządzenia i drukarki [Wyświetl obraz].
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na urządzenie, aby otworzyć Właściwości.
  Adres urządzenia zostanie wyświetlony jako unikalny identyfikator [Wyświetl obraz].

Uwagi:

 • Tryb Bluetooth w komputerze musi być włączony.
 • Może być konieczne ręczne włączenie trybu parowania w urządzeniu audio przez rozpoczęciem spotkania.
 • Aplikacja Synappx Meeting w wersji 2.4 nie obsługuje wymuszonego przełączania urządzenia audio, jeśli domyślne urządzenie audio zostało już skonfigurowane w ustawieniach konferencji internetowej na komputerze-kliencie.

Sprawdzone głośniki

 • Urządzenia serii Jabra Speak
 • Logitech® Connect
 • Yamaha®
  • YVC-200
  • YVC-330
  • YVC-1000
 • Poly Calisto 7200
 • Avaya B109