Man presenting at small workgroup hybrid meeting

Synappx Collaboration Hub

Inteligentniejsze spotkania i sprawniejsza współpraca

Co to jest Synappx Collaboration Hub?

Współczesna praca praca biurowa zmieniła swój charakter - pracownicy pracują nie tylko w siedzibie firmy, ale też w swoich domach, a często po prostu gdzieś w drodze. Aby współpraca przebiegała pomyślnie, potrzebne są inteligentniejsze spotkania, do których każdy może wnieść swój wkład niezależnie od miejsca, w którym się aktualnie znajduje. Aby to osiągnąć, każdy użytkownik musi mieć możliwość rozpoczynania, kontrolowania i kończenia spotkań w prosty, intuicyjny sposób.

Nowo wprowadzona usługa Synappx Collaboration Hub umożliwia uzyskanie większej produktywności, zapewniając elastyczność i pewność podczas spotkania dzięki spójnemu doświadczeniu użytkownika. Rozwiązania Synappx pomagają w wygodnym prowadzeniu spotkań we współdzielonych przestrzeniach biura dzięki zautomatyzowanemu rozpoczynaniu spotkań. Ponadto spotkania hybrydowe stają się bardziej produktywne, ponieważ usługa Synappx pomaga zaangażować zarówno uczestników spotkania w pomieszczeniu, jak i zdalnych.

 

Obsługiwane rodzaje spotkań

Urządzenie BYOD uczestnika
biorącego udział w spotkaniu osobiście

Komputer w pomieszczeniu

Przesyłanie ekranu Zdalni uczestnicy
(konferencja internetowa)
Spotkanie ad hoc Spotkanie zaplanowane Rozwiązanie Synappx
B.D. B.D. B.D. Synappx Go
B.D. Aplikacja Synappx Meeting
(ClickShare®, Miracast®, Google Cast™)

 

✅* 

Synappx Collaboration Hub (tryb Synappx Meeting Workspace z Synappx Go „Meet”)

* Laptop do uczestnictwa w konferencji internetowej.

 

Biura domowe do biura współdzielonego  

Synappx Collaboration Hub pomaga wprowadzić dynamiczną współpracę do hybrydowej przestrzeni roboczej, pobudzając kreatywność i innowacyjność.  Po prostu zbliż swój smartfon do tagu NFC, wybierz spotkanie na jego ekranie, a Synappx automatycznie rozpocznie sesję konferencji internetowej.  Spotkania można również kończyć jednym kliknięciem, co powoduje zamknięcie przesłanych treści i rozłączenie wszystkich urządzeń wykorzystywanych podczas spotkania. 

Synappx pomaga:

  • Automatycznie rozpoczynać konferencje internetowe* 
  • Automatycznie podłączyć system audio i kamerę
  • Zdalnie obsługiwać konferencję internetową i pliki w smartfonie
  • Zamknąć treści, zakończyć i rozłączyć spotkanie jednym kliknięciem

* Listę  obsługiwanych aplikacji do konferencji internetowych można znaleźć w wymaganiach systemowych.

 

Współpraca ma znacznie – spotkania hybrydowe w skali pomieszczenia

Wykorzystanie konferencji internetowych radykalnie wzrosło. W wielu spotkaniach biorą teraz udział zarówno osoby uczestniczące osobiście, jak i uczestnicy zdalni. Jednym z typowych wyzwań, jakie stają przed organizatorami spotkań, jest utrzymanie zaangażowania zdalnych uczestników.

Synappx Collaboration Hub pomaga w pełni zaangażować zarówno uczestników znajdujących się w pomieszczeniu, jak zdalnych. Kamera i system audio w pomieszczeniu są połączone bezprzewodowo na potrzeby konferencji internetowej, a dotarcie do materiałów konferencyjnych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Dynamiczne udostępnianie treści odbywa się za pomocą prostego stuknięcia tagu NFC, cała zawartość i działania mogą być udostępniane zarówno uczestnikom w pomieszczeniu, jak i zdalnym, a także możesz uzyskać dostęp do zawartości z ulubionych folderów przechowywanych w chmurze oraz szybko uzyskać dostęp do dokumentów dołączonych w zaproszeniu. 

Synappx pomaga:

  • Podłączyć system audio i kamerę w skali pomieszczenia
  • Uzyskać dostęp do materiałów dołączonych do zaproszeń na spotkanie*
  • Uzyskać dostęp do plików przechowywanych w chmurze i zdalnie obsługiwać udostępnione treści (np. pokazy slajdów w programie PowerPoint)
  • Uzyskać dostęp do stron internetowych i innych aplikacji – wszystkie działania są udostępniane uczestnikom zdalnym i znajdującym się w pomieszczeniu
  • Dyskusje z wykorzystaniem wirtualnej tablicy dotykowej można udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania

* Dostępne wyłącznie dla użytkowników Microsoft 365