Konfiguracja ustawień urządzenia wielofunkcyjnego

Uwaga: Jeśli konfigurowane urządzenie wielofunkcyjne nie pojawia się na liście „Synappx Cloud Print Portal” – „Devices” (Portal Synappx Cloud Print – Urządzenia), podczas próby połączenia urządzenia wielofunkcyjnego z usługą zostanie wyświetlony komunikat o błędzie 500.

Minimalne wymagania dotyczące urządzeń wielofunkcyjnych:

 • Urządzenie wielofunkcyjne Sharp obsługujące OSA w wersji 5.5 lub nowszej
 • Zainstalowany klucz EAM (AMX3)

Wprowadź „IP address” (adres IP) urządzenia wielofunkcyjnego w przeglądarce internetowej, aby przejść do strony konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin.

Krok 1. Bezpieczeństwo

Przejdź do „System Settings” (Ustawienia systemowe), a następnie do „Security Settings” (Ustawienia zabezpieczeń) [Wyświetl obraz].

Wybierz „Select SSL/TLS Settings” (Ustawienia SSL/TLS) na pasku menu po lewej stronie, zmień ustawienie IPP-SSL/TLS na "Enable" (Włącz), a następnie wybierz "Submit” (Prześlij) i „Reboot" (Uruchom ponownie) [Wyświetl obraz].

Krok 2. Ustawienia Active Directory

Po ponownym uruchomieniu przejdź do "System Settings", (Ustawienia systemowe), "Network Settings" (Ustawienia sieciowe), a następnie "Active Directory".

Upewnij się, że nazwa domeny jest pusta [Wyświetl obraz].

Krok 3. Standradowe ustawienia platformy Sharp OSA

Kliknij kartę "System Settings" (Ustawienia systemowe) i wybierz opcję "Sharp OSA Settings" (Ustawienia platformy Sharp OSA) [Wyświetl obraz].

Kliknij "Standard Application Settings" (Standardowe ustawienia aplikacji), a następnie "Add" (Dodaj)  [Wyświetl obraz][Wyświetl obraz].

Wprowadź następujące informacje:

 • „Application name” (Nazwa aplikacji): Aplikacja Synappx Cloud Print
 • „Address for Application UI” (Adres dla aplikacji UI): https://cloudprint.synappx.sharp.eu/mfp/home.jsp
 • Zaznacz pole „Extended Platform” (Rozszerzona platforma).
 • Kliknij „Submit” (Prześlij)

(można to umieścić w dowolnym miejscu na liście standardowych aplikacji).

Krok 4. Ustawienia zewnętrznej aplikacji księgowej

Teraz przejdź do „External Accounting Application Settings” (Ustawień zewnętrznej aplikacji księgowej) [Wyświetl obraz]: [Wyświetl obraz]:

Wprowadź następujące informacje:

 • „External Account Control: (Kontrola konta zewnętrznego): „Enable” (Włącz)
 • „Server 1” (Serwer 1): „Enable” (Włącz)
 • „Application name” (Nazwa aplikacji): Aplikacja Synappx Cloud Print
 • „Address for Application UI” (Adres dla aplikacji UI): https://cloudprint.synappx.sharp.eu/mfp/home.jsp
  Adres usługi sieci Web: https://cloudprint.synappx.sharp.eu/mfp/SharpService
 • Zaznacz pole „Extended Platform” (Rozszerzona platforma).
 • Kliknij „Submit” (Prześlij)
 • Kliknij „Reboot Now” (Uruchom ponownie teraz)
   

Urządzenie wielofunkcyjne uruchomi się ponownie
 

Krok 5. Ustawienia identyfikacji

Wróć do stron internetowych administratora MFP

Przejdź do „System Settings” (Ustawienia systemowe), a następnie do „Authentication Settings” (Ustawienia uwierzytelniania)  [Wyświetl obraz].

Wprowadź następujące informacje  [Wyświetl obraz]:

 • „User Authentication” (Uwierzytelnianie użytkownika)” 
 • „Authentication Server Settings” (Ustawienia serwera uwierzytelniania): SHARP OSA
 • Jeśli zainstalowany jest czytnik kart, zaznacz pole "Use IC Card for Authentication" (Użyj karty IC do uwierzytelniania).
 • Kliknij „Submit” (Prześlij)
 • Kliknij OK

Urządzenie wielofunkcyjne uruchomi się ponownie

W tym momencie urządzenie wielofunkcyjne zostanie ponownie uruchomione i wyświetli kod QR Synappx Cloud Print oraz pozycje menu na ekranie głównym  [Wyświetl obraz].

Krok 6. Dodanie przycisku Standardowej aplikacji OSA do ekranu głównego urządzenia wielofunkcyjnego

Dla wygody zaleca się dodanie dodatkowego przycisku do ekranu natywnego urządzenia wielofunkcyjnego, który pomoże użytkownikom wrócić do Synappx Cloud Print  [Wyświetl obraz].

Wróć do strony administratora urządzenia wielofunkcyjnego

Wybierz „System Settings” (Ustawienia systemowe) – „Home Screen Settings” (Ustawienia ekranu głównego) [Wyświetl obraz].

Wybierz jeden z pierwszych czterech wpisów, który jest darmowy lub którego chcesz użyć  [Wyświetl obraz].

Po kliknięciu jednej z pozycji ekranu głównego wyświetlony zostanie ekran „Home Screen Registration Screen” (Ekran główny Ekran rejestracji).

Przewiń w dół, aż zobaczysz sekcję „Sharp OSA”.

Następnie, obok „Application” (Aplikacja), wybierz „Synappx Cloud Print” [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].