Krok 4. Instalacja klienta Synappx Cloud Print

Uwaga: Oprogramowanie klienckie musi być zainstalowane na komputerze z systemem operacyjnym Windows, który znajduje się w tej samej sieci lokalnej co urządzenia wielofunkcyjne. Służy to do wykrywania urządzeń i drukowania.

Oprogramowanie Synappx Cloud Print Client można pobrać ze sklepu Microsoft Store

Wyszukaj “Synappx Cloud Print”. [Wyświetl obraz].

Zainstaluj klienta bezpośrednio ze sklepu.

Kliknij "Install" (Zainstaluj)  [Wyświetl obraz].

Klient zainstaluje się [Wyświetl obraz].

Po zainstalowaniu klienta wyświetlony zostanie ekran klienta Wprowadź nazwę użytkownika w polu Nazwa użytkownika. [Wyświetl obraz].

Zaloguj się przy użyciu lokalnego konta dzierżawcy LRD.

Przy pierwszym logowaniu otrzymasz komunikat „Firewall” (zapory sieciowej), zezwól na dostęp, aby reguły zapory mogły zostać zaimplementowane dla klienta [Wyświetl obraz].

Po zalogowaniu kliknij zakładkę „Settings” (Ustawienia). Wybierz poprzednio zainstalowaną drukarkę [Wyświetl obraz].

Kliknij „Restart”, aby ponownie uruchomić klienta.

Po ponownym uruchomieniu kliknij "Sign In" (Zaloguj się; zostaniesz automatycznie zalogowany). Nazwa użytkownika zostanie wyświetlona po zalogowaniu

Sprawdź, czy aplikacja MonitorApp jest uruchomiona, sprawdzając jej ikonę w menu ukrytych elementów zasobnika systemowego na pasku zadań [Wyświetl obraz].

W tym momencie można wysłać wydruk testowy ze sterownika druku ("Print Driver"), a zadanie drukowania powinno zostać wyświetlone w oprogramowaniu klienckim po kliknięciu zakładki “My Files” ("Moje pliki") [Wyświetl obraz].