Raporty

Na karcie "Reports" (Raporty) wyświetlana jest lista dostępnych wstępnie zdefiniowanych, niestandardowych i zaplanowanych raportów [Wyświetl obraz].

Raporty są dostępne w formacie PDF lub XLS i obejmują szeroki zakres punktów raportowania.

Raporty predefiniowane

Dostępne są cztery predefiniowane raporty:

 • „Usage Overview” (Przegląd użytkowania)
 • „Usage Per User” (Wykorzystanie według użytkownika)
 • Wykorzystanie urządzeń
 • „Detailed Job Report” (Raport szczegółowy dotyczący zadań)

Aby uruchomić raport predefiniowany, wybierz przycisk „Actions” (Działania) obok raportu  [Wyświetl obraz]

Można teraz wybrać „Date Range” (zakres dat) dla raportu (domyślnie 10 dni), klikając ikonę „Calendar” (Kalendarz) [Wyświetl obraz].

Możesz także zdecydować się na wygenerowanie raportu w formacie PDF lub Excel (xlsx)

Cztery predefiniowane raporty zawierają następujące informacje:

„Usage Overview Report” (Raport dotyczący przeglądu wykorzystania):

 • „Total Job Page Count” (Całkowita liczba stron zadania)
 • „Page Count Mono” (Liczba stron” – tryb mono)
 • "Page Count Colour” (Liczba stron – w kolorze)
 • „Page Count Single” (Liczba stron – tryb jednostronny)
 • „Page Count Duplex” (Liczba stron – tryb dwustronny)
 • „Page Count Print” (Liczba stron – drukowanie)
 • „Page Count Copy” (Liczba stron – kopiowanie)
 • „Page Count Scan” (Liczba stron zadnia – skanowanie)

„Device Usage Report” (Raport dotyczący wykorzystania urządzeń)

 • „Device Name” (Nazwa urządzenia)
 • „Device IP” (Adres IP urządzenia)
 • „Page Count Output” (Liczba stron zadania – wydruk)
 • „Page Count Mono” (Liczba stron” – tryb mono)
 • "Page Count Colour” (Liczba stron – w kolorze)
 • Liczba zadań
 • „Page Count Print” (Liczba stron – drukowanie)
 • „Page Count Copy” (Liczba stron – kopiowanie)
 • „Page Count Scan” (Liczba stron zadnia – skanowanie)

„Usage Per User Report” (Raport dotyczący wykorzystania według użytkownika)

 • „Usernames” (Nazwy użytkowników)
 • „Page Count Output per user” (Liczba stron na użytkownika)
 • „Page Count Mono per user” (Liczba stron na użytkownika – tryb mono)
 • „Page Count Colour per user” (Liczba stron na użytkownika – w kolorze)
 • „Job Count per user” (Liczba zadań na użytkownika)

„Detailed Job Report” (Raport szczegółowy dotyczący zadań)

 • „Job Timestamp” (Znacznik czasu zadania)
 • „Job Status” (Status zadania)
 • „Department Name” (Nazwa działu)
 • „User Full Name” (Imię i nazwisko użytkownika)
 • „Job Type” (Rodzaj zadania)
 • „Job Filename” (Nazwa pliku zadania)
 • „Page count” (Liczba stron)
 • „Page Count Mono” (Liczba stron” – tryb mono)
 • "Page Count Colour” (Liczba stron – w kolorze)
 • „Page Count Single” (Liczba stron – tryb jednostronny)
 • „Page Count Duplex” (Liczba stron – tryb dwustronny)
 • „Device Name” (Nazwa urządzenia)
 • „Device IP” (Adres IP urządzenia)

Po kliknięciu przycisku „Export” (Eksportuj) wybrany raport zostanie pobrany do folderu „Downloads” (Pobrane). [Wyświetl obraz].

Po pobraniu raporty można otworzyć w celu wyświetlenia [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Tworzenie raportów niestandardowych
Tworzenie raportów zaplanowanych