Zainstaluj aplikację Synappx Meeting na komputerze w pomieszczeniu

(Należy pominąć punkty 1–8, jeśli aplikacja Synappx Go Meeting została zainstalowana przy pomocy instalatora Synappx Collaboration Hub.)

Aplikacja Synappx Meeting jest przeznaczona do laptopów BYOD w celu przesyłania ekranu oraz do wykorzystania z nowym trybem przestrzeni roboczej. Aplikacja Synappx Meeting jest dostępna w sklepie Microsoft Windows Store. 

Uwaga: Niektóre organizacje nakładają ograniczenia na konta Microsoft 365 lub Google Workspace. Upewnij się, że użytkownicy mają uprawnienia do pobierania aplikacji z Microsoft® Store.

Pobierz aplikację Synappx Meeting na komputer w pomieszczeniu ze sklepu Microsoft® Store. 

 1. Otwórz menu Start systemu Windows®.
 2. Zacznij pisać „store”.
 3. Wybierz aplikację Microsoft Store [Wyświetl obraz].
 4. Wpisz „Synappx Meeting” w pasku wyszukiwania Microsoft Store.
 5. Wybierz aplikację Synappx Meeting.  
 6. Otworzy się strona z opisem aplikacji. Wybierz Pobierz [Wyświetl obraz].
 7. Rozpocznie się pobieranie aplikacji. Zaakceptuj pobieranie, jeśli otworzy się okno dialogowe z prośbą o pozwolenie. Po zakończeniu pobierania Synappx Meeting otworzy się automatycznie.
 8. Zaloguj się do aplikacji Synappx Meeting przy użyciu konta zasobów sali konferencyjnej. Aplikacja Synappx Meeting jest automatycznie ustawiona w trybie przestrzeni roboczej.  (Dotyczy wyłącznie MS 365. W przypadku Google Workspace logowanie nie jest wymagane.)
 9. Synappx Meeting wyświetli listę spotkań dla zasobów. (dotyczy wyłącznie Microsoft 365) [Wyświetl obraz].

Jeśli po zakończeniu konfiguracji użytkownik stuknie tag NFC, spotkanie zostanie automatycznie rozpoczęte i wyświetlony licznik czasu [Wyświetl obraz].

 1. Stuknij tag NFC.
 2. Interfejs użytkownika Synappx na monitorze zmieni się w licznik czasu spotkania.
 3. Interfejs użytkownika można rozszerzyć, aby uzyskać więcej informacji.

Porównanie funkcji współpracy Synappx

Funkcje    

Tryb laptopa (zainstalowany na komputerze-kliencie
każdego użytkownika)*

Tryb przestrzeni roboczej*
Automatyczne uruchamianie przesyłania/mirroringu Brak
Automatyczne rozpoczynanie konferencji internetowych
Dostęp do załączników ✅ Użyj aplikacji Synappx Go
Dostęp do pamięci w chmurze ✅ Użyj aplikacji Synappx Go
Licznik czasu spotkania
Sterowanie konferencją internetową Brak (poprzez interfejs użytkownika konferencji internetowej)
Wł./wył. udostępnienia ekranu Brak ✅ Użyj aplikacji Synappx Go
Wł./wył. kamery Brak ✅ Użyj aplikacji Synappx Go
Regulacji głośności Brak ✅ Użyj aplikacji Synappx Go
Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu Brak ✅ Użyj aplikacji Synappx Go
Dostęp do oprogramowania pióra dotykowego Brak ✅ Użyj aplikacji Synappx Go
Skróty Brak
Aktualizowanie kalendarza o czas zakończenia spotkania
Wydłużenie czasu spotkania ✅ Użyj aplikacji Synappx Go
Przypominanie o zakończeniu spotkania
Odliczanie do rozpoczęcia spotkania

* Oprogramowanie Meeting Room (dotyczy wyłącznie licencjonowanej przestrzeni roboczej)