Logowanie

Uwagi:

  • Wiadomość e-mail zawierająca adres URL portalu administratora Synappx zostanie wysłana do przypisanego administratora, gdy Twoja organizacja zarejestruje się w Synappx.Administratorzy Google Workspace™ muszą ukończyć konfigurację konsoli administracyjnej przed zalogowaniem się do portalu administratora. Więcej informacji można znaleźć na portalu administratora Synappx
  • Administrator, który zaloguje się jako pierwszy, musi posiadać uprawnienia administratora Azure AD dla Microsoft® 365 lub uprawnienia administratora Google Workspace, aby upoważnić użytkowników do korzystania z funkcji Synappx Meeting i/lub Synappx Go. Kolejni administratorzy nie muszą posiadać uprawnień administratora Azure ani Google Workspace.
  • Istnieją ograniczenia dostępu dla administratorów, którzy nie posiadają uprawnień administratora Google Workspace.

1. Aby zalogować się do portalu administratora Synappx Meeting w najnowszej wersji Google Chrome lub Microsoft Edge, użyj swoich danych logowania do Google Workspace lub Microsoft 365. [Wyświetl obraz - Microsoft 365] [Wyświetl obraz - Google Workspace]​​

Microsoft 365 Google Workspace
Zaznacz pole Zgoda w imieniu Twojej organizacji i wybierz Akceptuj. [Wyświetl obraz] Jeśli logowanie zakończy się niepowodzeniem, przejdź do konsoli administracyjnej Google Workspace i dodaj zakres API Synappx.

 

2. Zapoznaj się z Warunki korzystania z usług Synappx (Polityka prywatności Synappx) dla użytkowników Synappx Meeting (oraz Synappx Go, jeśli jest objęta licencją).

Uwaga: Akceptacja warunków użytkowania jest wymagana tylko przy pierwszym logowaniu do portalu administratora.

3. Jeśli posiadasz licencję Synappx Meeting i Synappx Go, obie opcje pojawią się w rozwijanym oknie. Select Wybierz Synappx Meeting. [Wyświetl obraz]

Pojawi się strona główna portalu administratora Synappx Meeting. [Wyświetl obraz]