Konfiguracja monitorów interaktywnych

Uwaga: Więcej informacji na temat konkretnego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi monitora.

Istnieją dwie opcje konfiguracji automatycznego przełączania wejścia w obsługiwanych monitorach Sharp. Zalecany jest telnet w sieci LAN, ponieważ nie wymaga fizycznego przewodu. Jeśli monitor nie obsługuje standardu telnet, wykorzystaj interfejs RS-232C, który jest dostępny we wszystkich modelach monitorów.

Obsługiwane modele interaktywnych monitorów i źródła sygnału.

Ogólne uwagi dotyczące konfiguracji monitorów

 • Agent Go przypisany do danego monitora i monitor muszą znajdować się w sieci, w której mogą komunikować się bezpośrednio.
 • W trybie oszczędnego zużycia energii monitor może się nie wybudzać, ponieważ sieć LAN jest wyłączona (ustawienie domyślne).
 • W przypadku modeli PN-65TH1 i PNL-75TH1 polecenie przełączenia wejścia nie jest akceptowane maks. przez minutę po włączeniu zasilania. Polecenie przełączenia nie będzie działać przy pierwszym włączeniu zasilania, ponieważ polecenie przełączenia jest wysyłane po włączeniu zasilania.
 • Nie jest zalecane jednoczesne korzystanie z interfejsu sterującego Crestron® i automatycznego przełącznika wejścia Go. Ponieważ obie opcje mogą dynamicznie zmieniać źródła sygnału, wyniki mogą nie być zgodne z oczekiwaniami.
 • W niektórych modelach można włączyć funkcję CEC (Consumer Electronics Control) w celu automatycznego przełączania, jeśli urządzenie jest podłączone do monitora. Może to spowodować niespodziewane rezultaty, ponieważ monitor zostanie przełączony z oryginalnego widoku. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję CEC, aby korzystać z automatycznego przełączania.

Jeśli wystąpią problemy z konfiguracją monitora, przejdź do punktu Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i/lub skontaktuj się z integratorem monitora, aby uzyskać pomoc w zakresie konfiguracji.

Uwagi

 • Większość modeli wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do poleceń zdalnych.
 • Wiele sesji telnet jednocześnie nie jest obsługiwanych. Dostępne jest ustawienie wylogowania z bieżącej sesji, które domyślnie wynosi pięć minut.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi monitora, aby dowiedzieć się w jaki sposób sterować monitorem za pomocą komputera (LAN). W większości modeli ustawienia są dostępne w menu na pilocie zdalnego sterowania lub w oknie aplikacji.

 1. Upewnij się, że monitor posiada skonfigurowany statyczny adres IP.
 2. Przejdź do Ustawienia > Komunikacja lub konfiguracja sieci Ethernet (LAN) (dotyczy większości modeli). Większość modeli wymaga wyboru sieci LAN lub RS-232C w menu monitora.
 3. Upewnij się, że serwer Telnet jest ustawionny na ., utwórz użytkownika i hasło (może się różnić od konta użytkownika z uprawnieniami administratora w monitorze interaktywnym).
 4. W przypadku monitorów obsługujących tryb aplikacji: Przejdź do monitora interaktywnego i wybierz w oknie opcję Wejście aplikacji.
 5. Otwórz menu Ustawienia/konfiguracja.
 6. Skonfiguruj ustawienia, aby korzystać z serwera Telnet:
 • Serwer Telnet – Podczas korzystania z funkcji serwera Telnet, ustaw na WŁ.
 • Nazwa użytkownika – Ustaw nazwę konta podczas łączenia się z tym monitorem
 • Hasło – Ustaw hasło podczas łączenia się z tym monitorem

Zanotuj adres IP monitora, nr portu (domyślnie 10008), nazwę użytkownika i hasło (jeśli ustawione) oraz port wejściowy, który zostanie skonfigurowany do wykorzystania z komputerem do wyświetlania treści. Powyższe informacja są konieczne do zakończenia konfiguracji informacji o monitorze na portalu administratora Synappx Go.

Uwagi

 • Rodzaj przewodu RS-232 zależy od modelu. Nie wolno stosować przewodu null modem. Automatyczne przełączanie wejścia nie będzie działać z przewodem null modem.
 • Zanotuj wszystkie istotne ustawienia monitora przed zakończeniem konfiguracji automatycznego przełącznika wejścia na portalu administratora Synappx Go.

1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi monitora, aby dowiedzieć się w jaki sposób sterować monitorem za pomocą komputera (RS-232C).

Uwaga: Komputery bez portów szeregowych mogą wymagać konwerterów szeregowych USB, aby zapewnić zgodność z urządzeniami szeregowymi RS-232. Przed nabyciem złącza USB należy zwrócić uwagę na złącze RS-232C (9-stykowe) w monitorze (różne rodzaje złącz). Należy pamiętać o zaleceniach dotyczących przewodów podanych w tabeli Obsługiwane modele interaktywnych monitorów i źródła sygnału.

2. Upewnij się, ze wszystkie przewody RS-232 są prawidłowo podłączone do interaktywnego monitora, najlepiej za pomocą dostarczonych w zestawie śrub. [Wyświetl obraz]

Uwaga: Na komputerze z zainstalowanym agentem może być więcej niż jeden port COM.

3. W systemie Windows® przejdź do Menedżera urządzeń, aby sprawdzić port używany do komunikacji z monitorem (np. COM3, COM5) przez komputer z zainstalowanym agentem. [Wyświetl obraz]

4. W przypadku niektórych modeli ustawienia RS-232C są dostępne w menu na pilocie zdalnego sterowania lub w oknie aplikacji monitora. Przejdź do Ustawienia > Komunikacja lub konfiguracja sieci Ethernet (LAN). Przełącz na RS-232C.

5. W przypadku monitorów obsługujących tryb aplikacji wybierz opcję Wejście aplikacji. Otwórz menu Ustawienia/konfiguracja w monitorze.

6. Zanotuj szybkość bitową monitora. Niektóre monitory posiadają stałą szybkość bitową (np. 9600), a inne umożliwiają jej konfigurację. Ustawienia na portalu administratora muszą być zgodne z ustawieniami monitora dla portu COM i szybkości bitowej.