Obsługa gościa

Administratorzy mogą zezwolić częstym gościom na korzystanie z aplikacji mobilnej Synappx Go i aplikacji Synappx Meeting w celu uzyskania dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych Sharp i funkcji wyświetlania. Na przykład pośrednik w obrocie nieruchomościami może zaprosić pracowników agencji handlu nieruchomościami, którzy pracują w swoich biurach (ale posiadają oddzielne domeny e-mail), aby korzystali z Synappx Go w celu ułatwienia udostępniania plików obrazów lub ofert na monitorach Aquos współpracownikom lub klientom. Gość może również skanować, kopiować lub drukować pliki przechowywane w chmurze z urządzenia mobilnego z własnymi ustawieniami osobistymi. Użytkownicy mogą być gośćmi Synappx w wielu firmach.

Aby zostać gościem Synappx:

  1. Administrator firmy korzystającej z Synappx wprowadzi Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail na stronie s internetowej Synappx.
  2. Otrzymasz zaproszenie do zostania gościem Synappx.  Jeśli chcesz korzystać z aplikacji Synappx jako gość, zaakceptuj zaproszenie [Wyświetl obraz].
  3. Określ typ konta logowania do poczty e-mail (zaloguj się za pomocą Microsoft 365, Google Workspace lub utwórz nowe konto gościa Synappx) korzystając z adresu e-mail podanego przez administratora [Wyświetl obraz].
  4. Uwaga: Jeśli tworzysz nowe konto Synappx, wybierz opcję Utwórz nowe konto Synappx na poprzedniej stronie i wprowadź nowe hasło. Naciśnij OK [Wyświetl obraz].
  5. Otrzymasz potwierdzenie wyboru logowania. Naciśnij OK [Wyświetl obraz].
  6. Jeśli administrator zobaczy, że zaakceptowałeś zaproszenie jako gość i przydzieli licencję Synappx Go, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o pobraniu aplikacji mobilnej Synappx Go. [Wyświetl obraz].

Poniżej znajduje się lista obsługiwanych funkcji Synappx Go według typu gościa

Obsługa gości Synappx Go według typu logowania

Funkcje

Gość Microsoft 365 Business*1

Gość Google Workspace*1

Niestandardowy gość konta Synappx

Urządzenie wielofunkcyjne

 

 

 

Skanowanie

Kopiowanie

Drukowanie plików przechowywanych w chmurze

Sterowanie drukiem

Zablokowane urządzenia wielofunkcyjne

Udostępnianie na monitorze

 

 

 

Pliki ostatnio zmodyfikowane, wyszukiwanie plików, przeglądanie plików

Udostępnij pliki do pobrania, przeglądania i edytowania

Przeglądanie plików oparte na przeglądarce

Zdalne sterowanie pobranymi plikami

Spotkanie

 

 

 

Rozpocznij zaplanowane spotkanie (jeśli zostałeś zaproszony)

✅*2

✅*2

Zakończ zaplanowane spotkanie (jeśli zostałeś zaproszony)

✅*2

✅*2

Dostęp do strony sterowania spotkaniem

✅*2

✅*2

Strona informacji o spotkaniu

✅*2

✅*2

Utwórz spotkanie ad hoc

✅*2,*3

✅*2,*3

Zarejestruj

*1 Goście, którzy posiadają aktualne loginy Synappx Go do Microsoft 365 lub Google Workspace, mogą zostać poproszeni o akceptację dodatkowego zezwolenia na dostęp do kalendarza w celu korzystania z funkcji spotkań. *2 Goście mogą dołączyć do zaplanowanych spotkań, do udziału w których są zapraszani przez (a) pierwszą firmę hostującą, która dodała ich jako gości ALBO (b) swojego najemcę Synappx, jeśli jest on również stałym licencjonowanym użytkownikiem Synappx Go. *3 W przypadku spotkań ad hoc gość może rozpocząć spotkanie ad hoc dla swojej firmy macierzystej (jeśli posiada domową licencję Synappx) ALBO dla przestrzeni roboczej w pierwszej firmie, która dodała gościa; jednak miejsce pracy w firmie gościa nie będzie sprawdzane, a spotkanie w kalendarzu najemcy gościa nie będzie rezerwowane ani przedłużane.

Uwaga: Goście Google Workspace muszą zaakceptować wymagane zakresy Synappx przez administratora swojej firmy, aby mogli uzyskać dostęp do funkcji gościa Synappx. Użytkownik zostanie powiadomiony o tym wymogu podczas wstępnej akceptacji gościa [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].